Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
2026Konkurs na stanowisko koordynatora administracyjnego projektu „Zastosowanie progenitorów glejowych w leczeniu stwardnienia zanikowego bocznego” 13.07.2020 - 04:05
1033Nr 8/2014 z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie określenia harmonogramu rekrutacji kandydatów na studia w 2014 roku13.07.2020 - 04:08
2964Partnerstwo w projektach współfinansowanych z EFS.13.07.2020 - 04:31
1229UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA W DZIEKANACIE WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU13.07.2020 - 04:36
6183Oferta kształcenia w roku akademickim 2007/200813.07.2020 - 05:53
2486Konkurs na stanowisko administracyjne w projekcie „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój13.07.2020 - 06:59
571Nr 34/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk o Zdrowiu13.07.2020 - 07:27
2903OGŁOSZENIE O PRACY - KIEROWNIK PŁYWALNI13.07.2020 - 07:52
1841Protokół Nr 33 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 czerwca 2011 roku Posiedzenie wyjazdowe – miejsce posiedzenia: Łężany13.07.2020 - 08:07
2165Decyzja Nr 1/2009 Rektora z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie zryczałtowanych stawek zwrotu kosztów podróży dla studentów wyjeżdżających w ramach międzynarodowych programów edukacyjnych13.07.2020 - 08:11
8528 Studia niestacjonarne 2009/201013.07.2020 - 08:37
2281Ogłoszenia o przetargu13.07.2020 - 08:44
777Załącznik nr. 113.07.2020 - 09:15
677Nr 82/2017 z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Lekarskim13.07.2020 - 09:44
254Konkurs na stanowisko stypendysty w Katedrze Neurochirurgii, Wydziału Lekarskiego, Collegium Medicum, Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie13.07.2020 - 09:49
1780Protokół Nr 43 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku13.07.2020 - 09:59
2200UCHWAŁA Nr 217 Senatu z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr hab. Anny Zellmy 13.07.2020 - 11:46
743UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI KONSERWATORA W PŁYWALNI UNIWERSYTECKIEJ 13.07.2020 - 12:53
3756Protokoły z Rad Wydziału Nauk o Środowisku13.07.2020 - 13:58
1134UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA NA STANOWISKU SAMODZIELNEGO KSIĘGOWEGO13.07.2020 - 15:02
2162Zarządzenie Nr 1 z dnia 2 stycznia 2006 roku w sprawie: utworzenia stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Humanistycznym w dyscyplinach: historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo.13.07.2020 - 15:17
849Skład osobowy Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu13.07.2020 - 15:27
6095Zasady przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego13.07.2020 - 15:33
2007UCHWAŁA Nr 105 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 grudnia 2012 roku 13.07.2020 - 15:45
479UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA INŻYNIERYJNO-TECHNICZNEGO W KATEDRZE NEUROCHIRURGII 13.07.2020 - 15:50
1599UCHWAŁA Nr 725 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie zaopiniowania zawarcia Umowy Konsorcjum pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie a ENERGA Innowacje Sp. z o.o. oraz Instytutem M13.07.2020 - 16:09
2444Protokół nr 5 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 stycznia 2009 r.13.07.2020 - 16:21
1095UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA W KATEDRZE PIELĘGNIARSTWA13.07.2020 - 16:27
1034KONKURS NA STANOWISKO PRACOWNIKA NAUKOWO-TECHNICZNEGO W RAMACH PROGRAMU „REGIONALNA INICJATYWA DOSKONAŁOŚCI” 2019-202213.07.2020 - 16:36
931Nr 611 z dnia 28 października 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie do klastra pod nazwą „Polski Klaster Weterynaryjny”13.07.2020 - 17:03

Łącznie 26266616 odwiedzin dla wszystkich podstron.