Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
1411KONKURS NA STANOWISKO REFERENTA/SPECJALISTY W CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO21.10.2020 - 03:57
1577Punkt Pralniczy nieczynny21.10.2020 - 06:21
892UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA INŻYNIERYJNO-TECHNICZNEGO NA STANOWISKU TECHNOLOGA21.10.2020 - 06:26
910UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA KWESTURY (umowa na zastępstwo) 21.10.2020 - 06:54
3431konkurs na Kierownika projektu „Przez praktykę do zawodu” 21.10.2020 - 09:30
1588Protokół Nr 11 posiedzenia nadzwyczajnego Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 marca 2013 roku21.10.2020 - 09:44
11246Studia na odległość21.10.2020 - 09:46
397Nr 133/2019 z dnia 14 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny inżynieria mechaniczna na okres do 31 grudnia 2021 r.21.10.2020 - 10:24
2768Europejskie Dni Promocji Przedsiębiorczości Młodych (EDPPM)21.10.2020 - 10:39
1537Protokoły 2010/201121.10.2020 - 10:45
3629Liczba elektorów wybieranych spośród studentów21.10.2020 - 12:02
2749Decyzja nr 6 Rektora z dnia 7 kwietnia 2000 r. w sprawienorm przydziału środków higieny osobistej.21.10.2020 - 13:43
2229Zarządzenie Nr 8 Rektora z dnia 10 lutego 2003 roku w sprawie: ustalenia procedury prowadzenia badań pilotażowych, eksperymentów chemicznych, fizycznych, biologicznych mogących stanowić zagrożenie dlażycia, zdrowia pracowników, studentów i doktorantów21.10.2020 - 13:47
2844Ogłoszenie o wyborze REKTORA UWM na kadencję 2012-201621.10.2020 - 17:12
742Zebranie Uczelnianiego Kolegium Elektorów w celu wyboru nowego Prorektora ds. kadr21.10.2020 - 18:29
3821Studia podyplomowe i doktoranckie 21.10.2020 - 19:03
718Konkurs na stanowisko technika symulacji medycznej 21.10.2020 - 20:52
1620Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zatrudni konsultanta w Centrum Innowacji i Transferu Technologii21.10.2020 - 22:00
3303 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA DO BIURA ds. NAUKI21.10.2020 - 22:52
1468Protokół Nr 44 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 lipca 2012 roku21.10.2020 - 22:57
2695STANOWISKO Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku 21.10.2020 - 23:36
3173Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za 2013 rok21.10.2020 - 23:37
254Nr 680 z dnia 7 kwietnia 2020 roku w sprawie zaopiniowania dr. hab. Jerzego A. PRZYBOROWSKIEGO, prof. UWM jako kandydata na Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2020-2024 21.10.2020 - 23:39
669Nr 386 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu „Bezpieczeństwo wewnętrzne i narodowe” 21.10.2020 - 23:48
701Nr 382 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 306 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych na rok akademicki 2019/202021.10.2020 - 23:48
707Nr 373 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zatwierdzenia korekty Planu finansowego, w tym Planu Zadań Inwestycyjnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na 2018 rok21.10.2020 - 23:49
726Nr 367 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępców Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich na kadencję 2016-202021.10.2020 - 23:49
932Nr 346 z dnia 25 września 2018 roku w sprawie osobowej21.10.2020 - 23:50
929Nr 321 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie podziału pierwotnego dotacji na rok 2018 21.10.2020 - 23:50
827Nr 299 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie osobowej21.10.2020 - 23:51

Łącznie 27326558 odwiedzin dla wszystkich podstron.