Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
2196Protokół nr 14 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 listopada 2009 r.17.01.2021 - 06:14
2224Protokół nr 11 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 4 września 2009 r.17.01.2021 - 07:05
726Biuro Prawne17.01.2021 - 13:24
2198Zarządzenie Nr 5 z dnia 4 marca 2008 roku w sprawie zmian organizacyjnych w jednostkach naukowo-dydaktycznych.17.01.2021 - 15:37
3386Protokół nr 20 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 czerwca 2007 r.17.01.2021 - 17:14
8621 Studia niestacjonarne 2009/201017.01.2021 - 19:34
3176Majątek uczelni 2005/200617.01.2021 - 23:24
2825Ogłoszenie o otwartym naborze partnera18.01.2021 - 00:50
2281UCHWAŁA Nr 209 z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie wprowadzenia na Wydziale Biologii zmian w strukturze organizacyjnej oraz w zakr18.01.2021 - 01:36
2449Protokół nr 4 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 grudnia 2008 r. 18.01.2021 - 02:11
1904TERMINARZ posiedzeń Rady Wydziału Nauki o Żywności w roku akademickim 2011/2012 18.01.2021 - 02:18
2560ogłoszenia o wyborze partnera18.01.2021 - 02:51
2865Protokoły 2006/200718.01.2021 - 08:01
2964Protokół nr 11 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 września 2006 r.18.01.2021 - 08:09
1559Protokół Nr 13 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 kwietnia 2013 roku 18.01.2021 - 08:56
1638TERMINARZ posiedzeń Rady Wydziału Nauki o Żywności w roku akademickim 2012/201318.01.2021 - 10:16
593UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA KWESTURY18.01.2021 - 11:30
2890Ogłoszenie o wyborze REKTORA UWM na kadencję 2012-201618.01.2021 - 11:46
3107Konferencje i sympozja naukowe18.01.2021 - 12:33
2346Terminy posiedzeń Rady Wydziału Prawa i Administracji 2009/201018.01.2021 - 14:00
4305Zarządzenie Nr 20 Rektora z dnia 24 maja 2004 roku w sprawie ustalenia procedury wydawania profilaktycznych posiłków i napojów.18.01.2021 - 14:27
3130Zestawienie inwestycji długoterminowych 2006/200718.01.2021 - 15:39
2546Protokół nr 5 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 stycznia 2009 r.18.01.2021 - 15:51
3166Protokół nr 17 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 lutego 2007 r.18.01.2021 - 17:47
3246Zadania inwestycyjne 2005/200618.01.2021 - 18:16
4125Informacja UKW - spotkanie kandydatów z wyborcami18.01.2021 - 19:28
4097otwarcie siłowni na Pływalni UWM18.01.2021 - 19:31
1579Zarządzenie Nr 38/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych18.01.2021 - 19:32
2267Decyzja Nr 42/2008 Rektora z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie powołania Rady Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie18.01.2021 - 19:53
2251Decyzja Nr 45/2008 Rektora z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie powołania Rady Archiwalnej na kadencję 2008-201218.01.2021 - 19:54

Łącznie 28168969 odwiedzin dla wszystkich podstron.