Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
1649Konkurs na stanowisko doradcy zawodowego w Biurze Karier UWM w Olsztynie27.11.2020 - 17:37
2710Protokół nr 23 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 października 2007 r.27.11.2020 - 17:41
800UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE COLLEGIUM MEDICUM WYDZIAŁ LEKARSKI, KATEDRA PATOFIZJOLOGII ZATRUDNI PRACOWNIKA INŻYNIERYJNO-TECHNICZNEGO 27.11.2020 - 17:41
899Nr 417 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Bałcynach, gm. Ostróda27.11.2020 - 17:42
2685Protokół nr 8 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2006 r.27.11.2020 - 17:44
1497Nr 52/2014 z dnia 17 października 2014 roku w sprawie powołania zespołu do spraw realizacji zadania inwestycyjnego pt. „Budowa, modernizacja i wyposażenie Centrum Gastronomii z Dietetyką Biooceną Żywności Wydziału Nauki o Żywności UWM w Olsztynie27.11.2020 - 17:50
426 Nr 207/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej 27.11.2020 - 17:54
2952Nr 240 z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności gruntów położonych w obrębie 113 i 118 m. Olsztyn27.11.2020 - 17:58
2650Zarządzenie Nr 37 z dnia 29 października 2007 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych.27.11.2020 - 17:58
123Nr 74/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prorektora ds. umiędzynarodowienia uczelni na kadencję 2020-202427.11.2020 - 18:06
150Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Fizjologii i Patofizjologii Człowieka27.11.2020 - 18:14
202Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w Katedrze Chorób Wewnętrznych z Kliniką 27.11.2020 - 18:16
2496Nr 564 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Kompleksowa termomodernizacja budynków dydaktycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie"27.11.2020 - 18:16
2193Protokół Nr 2 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 września 2012 roku27.11.2020 - 18:17
9143Nr 19/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2015/2016 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych27.11.2020 - 18:29
3968Terminarz posiedzeń Rady Wydziału Nauk Technicznych 2016/201727.11.2020 - 18:30
543Rada Naukowa Dyscypliny nauki biologiczne27.11.2020 - 18:45
3276Nr 196 z dnia 29.06.2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany prawa własności gruntów przy ul. Słonecznej na prawo własności gruntu położonego przy ul. Warszawskiej27.11.2020 - 18:48
2686Nr 91/2013 z dnia 18 października 2013 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Kontroli Zarządczej i Zarządzania Ryzykiem w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie27.11.2020 - 18:49
107Nr 166/2020 z dnia 20 października 2020 roku w sprawie przekazania uprawnień Komisji Stypendialnej dla doktorantów i Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla doktorantów na rok akademicki 2020/2021 27.11.2020 - 18:50
1550Nr 860 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie osobowej27.11.2020 - 18:52
2781Nr 307 z dnia 31 maja 2008 r. w sprawie podjęcia postępowania w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Prof. Dr. Hansowi-Gerdowi Pötteringowi.27.11.2020 - 18:55
1793Nr 202 z dnia 27 października 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 171 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na 2017 rok (bez Wydziału Nauk Medycznych)27.11.2020 - 19:02
394Nr 629 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie poparcia wniosku o nadanie dr. hab. Rajmundowi SOKOŁOWI tytułu profesora w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie weterynaria27.11.2020 - 19:04
2622Nr 594 z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie zaopiniowania wniosków o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego27.11.2020 - 19:13
720Nr 76/2018 z dnia 31 października 2018 roku w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektu nr WND- POWR.03.05.00-00-Z310/17, pt. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską...27.11.2020 - 19:20
2856Nr 20/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich za godziny ponadwymiarowe oraz za prowadzenie pracy dyplomowej: magisterskiej, licencjackiej, inżynierskiej na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych...27.11.2020 - 19:24
1496Nr 230 z dnia 28 stycznia 2005 roku zmieniająca zasady i tryb przyjmowania na I rok studiów zaocznych w Uniwersytecie w 2005 roku27.11.2020 - 19:24
410Nr 1/2020 z dnia 8 stycznia 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Geoinżynierii27.11.2020 - 19:35
1088Nr 15/2016 z dnia 4 marca 2016 roku w sprawie utworzenia kursu dokształcającego pn. „Diagnostyka agrofagów roślin okopowych”27.11.2020 - 19:38

Łącznie 27705753 odwiedzin dla wszystkich podstron.