Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
1879Nr 161 z dnia 21 maja 2004 roku w sprawie powołania nowych specjalności oraz zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie13.01.2021 - 17:20
1379Nr 124/2014 z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Marketing i zarządzanie jakością w sprzedaży”13.01.2021 - 17:23
2361Decyzja Nr 29/2008 Rektora z dnia 27 października 2008 roku w sprawie kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Humanistycznym13.01.2021 - 17:23
1291Nr 13/2018 z dnia 6 marca 2018 roku w sprawie składu Rady Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie13.01.2021 - 17:30
1797Decyzja Nr 57/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 9 października 2012 roku w sprawie powołania składu orzekającego Komisji Etyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie13.01.2021 - 17:32
2464Nr 94/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie wynagrodzeń z tytułu studenckich praktyk zawodowych w roku akademickim 2011/2012 13.01.2021 - 17:34
3811Zarządzenie Nr 15/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 3 marca 2009 roku w sprawie wzoru Certyfikatu ukończenia szkolenia „Pierwsza pomoc przedlekarska”13.01.2021 - 17:36
1659Nr 751 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 84 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie powołania Konwentu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2012-201613.01.2021 - 17:37
1081Nr 104 z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie powołania nowego kierunku studiów i specjalności oraz zmian w niektórych dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie13.01.2021 - 17:39
2496Nr 603 z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie zmian w zakresie kształcenia prowadzonego w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Ełku13.01.2021 - 17:40
1552Nr 79 z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie powołania Kapituły Medalu „Benemerenti Universitati Nostrae” na kadencję 2016-202013.01.2021 - 17:40
1255Nr 9/2016 z dnia 5 kwietnia 2016 roku w sprawie uzupełnienia składu Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w Olsztynie na kadencję 2012-201613.01.2021 - 17:43
1899Zarządzenie Nr 64/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 września 2010 roku w sprawie zmiany w strukturze organizacyjnej Biblioteki Uniwersyteckiej13.01.2021 - 17:45
1194Nr 15/2017 z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie Rady Kół Naukowych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie13.01.2021 - 17:47
2043Nr 173 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany profilu kształcenia i określenia efektów kształcenia dla praktycznego profilu kształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia kierunku towaroznawstwo13.01.2021 - 18:12
1387Nr 216 z dnia 27 października 2017 roku w sprawie zaopiniowania utworzenia jednostki międzywydziałowej pod nazwą Zakład Dydaktyki i Symulacji Medycznej Collegium Medicum z Centrum Symulacji M13.01.2021 - 18:15
2372Nr 246 z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie zatrudnienia ks. dr. hab. Zdzisława ŻYWICY na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku profesora nadzwyczajnego13.01.2021 - 18:23
2819Nr 729 z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie rocznego limitu środków finansowych przeznaczonych na utworzenie zasadniczego funduszu stypendiów doktoranckich dla I roku studiów stacjonarnych trzeciego stopnia13.01.2021 - 18:30
2137Zarządzenie Nr 63/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 września 2010 roku w sprawie zasad ubiegania się o dodatkowe dofinansowanie do wyjazdów na stypendium w ramach Programu Erasmus z tytułu orzeczenia o niepełnospr13.01.2021 - 18:30
3455Nr 163 z dnia 23 lutego 2007 roku w sprawie przystąpienia uczelni do Stowarzyszenia Polski Kongres Drogowy13.01.2021 - 18:30
1829TERMINARZ posiedzeń Rady Wydziału Nauki o Żywności w roku akademickim 2014/201513.01.2021 - 18:31
1358Nr 32 z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie zmiany nazwy Gimnazjum Akademickiego prowadzonego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie13.01.2021 - 18:31
1658Nr 115/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie Regulaminu płatnych staży dla studentów i studentek studiów I stopnia kierunku ochrona środowiska w ramach projektu pt. „Kierunek zamawiany ochrona środowiska to Umiejętności, Wiedza, Możliwości”13.01.2021 - 18:35
1161Nr 16 z dnia 26 listopada 1999 r. w sprawie przekazania darowizny finansowej Akademickiemu Związkowi Sportowemu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie13.01.2021 - 18:36
56Nr 93/2018 z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 85/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów, Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów... 13.01.2021 - 18:42
2506Protokół nr 27 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 marca 2008 r.13.01.2021 - 18:43
3865Studia podyplomowe i doktoranckie 13.01.2021 - 18:46
2008Decyzja Nr 7/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 8 kwietnia 2010 roku w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Projektu „Wyposażenie w sprzęt aparaturowy laboratoriów nauk technicznych na rzecz zwiększenia ogólnodostępnej 13.01.2021 - 18:51
2840Nr 289 z dnia 9 maja 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Rosyjskim Państwowym Uniwersytetem im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie, Rosja13.01.2021 - 18:51
1301Nr 89 z dnia 26 września 2003 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Biologii13.01.2021 - 18:53

Łącznie 28109579 odwiedzin dla wszystkich podstron.