Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
1433Nr 90 z dnia 26 września 2003 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Ochrony Środowiska i Rybactwa19.01.2021 - 20:18
1426Nr 101 z dnia 24 października 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o współpracy z Uniwersytetem w Trieście, Włochy19.01.2021 - 20:20
1467Nr 104 z dnia 24 października 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ul. Wawrzyczka19.01.2021 - 20:21
1380Nr 107 z dnia 24 października 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ul. Minakowskiego19.01.2021 - 20:23
1391Nr 109 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie powołania nowego kierunku i specjalności oraz zmian w niektórych dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie19.01.2021 - 20:23
1498Nr 112 z dnia 28 listopada 2003 r.w sprawie zasad i trybu przyjmowania na studia dzienne w Uniwersytecie w 2004 r., na kierunki, na których przewidziano egzaminy egzaminy wstępne, kandydatów posi19.01.2021 - 20:24
1404Nr 114 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie funkcjonowania zamiejscowych ośrodków dydaktycznych19.01.2021 - 20:24
884Nr 115 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany prawa własności lokalu mieszkalnego, położonego w Olsztynie przy ul. Puszkina 14, stanowiącego własność Uniwersytetu lub określenie innych możliwości zbycia tej nieruchomośc19.01.2021 - 20:25
1421Nr 116 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez UWM w Olsztynie umowy konsorcjum z Centrum Zaawansowanych Technologii pod nazwą "Inteligentne środowiska dla kontroli...19.01.2021 - 20:25
1394Nr 119 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie przez UWM Memorandum Porozumienia Międzynarodowego z Uniwersytetem w Cornell, Wydziałem Rolnictwa i Nauk Przyrodniczych, USA 19.01.2021 - 20:25
1375Uchwała Nr 121 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntów położonych przy ul. Znanieckiego19.01.2021 - 20:26
1332Nr 122 z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Humanistycznym19.01.2021 - 20:26
1383Nr 118 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie utworzenia w UWM Centrum Informacji dla Naukowców przy Regionalnym Punkcie Kontaktowym Programów Unii Europejskiej19.01.2021 - 20:26
1890Nr 116 z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 200219.01.2021 - 20:26
1424Nr 119 z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie przyznania tytułu profesora honorowego prof.dr. Stefanowi Medwadowskiemu19.01.2021 - 20:27
1428Nr 121 z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie inwestycji pn. Regionalne Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe UWM19.01.2021 - 20:28
1290Nr 130 z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie przyznaia tytułu honorowego profesora prof. zw. dr. hab. inż. Eustachemu Burce19.01.2021 - 20:30
1363Nr 132 z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu, położonego w Olsztynie przy ul. Św. Wojciecha19.01.2021 - 20:30
1402Nr 133 z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie przyznania Medalu Okolicznościowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie19.01.2021 - 20:30
1446Nr 135 z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie prze UWM porozumienia o współpracy z Uniwersytetem w Bari, Republika Włoska19.01.2021 - 20:30
1348Nr 83/2014 z dnia 10 listopada 2014 roku w sprawie likwidacji Podyplomowych Studiów w zakresie „Doradztwo zawodowe”19.01.2021 - 20:34
1377Nr 95/2014 z dnia 10 listopada 2014 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Marketingowe zarządzanie oświatą”19.01.2021 - 20:36
1961Nr 619 z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie osobowej19.01.2021 - 20:38
1993Nr 633 z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie nadania Centrum Naukowo-Dydaktycznemu Medycyny Eksperymentalnej Wydziału Nauk Medycznych imienia Emila Behringa19.01.2021 - 20:40
1383Nr 98/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Doskonalenie nauczania religii” 19.01.2021 - 20:42
1926Nr 79/2014 z dnia 4 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Rzecznika Dyscyplinarnego w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie19.01.2021 - 20:46
1380Nr 124/2014 z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Marketing i zarządzanie jakością w sprzedaży”19.01.2021 - 20:49
1799Nr 649 z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie za 2014 rok19.01.2021 - 20:52
1471Nr 139 z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Emilowi Nalborczykowi19.01.2021 - 20:54
1342Nr 151 z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za 2002 rok19.01.2021 - 20:56

Łącznie 28169426 odwiedzin dla wszystkich podstron.