Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
1184Nr 34/2014 z dnia 1 września 2014 roku w sprawie powołania Rady Fundacji „ŻAK” Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie na kadencję od 7 września 2014 roku do 6 września 2017 roku10.12.2019 - 01:27
2316Nr 699 z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: administracja i cyfryzacja, analiza i kreowanie trendów...10.12.2019 - 01:30
930Nr 15/2015 z dnia 10 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany decyzji Nr 78/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianej Uczelnianej Komisji Oceniającej oraz wydziałowych komisji dokonujących okresowych ocen nauczycieli akademickich 10.12.2019 - 01:48
1218Nr 108/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 91/2012 z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia w UWM w Olsztynie na kadencję 2012-201610.12.2019 - 01:51
540Nr 302 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie osobowej10.12.2019 - 01:58
1084Nr 276 z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów w latach 2006-2008 laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego10.12.2019 - 01:59
2950P.P. Dziekani Wydziałów UWM w Olsztynie10.12.2019 - 02:00
1668Protokół Nr 36 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku10.12.2019 - 02:16
938Nr 48/2015 z dnia 6 listopada 2015 roku w sprawie zmian w Decyzji Nr 65/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów na kadencję 2012-201610.12.2019 - 02:21
332UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI MURARZA-MALARZA W Dziale Obsługi Technicznej i Utrzymania Infrastruktury 10.12.2019 - 02:26
2002TERMINARZ posiedzeń Rady Wydziału Nauki o Żywności w roku akademickim 2010/201110.12.2019 - 02:41
407Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za 2018 rok10.12.2019 - 02:41
1066Nr 87 z dnia 10 lipca 2001 r. w sprawie utworzenia Wydziału Prawa i Administracji10.12.2019 - 02:52
1384Protokoły 2012/201310.12.2019 - 02:58
3102Nr 319 z dnia 13 czerwca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację kształcenia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzk10.12.2019 - 03:10
2284Nr 91/2013 z dnia 18 października 2013 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Kontroli Zarządczej i Zarządzania Ryzykiem w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie10.12.2019 - 03:14
950Nr 17 z dnia 26 maja 2000 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Ostródzie10.12.2019 - 03:17
462Nr 381 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 305 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych na rok akademicki 2019/202010.12.2019 - 03:21
1628Decyzja Nr 40/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 września 2012 roku w sprawie sposobu wyłaniania grupy 5% najlepszych doktorantów w danej dziedzinie ubiegających się o stypendium ministra10.12.2019 - 03:22
2057UCHWAŁA Nr 197 z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności oraz prawa użytkowania wieczyst10.12.2019 - 03:29
1512Nr 11/2015 z dnia 16 marca 2015 roku w sprawie powołania Zarządu Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie10.12.2019 - 03:29
795Nr 255 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie osobowej10.12.2019 - 03:31
553Nr 6/2018 z dnia 2 lutego 2018 roku w sprawie powołania redaktora naczelnego czasopisma naukowego „Echa Przeszłości” 10.12.2019 - 03:34
1110Nr 58/2015 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 6/2014 w sprawie powołania Zespołu opiniującego operaty rybackie w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 10.12.2019 - 03:35
587Nr 15/2018 z dnia 9 marca 2018 roku w sprawie odpowiedzialności prorektorów, kanclerza, kwestora, dziekanów i innych kierowników jednostek organizacyjnych za realizację zadań Uniwersytetu w 2018 roku10.12.2019 - 03:47
1104Nr 2 z dnia 23 września 2005 r. w sprawie powołania stałych komisji senackich na kadencję 2005-200810.12.2019 - 03:48
2511Ogłoszenie o przetargu 10.12.2019 - 03:56
1825Zaproszenie na II Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Dydaktyczną10.12.2019 - 03:57
551TECHNOLOG W KATEDRZE NEUROCHIRURGII, PRACOWNI MEDYCYNY REGENERACYJNEJ WYDZIAŁU LEKARSKIEGO UWM 10.12.2019 - 04:04
850Nr 13/2018 z dnia 6 marca 2018 roku w sprawie składu Rady Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie10.12.2019 - 04:13

Łącznie 23760902 odwiedzin dla wszystkich podstron.