Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
334Nr 586 Senatu z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Bezpieczeństwo i higiena pracy”04.07.2020 - 03:07
420Nr 51/2019 z dnia 4 lipca 2019 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych „Renowacje i modernizacje obiektów budowlanych”04.07.2020 - 03:11
492Nr 475 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim04.07.2020 - 03:18
3060Decyzja Nr 38/2008 Rektora z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany Regulaminu Akademickiego Centrum Szkolenia Sportowego 04.07.2020 - 03:20
2272Formularze umów obowiązujące do 31 grudnia 2010 r.04.07.2020 - 03:36
499Nr 30/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie: „Rytmika i taniec”04.07.2020 - 03:46
2127Nr 366 z dnia 20 grudnia 2013 roku uchylająca Uchwałę Nr 27 z dnia 21 września 2012 roku 04.07.2020 - 03:51
2133Nr 361 z dnia 20 grudnia 2013 roku uchylająca Uchwałę Nr 22 z dnia 21 września 2012 roku 04.07.2020 - 03:58
1468Nr 41/2015 z dnia 5 października 2015 roku w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu ds. opracowywania wniosków o stypendium Rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2015/201604.07.2020 - 04:03
1331Nr 66/2014 z dnia 24 września 2014 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Żywienie człowieka i dietetyka” realizowanych na Wydziale Nauki o Żywności04.07.2020 - 04:06
1212Nr 136 z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za 2001 rok04.07.2020 - 04:18
885Nr 97/2017 z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w Decyzji Nr 85/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów, Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów, Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów...04.07.2020 - 04:34
525 NR 492 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie poprawek do projektu Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 04.07.2020 - 04:34
2543Nr 571 z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr hab. Agnieszki PIOTROWICZ-CIEŚLAK04.07.2020 - 04:35
1657Nr 119 z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie przyznania Złotego, Srebrnego i Brązowego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz odznaki „Zasłużony dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”04.07.2020 - 04:51
1793Nr 341 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Braniewie przy ul. Botanicznej 1104.07.2020 - 04:56
376Nr 518 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie statusu profesora honorowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie prof. dr. hab. Stanisławowi KONDRACKIEMU04.07.2020 - 05:01
3531UWM zatrudnie pracowników technicznych pływalni04.07.2020 - 05:13
1798Nr 436 z dnia 24 stycznia 2014 roku uchylająca Uchwałę Nr 120 z dnia 25 stycznia 2013 roku04.07.2020 - 05:25
2410Nr 191 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Olsztynie przy Placu Jedności Słowiańskiej 204.07.2020 - 05:35
4672Zarządzenie Nr 53/2009 Rektora z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskieg04.07.2020 - 05:42
1082Nr 26 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wprowadzenie do planu inwestycji pod nazwą Regionalne Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe04.07.2020 - 05:44
3338Wartość budynków i budowli 2005/200604.07.2020 - 05:45
2379Nr 728 z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współ-pracy z Kompetenz – und Innovationszentrum für StanzTechnologie Dortmund e. V., Niemcy04.07.2020 - 05:46
1262Nr 95/2014 z dnia 10 listopada 2014 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Marketingowe zarządzanie oświatą”04.07.2020 - 05:55
2275Zarządzenie Nr 26 z dnia 22 września 2006 roku w sprawie: zmian organizacyjnych administracji Uniwersytetu.04.07.2020 - 05:58
2537Decyzja Nr 3 z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie zasad nadawania imion gmachom, audytoriom i salom wykładowym.04.07.2020 - 05:59
1835Nr 597 z dnia 28 października 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 43 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji do spraw Dydaktycznych na kadencję 2012-201604.07.2020 - 06:19
1363Nr 102 z dnia 24 października 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o współpracy z Publiczną Pożyteczną Korporacją do Środowiskowych Badań, Edukacji i Publicznej Świadomości ENKI o.p.s. w Trzeboni, Republika Czeska04.07.2020 - 06:21
1246Nr 105 z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie limitów środków finansowych na pokrycie wydatków z tytułu dydaktycznych godzin ponadwymiarowych w roku akademickim 2016/201704.07.2020 - 06:22

Łącznie 26168660 odwiedzin dla wszystkich podstron.