Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
2442UCHWAŁA Nr 987 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie zaopiniowania kandydatury do Warmińsko-Mazurskiej Nagrody Humanistycznej im. Wojciecha Kętrzyńskiego24.06.2019 - 08:02
924Nr 99/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Finanse i bankowość”24.06.2019 - 08:03
1249Nr 19/2014 z dnia 17 marca 2014 roku w sprawie Regulaminu opiniowania operatów rybackich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie24.06.2019 - 08:05
1906Nr 72 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie za 2012 rok24.06.2019 - 08:07
1637Nr 15/2014 z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie utworzenia w Studium Języków Obcych Ośrodka Kształcenia Językowego24.06.2019 - 08:11
1118Nr 10/2014 z dnia 12 lutego 2014 rokuw sprawie Regulaminu płatnych staży zawodowych dla studentek i studentów studiów I stopnia na kierunku zamawianym „Biotechnologia – kierunek z przyszłością”24.06.2019 - 08:13
2346Protokół nr 4 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 stycznia 2006 r.24.06.2019 - 08:14
2040 Decyzja Nr 18/2008 Rektora z dnia 10 września 2008 r. w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Przychodni Specjalistycznej – Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.24.06.2019 - 08:15
1488Nr 26/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 roku w sprawie Regulaminu przyznawania pracownikom Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie DYPLOMU UZNANIA24.06.2019 - 08:16
930Nr 81/2014 z dnia 10 listopada 2014 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie problematyki ubezpieczeń24.06.2019 - 08:16
2020Nr 761 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Wykonanie instalacji dygestorium oraz pieca muflowego w laboratorium Katedry Pszczelnictwa przy ul. Słonecznej 48”24.06.2019 - 08:17
2581Terminy posiedzeń Rady Wydziału Biologii 2008/200924.06.2019 - 08:22
1806Nr 141/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie Zasad Rachunkowości w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie24.06.2019 - 08:22
1579Protokół Nr 39 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 lutego 2012 roku24.06.2019 - 08:23
1792Nr 686 z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zakup specjalistycznej aparatury naukowo-badawczej dla potrzeb realizacji analiz strukturalnych i projektowania materiałów budowlanych”24.06.2019 - 08:25
1608UCHWAŁA Nr 917 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie mianowania na czas nieokreślony na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Witolda ŁUKASZEWICZA24.06.2019 - 08:27
2040UCHWAŁA Nr 918 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr hab. Małgorzaty CHOMICZ na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku profesora nadzwyczajnego24.06.2019 - 08:27
1772UCHWAŁA Nr 920 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr hab. n. med. Anny ABRAMCZYK na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego24.06.2019 - 08:28
3305Nr 51/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie24.06.2019 - 08:28
989Nr 77/2014 z dnia 17 października 2014 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Produkcja rolnicza i ogrodnicza” realizowanych na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa24.06.2019 - 08:29
1521UCHWAŁA Nr 924 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr. hab. inż. Stanisława GUMKOWSKIEGO 24.06.2019 - 08:29
3777Nr 75 z dnia 10 października 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 62/2014 z dnia 22 września 2014 roku w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów w formie elektronicznej w systemie USOS w Uniwersytecie24.06.2019 - 08:29
2963UCHWAŁA Nr 926 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie przyznania Złotego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz odznaki „Zasłużony dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsz24.06.2019 - 08:30
1513UCHWAŁA Nr 927 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zaopiniowania zmian w składzie Komisji Etyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie24.06.2019 - 08:30
1539UCHWAŁA Nr 931 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Wykonanie przyłącza gazu ziemnego do budynku Katedry Mechatroniki, Wydziału Nauk Techniczny24.06.2019 - 08:31
1535UCHWAŁA Nr 932 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Dostosowanie instalacji elektrycznych do zasilania serwerowni Wydziału Matematyki i Informa24.06.2019 - 08:31
3142Nr 54 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie24.06.2019 - 08:31
1594UCHWAŁA Nr 934 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zaopiniowania zmiany nazwy Wydziału Ochrony Środowiska i Rybactwa24.06.2019 - 08:31
1547UCHWAŁA Nr 935 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych24.06.2019 - 08:32
1642UCHWAŁA Nr 936 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Teologii24.06.2019 - 08:32

Łącznie 21921831 odwiedzin dla wszystkich podstron.