Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
2594Nr 629 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę praw własności nieruchomości położonych w Ornecie18.09.2019 - 03:19
696Nr 93 z dnia 28 września 2001 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2001/200218.09.2019 - 03:21
1442Nr 6/2013 z dnia 14 stycznia 2013 roku w sprawie powołania Rady Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie18.09.2019 - 03:23
638Nr 341 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej przy ulicy Tuwima w Olsztynie18.09.2019 - 03:24
988Nr 149 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie osobowej18.09.2019 - 03:27
1175Nr 44/2014 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Technicznych18.09.2019 - 03:39
1065Nr 119/2014 z dnia 8 grudnia 2014 roku w sprawie likwidacji studium podyplomowego z zakresu matematyki dla nauczycieli18.09.2019 - 03:43
3327Biuro Nauki i Współpracy Regionalnej18.09.2019 - 03:47
886Nr 101/2016 z dnia 25 października 2016 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych 18.09.2019 - 03:53
295Nr 416 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Bałcynach, gm. Ostróda18.09.2019 - 03:53
1642Nr 762 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Olsztynie przy ul. Juliana Tuwima18.09.2019 - 03:56
2912Zarządzenie Nr 72/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 października 2010 roku w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego Zespołu Audytu Wewnętrznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie18.09.2019 - 04:02
1090Nr 84 z dnia 4 lipca 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ul. Sikorskiego18.09.2019 - 04:13
583Nr 288 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie „Międzyuczelnianego Centrum Historii i Kultury Pomorza Wschodniego – Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Uniwersytetu Gdańskiego” 18.09.2019 - 04:15
663Wniosek18.09.2019 - 04:18
2129Nr 132 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie zaopiniowania planu finansowego wraz z planem zadań inwestycyjnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na 2013 rok18.09.2019 - 04:18
1974Decyzja Nr 41/2009 Rektora z dnia 21 października 2009 roku w sprawie powołania kierownika Projektu POIG.01.03.01-00-204/09 pt. Optymalizacja produkcji wołowiny w Polsce zgodnie ze strategią „od widelca18.09.2019 - 04:21
1816Decyzja Nr 30 /2009 Rektora z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie przekształcenia Rady Społecznej działającej przy Przychodni Specjalistycznej – Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej Uniwersy18.09.2019 - 04:22
1660Zarządzenie Nr 6/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie zmiany organizacyjnej w jednostce naukowo-dydaktycznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie18.09.2019 - 04:25
1593Nr 94/2012 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Matematyki i Informatyki18.09.2019 - 04:28
2256Nr 34 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej przez jednoosobowy organ Uniwersytetu lub jego zastępcę18.09.2019 - 04:30
1664Zarządzenie Nr 67/2009 Rektora z dnia 5 listopada 2009 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Pedagog specjalny w edukacji integracyjnej”18.09.2019 - 04:32
1035Nr 6/2015 z dnia 5 lutego 2015 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych18.09.2019 - 04:33
963Nr 130 z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie przyznaia tytułu honorowego profesora prof. zw. dr. hab. inż. Eustachemu Burce18.09.2019 - 04:35
2666Decyzja Nr 6 z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2006/2007 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.18.09.2019 - 04:49
2327Nr 27 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej przez jednoosobowy organ Uniwersytetu lub jego zastępcę18.09.2019 - 04:57
1289Nr 2/2015 z dnia 14 stycznia 2015 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji18.09.2019 - 04:59
205Nr 5/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Zamówienia publiczne i podatki pośrednie”18.09.2019 - 05:04
984Nr 61 z dnia 23 maja 2003 r. w sprawie przyznania Medalu Okolicznościowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie18.09.2019 - 05:05
1247Nr 43 z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy o współpracy z Manchester Metropolitan University, Wielka Brytania18.09.2019 - 05:20

Łącznie 22867274 odwiedzin dla wszystkich podstron.