Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
269Nr 115/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z201/18 pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania...21.09.2020 - 15:06
292Nr 113/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z201/18 pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania...21.09.2020 - 15:06
365Nr 106/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00- 00-Z201/18 21.09.2020 - 15:06
691Nr 38/2019 z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk o Zdrowiu 21.09.2020 - 15:08
1007Nr 32/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie określenia harmonogramu rekrutacji kandydatów na studia w 2019 roku 21.09.2020 - 15:08
564Nr 14/2019 z dnia 4 lutego 2019 roku zmieniające Zarządzenie Nr 107/2018 z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany oferty kształcenia od roku akademickiego 2019/202021.09.2020 - 15:09
578Nr 4/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Administracja i zarządzanie w administracji”21.09.2020 - 15:09
648Nr 105/2018 z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie „Kryminalne zagadki Olsztyna. Podniesienie kompetencji społecznych, poznawczych i komunikacyjnych dzieci szkół podstawowych województwa warmińsko-mazurskiego..21.09.2020 - 15:10
619Nr 90/2018 z dnia 8 listopada 2018 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’ 21.09.2020 - 15:10
739Nr 80/2018 z dnia 1 października 2018 roku zmieniające Regulamin przyjęty Zarządzeniem Nr 60/2018 z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów naukowych doktorantom interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie Biologii..21.09.2020 - 15:11
762Nr 78/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 października 2018 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POWR.03.01.00-00-U145/17 pn. „Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Młodego Odkrywcy21.09.2020 - 15:11
682Nr 57/2018 z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Ochrona różnorodności biologicznej – oceny oddziaływania i zarządzanie środowiskiem”21.09.2020 - 15:11
742Nr 56/2018 z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 90/2016 z dnia 22 sierpnia 2016 roku w sprawie utworzenia ursu dokształcającego pn. Summer Course „Hydrobiology and inland environmental science in Poland” (ze zm.)21.09.2020 - 15:11
1225Nr 50/2018 z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 97/2014 z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie wzorów umów o warunkach pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie w ramach studiów...21.09.2020 - 15:11
687Nr 51/2018 z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Ochrona i upowszechnianie dóbr kultury”21.09.2020 - 15:11
934Nr 42/2018 z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa21.09.2020 - 15:11
962Nr 38/2018 z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie rodzajów i wysokości odpłatności za kształcenie cudzoziemców rozpoczynających naukę w roku akademickim 2018/201921.09.2020 - 15:12
861Nr 31/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie utworzenia interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie biogospodarki21.09.2020 - 15:12
1031Nr 24/2018 z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk o Zdrowiu21.09.2020 - 15:12
934Nr 19/2018 z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Lekarskim21.09.2020 - 15:12
1475Nr 118/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie Zasad rachunkowości w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie21.09.2020 - 15:12
933Nr 107/2017 z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie Regulaminu Zakładu Dydaktyki i Symulacji Medycznej Collegium Medicum z Centrum Symulacji Medycznej21.09.2020 - 15:13
814Nr 93/2017 z dnia 25 października 2017 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Nauczanie biologii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych” 21.09.2020 - 15:13
1120Nr 85/2017 z dnia 2 października 2017 roku w sprawie Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 21.09.2020 - 15:13
1097Nr 74/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w Regulaminie kontroli wewnętrznej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie21.09.2020 - 15:14
1178Nr 49/2017 z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.05.03.00-00-0011/15 pn. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie"21.09.2020 - 15:14
1147Nr 45/2017 z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Mediacja i inne alternatywne sposoby rozwiązywania sporów”21.09.2020 - 15:14
1047Nr 43/2017 z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Prawo ochrony środowiska”21.09.2020 - 15:14
1124Nr 41/2017 z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 29/2016 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie wzorów dyplomów doktorskich i habilitacyjnych wydawanych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie21.09.2020 - 15:14
1072Nr 15/2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku zmieniające Zarządzenie Nr 102/2016 z dnia 26 października 2016 roku w sprawie zasad opracowywania oraz realizacji aktów prawnych wydawanych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie z późn. zm.21.09.2020 - 15:15

Łącznie 27013089 odwiedzin dla wszystkich podstron.