Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
1625Konkurs na stanowisko doradcy ds. przedsiębiorczości w Biurze Karier UWM w Olsztynie29.07.2020 - 17:48
311Nr 123/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Teologii29.07.2020 - 18:23
711Nr 66/2018 z dnia 10 października 2018 roku w sprawie powołania zespołów związanych z opracowaniem Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie29.07.2020 - 21:56
4014otwarcie siłowni na Pływalni UWM30.07.2020 - 03:48
2091Nr 68/2014 z dnia 17 listopada 2014 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2014/2015 30.07.2020 - 04:11
2002Zarządzenie Nr 93/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Kultury i wyrazistości mowy”30.07.2020 - 04:34
994Nr 53/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania składu Rady Archiwalnej na kadencję 2016-202030.07.2020 - 11:11
1903Zarządzenie Nr 28/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Gimnastyka korekcyjna”30.07.2020 - 14:48
2772Decyzja Nr 1 z dnia 2 stycznia 2006 roku w sprawie: zasad tworzenia wewnętrznych aktów normatywnych obowiązujących w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.30.07.2020 - 14:50
304Nr 124/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Medycyny Weterynaryjnej31.07.2020 - 01:07
1081Nr 38/2017 z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie Komisji Antymobbingowej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 31.07.2020 - 02:11
1688Decyzja Nr 68/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie powołania Rzeczników Dyscyplinarnych do spraw Studentów na kadencję 2012-2016 31.07.2020 - 08:58
5814Terminy spotkań wyborczych31.07.2020 - 10:58
989Nr 87/2016 z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej 31.07.2020 - 12:03
270Nr 75/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa31.07.2020 - 13:00
2240Nr 61/2016 z dnia 11 maja 2016 roku w sprawie zasad realizacji praktyk studenckich w roku akademickim 2016/2017 01.08.2020 - 02:44
2757Wartość ruchomego majątku trwałego 2006/200701.08.2020 - 03:01
1791UCHWAŁA Nr 169 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie programu poprawy sytuacji finansowej Uczelni01.08.2020 - 03:35
871Nr 101/2017 z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 13/2017 z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Nauki o Żywności01.08.2020 - 04:07
2704Decyzja nr 6 Rektora z dnia 7 kwietnia 2000 r. w sprawienorm przydziału środków higieny osobistej.01.08.2020 - 10:40
1297Nr 112/2014 z dnia 4 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany Regulaminu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności nieruchomości Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie01.08.2020 - 12:06
1734Decyzja Nr 35/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 września 2011 roku w sprawie wynagrodzenia za prowadzenie w roku akademickim 2011/2012 zajęć dydaktycznych na podstawie umów cywilno-prawnych01.08.2020 - 13:58
564Nr 135/2019 z dnia 14 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny zootechnika i rybactwo na okres do 31 grudnia 2021 r.01.08.2020 - 16:29
854Nr 14/2018 z dnia 6 marca 2018 roku w sprawie składu Zarządu Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie01.08.2020 - 16:37
963Nr 85/2017 z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 77/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie powołania członków Uczelnianego Zespołu do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie01.08.2020 - 16:58
407Nr 49/2019 z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie wskazania osób zarządzających środkami wydzielonymi z subwencji w ramach podziału pierwotnego 01.08.2020 - 17:06
876Nr 8/2018 z dnia 5 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 77/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie powołania członków Uczelnianego Zespołu do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie01.08.2020 - 18:16
1456Protokół Nr 6 wspólnego posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 listopada 2012 roku 01.08.2020 - 18:49
1732DECYZJA Nr 5/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 lutego 2012 w sprawie zmiany Statutu Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie01.08.2020 - 21:17
4099200101.08.2020 - 21:23

Łącznie 26480318 odwiedzin dla wszystkich podstron.