Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
785Nr 297 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie statusu profesora honorowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie prof. dr. hab. inż. Jerzemu MERKISZOWI25.05.2020 - 17:57
1803UCHWAŁA Nr 1008 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 lipca 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. Krzysztofa BRYLA na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego25.05.2020 - 18:06
2681UCHWAŁA Nr 983 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie utworzenia stanowiska lektora w Studium Języków Obcych i zatrudnienia na tym stanowisku na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony mgr 25.05.2020 - 18:07
1888UCHWAŁA Nr 880 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr hab. Katarzyny PARZYCH-BLAKIEWICZ na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego25.05.2020 - 18:08
1736UCHWAŁA Nr 876 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. Bronisława KOLATORA na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego25.05.2020 - 18:09
2652UCHWAŁA Nr 1004 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 lipca 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr hab. Ireny BRZOZOWSKIEJ na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku profesora nadzwyczajnego25.05.2020 - 18:14
2233Nr 693 z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie zaopiniowania Porozumienia o współpracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Fundacją TALLO25.05.2020 - 18:15
2273Nr 664 z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr. hab. Mariana MROZIEWSKIEGO25.05.2020 - 18:15
2484Nr 562 z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie zwiększenia funduszu założycielskiego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie25.05.2020 - 18:19
2327Nr 489 z dnia 6 października 2010 roku w sprawie zatrudnienia na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego prof. dr. hab. Leontija MIRONIUKA25.05.2020 - 18:21
2260Nr 465 z dnia 24 września 2010 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr. hab. inż. Dariusza CHOSZCZA25.05.2020 - 18:22
2497Nr 406 z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współ-pracy z Riazańskim Państwowym Uniwersytetem Agrotechnologicznym im. P. A. Kostycheva, Rosja25.05.2020 - 18:23
1908UCHWAŁA Nr 885 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr hab. Danuty ZIELIŃSKIEJ na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego 25.05.2020 - 18:24
2373Nr 309 z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie zmiany w ofercie kształcenia na kierunku pedagogika25.05.2020 - 18:27
2843Nr 202 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie przedłużenia Porozumienia o współpracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Państwowym Instytutem Języka Rosyjskiego im. A. S. Puszkina w Moskwie, Rosja25.05.2020 - 18:31
3008Nr 107 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem w Perugii, Włochy25.05.2020 - 18:35
2959Nr 94 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na likwidację Ośrodka Kultury Studenckiej25.05.2020 - 18:35
1197Nr 27 z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej, zabudowanej położonej w Ostródzie przy ul. Pionierskiej25.05.2020 - 18:47
1153Nr 7 z dnia 23 września 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie nieruchomości gruntowej, zabudowanej położonej w Olsztynie przy ul. Bałtyckiej 425.05.2020 - 18:47
1340Nr 239 z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie kierunków działań w gospodarce finansowej w roku 200525.05.2020 - 18:48
1350Nr 216 z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Nauk Społecznych i Sztuki25.05.2020 - 18:49
1213Nr 123 z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany nazwy Wydziału Zarządzania25.05.2020 - 18:50
1239Nr 35 z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia prowizorium budżetowego na 2003 rok25.05.2020 - 18:51
1235Nr 28 z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Zarządzania25.05.2020 - 18:51
1095Nr 2 z dnia 2 września 2002 r. w sprawie powołania stałych komisji senackich na kadencję 2002-200525.05.2020 - 18:51
1199Nr 87 z dnia 10 lipca 2001 r. w sprawie utworzenia Wydziału Prawa i Administracji25.05.2020 - 18:52
1233Nr 83 z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie25.05.2020 - 18:52
1279Nr 76 z dnia 25 maja 2001 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania na I rok studiów dziennych i wieczorowych w Uniwersytecie w 2002 r. kandydatów, posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie "starej matury"25.05.2020 - 18:52
1121Nr 1 z dnia 3 września 1999 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Senatu25.05.2020 - 18:54
834Nr 29/2017 z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie utworzenia kursu dokształcającego, pn. „Inwentaryzacja oraz ocena funkcji przyrodniczej, społecznej i historycznej drzew pomnikowych w północno-wschodniej Polsce”25.05.2020 - 19:05

Łącznie 25764285 odwiedzin dla wszystkich podstron.