Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
928Nr 33/2016 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Komisji do spraw rozstrzygnięcia konkursu na kwestora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie10.11.2019 - 22:01
2247DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ10.11.2019 - 22:11
1116Nr 16/2015 z dnia 16 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany decyzji Nr 78/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej oraz wydziałowych komisji dokonujących okresowych ocen nauczycieli akademickich10.11.2019 - 22:28
1671Nr 28/2013 z dnia 20 maja 2013 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. przyjęć kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2013/201410.11.2019 - 22:36
1830Konkurs na stanowisko koordynatora administracyjnego projektu „Zastosowanie progenitorów glejowych w leczeniu stwardnienia zanikowego bocznego” 10.11.2019 - 23:58
2956200211.11.2019 - 02:45
864Nr 21/2016 z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia procedury sprzedaży w trybie bezprzetargowym przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym..11.11.2019 - 03:22
4020Praktyki zawodowe11.11.2019 - 03:48
643UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA NA STANOWISKU SAMODZIELNEGO KSIĘGOWEGO11.11.2019 - 03:49
513UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA W DZIALE ZABEPIECZENIA LOGISTYCZNEGO NA STANOWISKU: OPERATORA KOPARKO – ŁADOWARKI11.11.2019 - 05:32
1082Nr 83/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie wysokości opłat za korzystanie i wynajem obiektów sportowych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie11.11.2019 - 05:39
767Nr 59/2016 z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej 11.11.2019 - 06:07
1602UWM W OLSZTYNIE ZATRUDNI REFERENTA/SPECJALISTĘ W CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 11.11.2019 - 06:26
2130UCHWAŁA Nr 208 z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie utworzenia Wydziału Nauk Medycznych11.11.2019 - 07:38
2211Nr 35/2013 z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie zasad używania faksymile podpisu Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie11.11.2019 - 07:39
1198UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA KWESTURY11.11.2019 - 08:07
2470Protokół nr 8 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2006 r.11.11.2019 - 08:13
1614Decyzja Nr 40/2009 Rektora z dnia 19 października 2009 r. w sprawie powołania zespołu zarządzającego projektem pn. „Rozbudowa środowiskowej sieci teleinformatycznej nauki – NewMAN” realizowanego przez 11.11.2019 - 08:37
1097Nr 70/2014 z dnia 17 listopada 2014 roku w sprawie zmian w Decyzji Nr 34/2013 z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie powołania redaktorów naczelnych czasopism naukowych11.11.2019 - 09:21
1666Decyzja Nr 31/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 września 2010 roku w sprawie wynagrodzenia za prowadzenie w roku akademickim 2010/2011 zajęć dydaktycznych na podstawie umów cywilno-prawnych11.11.2019 - 09:39
431CENTRUM BIOGOSPODARKI I ENERGII ODNAWIALNYCH UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE ogłasza konkurs na stanowisko technologa w Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych11.11.2019 - 10:21
1126Konkurs na stanowisko Konsultanta ds. Programów Ramowych UE w Biurze ds. Współpracy Międzynarodowej11.11.2019 - 10:36
1526Decyzja Nr 47/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 listopada 2010 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania strategii informatyzacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie11.11.2019 - 10:50
688TECHNOLOG W CENTRUM BIOGOSPODARKI I ENERGII ODNAWIALNYCH 11.11.2019 - 10:50
1751Nr 55/2013 z dnia 28 października 2013 roku w sprawie powołania Rady Centrum Badań nad Dziedzictwem Kulturowym i Przyrodniczym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie11.11.2019 - 10:59
1517Nr 5/2015 z dnia 3 lutego 2015 roku zmieniająca Decyzję Nr 56/2014 z dnia 24 października 2014 roku w sprawie powołania Zespołu roboczego ds. dostosowania treści Statutu UWM w Olsztynie do zmian w przepisach ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym11.11.2019 - 12:30
1713Decyzja Nr 44/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów na kadencję 2008-201211.11.2019 - 12:50
1471Nr 7/2014 z dnia 21 marca 2014 roku w sprawie powołania Komitetu Sterującego ds. wdrożenia systemu informatycznego zarządzania Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w ramach realizacji projektu Wzmocnienie potencjału adaptacyjnego UWM w Olsztynie11.11.2019 - 13:04
2305Protokół nr 3 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 listopada 2008 r. 11.11.2019 - 13:13
1370Protokoły 2012/201311.11.2019 - 13:19

Łącznie 23456941 odwiedzin dla wszystkich podstron.