Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
1619Decyzja Nr 14/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 lutego 2013 roku w sprawie nabycia przez dr. inż. Jana Kunickiego uprawnień równoważnych uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w 24.11.2020 - 03:41
2523Protokół nr 5 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 stycznia 2009 r.24.11.2020 - 04:34
1456Nr 44 z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie zaopiniowania Regulaminu Samorządu Studenckiego24.11.2020 - 08:25
1359Nr 5 z dnia 23 września 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na założenie i prowadzenie szkoły publicznej "23 Gimnazjum Akademicke im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie"24.11.2020 - 08:25
1359Nr 242 z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 137 z dnia 30 stycznia 2004 roku w sprawie polityki kadrowej w odniesieniu do adiunktów24.11.2020 - 08:26
1406Nr 213 z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Matematyki i Informatyki24.11.2020 - 08:27
1357Nr 107 z dnia 24 października 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ul. Minakowskiego24.11.2020 - 08:29
1365Nr 12 z dnia 8 listopada 2002 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Zarządzania24.11.2020 - 08:30
1089Nr 17 z dnia 3 grudnia 1999 r. w sprawie powołania nowych kierunków studiów i specjalności oraz zmiany charakteru niektórych dotychczasowych kierunków i specjalności kształcenia w Uniwersytecie24.11.2020 - 08:33
81Nr 85/2020 z dnia 1 października 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Komisji do spraw Etyki Badań Naukowych24.11.2020 - 08:34
321Nr 22/2020 z dnia 10 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr PROW.03.05.00-00-Z201/18 pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania...24.11.2020 - 08:36
1179Nr 117/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie włączenia Wydziału Nauk o Środowisku w strukturę Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie24.11.2020 - 08:37
581Nr 20/2019 z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie likwidacji Międzywydziałowego Ośrodka Edukacyjnego24.11.2020 - 08:40
1136Nr 74/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w Regulaminie kontroli wewnętrznej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie24.11.2020 - 08:46
1569Nr 115/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie Regulaminu Straży Uniwersyteckiej24.11.2020 - 08:49
531Nr 15/2019 z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie likwidacji „Studiów podyplomowych w zakresie katechezy przedszkolnej” 24.11.2020 - 08:58
1402Nr 70/2014 z dnia 24 września 2014 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Mechanizmy funkcjonowania strefy euro” realizowanych na Wydziale Nauk Ekonomicznych24.11.2020 - 08:58
1428Nr 66/2014 z dnia 24 września 2014 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Żywienie człowieka i dietetyka” realizowanych na Wydziale Nauki o Żywności24.11.2020 - 08:59
1362Nr 19 z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie zmian w Regulaminie korzystania z funduszu stypendialnego dla studentów wykonujących czynności asystenta-stażysty24.11.2020 - 09:01
2131Nr 103/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym Wydziału Nauk Medycznych na 2011 rok24.11.2020 - 09:08
2278Zarządzenie 56/2009 Rektora z dnia 7 września 2009 r. w sprawie wynagrodzeń z tytułu studenckich praktyk zawodowych w roku akademickim 2009/2010 24.11.2020 - 09:14
2835Zarządzenie Nr 11/2009 Rektora z dnia 23 lutego 2009 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Etyka i kultura polityczna dla nauczycieli”.24.11.2020 - 09:15
3200Zarządzenie Nr 23 z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie zarządzania projektami inwestycyjnymi w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. 24.11.2020 - 09:16
2941Zarządzenie Nr 4 z dnia 11 lutego 2008 roku w sprawie organizacji i realizacji kursu dokształcającego w zakresie doskonalenia pedagogicznego nauczycieli akademickich Uniwersytetu.24.11.2020 - 09:17
2973Zarządzenie Nr 25 z dnia 5 lipca 2007 roku zmieniające Zarządzenie nr 33 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 31 października 2006 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów UWM24.11.2020 - 09:17
158Nr 148/2020 z dnia 1 października 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji nr 179/2019 z dnia 31 października 2019 r. w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej przewodniczącego rady naukowej dyscypliny24.11.2020 - 09:20
442Nr 185/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zespołu ds. dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości24.11.2020 - 09:26
429Nr 161/2019 z dnia 24 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny24.11.2020 - 09:27
497Nr 125/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Medycyny Weterynaryjnej24.11.2020 - 09:28
390Nr 117/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Nauk Technicznych 24.11.2020 - 09:28

Łącznie 27705717 odwiedzin dla wszystkich podstron.