Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
12z działalności Uczelni w roku akademickim 2006/200723.10.2007 - 06:34
13Statut UWM23.10.2007 - 06:37
12Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej23.10.2007 - 06:37
12Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej23.10.2007 - 06:37
12Ustawa o dostępie do informacji publicznej23.10.2007 - 06:37
12Raport z badań za 2006 rok 23.10.2007 - 06:37
12Raport z badań za 2005 rok 23.10.2007 - 07:01
12Oferta technologiczno-usługowa23.10.2007 - 07:01
12z działalności Uczelni w roku akademickim 2005/200623.10.2007 - 07:01
1223.10.2007 - 13:11
12Wydawnictwo Uniwersytetu24.10.2007 - 00:23
1224.10.2007 - 00:23
26Regulamin Senatu UWM24.10.2007 - 11:24
1224.10.2007 - 11:35
14Prawo o szkolnictwie wyższym24.10.2007 - 13:45
502.10.2012 - 12:07
191007710.01.2019 - 09:07
1633Nr 852 z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie zaopiniowania kandydatów do Medalu Komisji Edukacji Narodowej21.09.2020 - 14:02
1290Nr 32 z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w obrębie Nr 152 m. Olsztyna na rzecz Rzymsko-Katolickiej Parafii Św. Franciszka z Asyżu 21.09.2020 - 17:42
3240Zadania inwestycyjne 2006/200721.09.2020 - 18:03
3960Grunty w użytkowaniu wieczystym 2005/200621.09.2020 - 18:03
1522Nr 911 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych w strukturze Biblioteki Uniwersyteckiej22.09.2020 - 11:25
2571Protokół nr 17 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z 26 marca 2010 roku22.09.2020 - 11:28
1417Nr 942 z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie nadania Centrum Gastronomii z Dietetyką i Biooceną Żywności imienia Profesora Jerzego Borowskiego22.09.2020 - 13:35
1492Nr 875 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie limitów środków finansowych na pokrycie wydatków z tytułu dydaktycznych godzin ponadwymiarowych w roku akademickim 2015/201622.09.2020 - 13:56
1621Nr 7/2015 z dnia 9 lutego 2015 roku w sprawie Regulaminu płatnych staży dla studentów i studentek studiów I stopnia kierunku Informatyka w ramach projektu pt. „Studiuj informatykę na UWM”22.09.2020 - 14:17
2994Zarządzenie Nr 9 z dnia 22 kwietnia 2008 roku w sprawie wydawania zaświadczeń absolwentom Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej UWM ubiegającym się o nadanie uprawnień i licencji zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości, pośrednictwa 22.09.2020 - 15:40
1252Nr 14/2015 z dnia 9 lutego 2015 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie prawa podatkowego i skarbowości22.09.2020 - 15:44
1635Nr 846 z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Central European University, Węgry22.09.2020 - 19:04
2423Zarządzenie Nr 37/2008 Rektora z dnia 30 września 2008 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami”.22.09.2020 - 19:59

Łącznie 27071279 odwiedzin dla wszystkich podstron.