Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
12z działalności Uczelni w roku akademickim 2006/200723.10.2007 - 06:34
13Statut UWM23.10.2007 - 06:37
12Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej23.10.2007 - 06:37
12Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej23.10.2007 - 06:37
12Ustawa o dostępie do informacji publicznej23.10.2007 - 06:37
12Raport z badań za 2006 rok 23.10.2007 - 06:37
12Raport z badań za 2005 rok 23.10.2007 - 07:01
12Oferta technologiczno-usługowa23.10.2007 - 07:01
12z działalności Uczelni w roku akademickim 2005/200623.10.2007 - 07:01
1223.10.2007 - 13:11
12Wydawnictwo Uniwersytetu24.10.2007 - 00:23
1224.10.2007 - 00:23
26Regulamin Senatu UWM24.10.2007 - 11:24
1224.10.2007 - 11:35
14Prawo o szkolnictwie wyższym24.10.2007 - 13:45
502.10.2012 - 12:07
191007710.01.2019 - 09:07
1791Zarządzenie Nr 3/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie zmiany zakładowego planu kont – ZPK06.06.2019 - 20:06
1425U C H W A Ł A Nr 846 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie zmian w zakresie kształcenia prowadzonego w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Ełku07.06.2019 - 06:07
1879Nr 274 z dnia 24 września 2013 roku w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. n. med. Andrzeja RYNKIEWICZA na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego07.06.2019 - 06:53
2350INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO KIEROWNIKA PŁYWALNI07.06.2019 - 10:59
1059Nr 29 z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne przekazanie prawa własności gruntów położonych w Olsztynie w rejonie ul. Dybowskiego oraz ul. Bartąskiej07.06.2019 - 12:39
1285Nr 41/2014 z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w Regulaminie pracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie07.06.2019 - 13:12
2254Zarządzenie Nr 37 z dnia 29 października 2007 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych.07.06.2019 - 14:44
1479Decyzja Nr 28/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 czerwca 2011 roku w sprawie zasad wykorzystania w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie obiektów zrealizowanych z udziałem środków zagranicznych lub nabytych07.06.2019 - 18:44
685Nr 11/2016 z dnia 9 maja 2016 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 9/2016 z dnia 5 kwietnia 2016 roku w sprawie uzupełnienia składu Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w Olsztynie na kadencję 2012-201607.06.2019 - 19:21
945Nr 133 z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie powołania Rady Patronackiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie07.06.2019 - 21:14
240Nr 90/2018 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej oraz przekazania jej uprawnień na rok akademicki 2018/201907.06.2019 - 23:45
1490Nr 61/2013 z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów ze środków funduszu pomocy materialnej dla doktorantów w roku akademickim 2013/201408.06.2019 - 00:39
2045Protokół nr 28 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 9 maja 2008 r.08.06.2019 - 01:04

Łącznie 21820660 odwiedzin dla wszystkich podstron.