Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
12z działalności Uczelni w roku akademickim 2006/200723.10.2007 - 06:34
13Statut UWM23.10.2007 - 06:37
12Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej23.10.2007 - 06:37
12Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej23.10.2007 - 06:37
12Ustawa o dostępie do informacji publicznej23.10.2007 - 06:37
12Raport z badań za 2006 rok 23.10.2007 - 06:37
12Raport z badań za 2005 rok 23.10.2007 - 07:01
12Oferta technologiczno-usługowa23.10.2007 - 07:01
12z działalności Uczelni w roku akademickim 2005/200623.10.2007 - 07:01
1223.10.2007 - 13:11
12Wydawnictwo Uniwersytetu24.10.2007 - 00:23
1224.10.2007 - 00:23
26Regulamin Senatu UWM24.10.2007 - 11:24
1224.10.2007 - 11:35
14Prawo o szkolnictwie wyższym24.10.2007 - 13:45
502.10.2012 - 12:07
191007710.01.2019 - 09:07
1760Zarządzenie Nr 90/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany organizacyjnej na Wydziale Teologii23.11.2020 - 06:05
6421Godziny rektorskie23.11.2020 - 10:28
1915Protokół Nr 33 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 czerwca 2011 roku Posiedzenie wyjazdowe – miejsce posiedzenia: Łężany23.11.2020 - 13:02
2432Protokół nr 4 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 grudnia 2008 r. 23.11.2020 - 18:12
1619Decyzja Nr 14/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 lutego 2013 roku w sprawie nabycia przez dr. inż. Jana Kunickiego uprawnień równoważnych uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w 24.11.2020 - 03:41
1359Nr 5 z dnia 23 września 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na założenie i prowadzenie szkoły publicznej "23 Gimnazjum Akademicke im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie"24.11.2020 - 08:25
1365Nr 12 z dnia 8 listopada 2002 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Zarządzania24.11.2020 - 08:30
1089Nr 17 z dnia 3 grudnia 1999 r. w sprawie powołania nowych kierunków studiów i specjalności oraz zmiany charakteru niektórych dotychczasowych kierunków i specjalności kształcenia w Uniwersytecie24.11.2020 - 08:33
321Nr 22/2020 z dnia 10 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr PROW.03.05.00-00-Z201/18 pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania...24.11.2020 - 08:36
581Nr 20/2019 z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie likwidacji Międzywydziałowego Ośrodka Edukacyjnego24.11.2020 - 08:40
531Nr 15/2019 z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie likwidacji „Studiów podyplomowych w zakresie katechezy przedszkolnej” 24.11.2020 - 08:58
2941Zarządzenie Nr 4 z dnia 11 lutego 2008 roku w sprawie organizacji i realizacji kursu dokształcającego w zakresie doskonalenia pedagogicznego nauczycieli akademickich Uniwersytetu.24.11.2020 - 09:17
685Nr 98/2018 z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 66/2018 z dnia 10 października 2018 roku w sprawie powołania zespołów związanych z opracowaniem Statutu Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego Olsztynie24.11.2020 - 09:32

Łącznie 27732035 odwiedzin dla wszystkich podstron.