Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
12z działalności Uczelni w roku akademickim 2006/200723.10.2007 - 06:34
13Statut UWM23.10.2007 - 06:37
12Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej23.10.2007 - 06:37
12Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej23.10.2007 - 06:37
12Ustawa o dostępie do informacji publicznej23.10.2007 - 06:37
12Raport z badań za 2006 rok 23.10.2007 - 06:37
12Raport z badań za 2005 rok 23.10.2007 - 07:01
12Oferta technologiczno-usługowa23.10.2007 - 07:01
12z działalności Uczelni w roku akademickim 2005/200623.10.2007 - 07:01
1223.10.2007 - 13:11
12Wydawnictwo Uniwersytetu24.10.2007 - 00:23
1224.10.2007 - 00:23
26Regulamin Senatu UWM24.10.2007 - 11:24
1224.10.2007 - 11:35
14Prawo o szkolnictwie wyższym24.10.2007 - 13:45
502.10.2012 - 12:07
191007710.01.2019 - 09:07
3562Liczba elektorów wybieranych spośród studentów24.06.2020 - 03:51
2734OGŁOSZENIE o zgłaszaniu kandydatów na Rektora UWM24.06.2020 - 05:53
1817Nr 592 z dnia 28 października 2014 roku w sprawie osobowej25.06.2020 - 05:18
2821UCHWAŁA Nr 990 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku zmieniająca Uchwałę Nr 908 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandyda25.06.2020 - 05:20
1773UCHWAŁA Nr 951 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 778 z dnia 21 października 2011 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa hangaru Przystan25.06.2020 - 05:21
1871UCHWAŁA Nr 887 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie opinii o przyznaniu statusu profesora honorowego dr. hab. Alvydasowi NIKŽENTAITISOWI25.06.2020 - 05:21
1929UCHWAŁA Nr 848 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Biologii i Biotechnologii25.06.2020 - 05:21
1900UCHWAŁA Nr 917 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie mianowania na czas nieokreślony na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Witolda ŁUKASZEWICZA25.06.2020 - 05:22
1251Nr 196 z dnia 29 października 2004 r. w sprawie programu rozwoju uprawnień akademickich25.06.2020 - 05:26
1303Nr 110 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów dziennych w Uniwersytecie w 2004 roku25.06.2020 - 05:26
687Nr 30 z dnia 7 lipca 2000 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w obrębie ewidencyjnym Nr 112 m. Olsztyna25.06.2020 - 05:27
2487Nr 121/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji wystawiania faktur, Instrukcji dotyczącej zasad numerowania faktur oraz Instrukcji użytkowania kas rejestrujących na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie25.06.2020 - 05:31
732Nr 45/2018 z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 84/2016 z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej25.06.2020 - 05:36

Łącznie 26130067 odwiedzin dla wszystkich podstron.