Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
12z działalności Uczelni w roku akademickim 2006/200723.10.2007 - 06:34
13Statut UWM23.10.2007 - 06:37
12Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej23.10.2007 - 06:37
12Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej23.10.2007 - 06:37
12Ustawa o dostępie do informacji publicznej23.10.2007 - 06:37
12Raport z badań za 2006 rok 23.10.2007 - 06:37
12Raport z badań za 2005 rok 23.10.2007 - 07:01
12Oferta technologiczno-usługowa23.10.2007 - 07:01
12z działalności Uczelni w roku akademickim 2005/200623.10.2007 - 07:01
1223.10.2007 - 13:11
12Wydawnictwo Uniwersytetu24.10.2007 - 00:23
1224.10.2007 - 00:23
26Regulamin Senatu UWM24.10.2007 - 11:24
1224.10.2007 - 11:35
14Prawo o szkolnictwie wyższym24.10.2007 - 13:45
502.10.2012 - 12:07
386Nr 20 z dnia 7 lipca 2000 r. w sprawie ustanowienia odznak honorowych Uniwersytetu11.08.2018 - 12:46
464Nr 67/2014 z dnia 10 listopada 2014 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 53/2014 z dnia 17 października 2014 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw realizacji zadania inwestycyjnego pt. „Kompleksowa termomodernizacja budynków dydaktycznych UWM w Olsztynie11.08.2018 - 13:13
692Uchwała Nr 24 z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie powołania nowych specjalności oraz zmian w niektórych dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie11.08.2018 - 16:20
674Nr 16 z dnia 8 listopada 2002 r. w sprawie przekształcenia jednostki ogólnouczelnianej Centrum Studiów Bałtyckich w Ełku w zamiejscowy ośrodek dydaktyczny11.08.2018 - 16:20
701Nr 6 z dnia 27 września 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w obrębie Wola na rzecz gminy Reszel11.08.2018 - 16:20
716Nr 5 z dnia 27 września 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z gminą Purda w celu przygotowania gruntów pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie Bałdy11.08.2018 - 16:20
739Nr 4 z dnia 27 września 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Olsztynie przy ul. Oczapowskiego stanowiącego własność gminy Olsztyn11.08.2018 - 16:20
783Nr 3 z dnia 2 września 2002 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa prof. dr hab. Stanisławie Stokłosowej11.08.2018 - 16:20
607Nr 2 z dnia 2 września 2002 r. w sprawie powołania stałych komisji senackich na kadencję 2002-200511.08.2018 - 16:20
713Nr 156 z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Humanistycznym oraz na Wydziale Pedagogiki i Wychowania Artystycznego11.08.2018 - 16:20
736Nr 158 z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie umiejscowienia kierunku studiów "socjologia"11.08.2018 - 16:20
679Nr 155 z dnia 1 lipca 20002 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmiany organizacyjne na Wydziale Humanistycznym11.08.2018 - 16:20
666Nr 154 z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Teologii11.08.2018 - 16:20
687Nr 152 z dnia 1 lipca 2002 roku w sprawie przydziału pomieszczeń dydaktycznych Uniwersytetu11.08.2018 - 16:21

Łącznie 18851617 odwiedzin dla wszystkich podstron.