Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
12z działalności Uczelni w roku akademickim 2006/200723.10.2007 - 06:34
13Statut UWM23.10.2007 - 06:37
12Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej23.10.2007 - 06:37
12Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej23.10.2007 - 06:37
12Ustawa o dostępie do informacji publicznej23.10.2007 - 06:37
12Raport z badań za 2006 rok 23.10.2007 - 06:37
12Raport z badań za 2005 rok 23.10.2007 - 07:01
12Oferta technologiczno-usługowa23.10.2007 - 07:01
12z działalności Uczelni w roku akademickim 2005/200623.10.2007 - 07:01
1223.10.2007 - 13:11
12Wydawnictwo Uniwersytetu24.10.2007 - 00:23
1224.10.2007 - 00:23
26Regulamin Senatu UWM24.10.2007 - 11:24
1224.10.2007 - 11:35
14Prawo o szkolnictwie wyższym24.10.2007 - 13:45
502.10.2012 - 12:07
607Nr 3/2016 z dnia 18 stycznia 2016 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Humanistycznym01.06.2018 - 08:09
619Nr 3/2016 z dnia 18 stycznia 2016 roku w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania arkusza ocen nauczycieli akademickich na poszczególnych wydziałach01.06.2018 - 09:17
850Nr 54/2014 z dnia 1 lipca 2014 roku w sprawie utworzenia Centrum Naukowego pod nazwą „Centrum Turystyki i Rekreacji”01.06.2018 - 10:30
622Nr 110/2014 z dnia 4 grudnia 2014 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Zintegrowana wczesna edukacja” realizowanych na Wydziale Nauk Społecznych01.06.2018 - 13:59
623Nr 65/2016 z dnia 11 maja 2016 roku zmieniające Zarządzenie nr 36/2016 z dnia 29 marca 2016 roku w sprawie dokumentowania i upowszechniania dorobku naukowego pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie01.06.2018 - 23:15
845Nr 96/2013 z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Kulturoznawstwo”02.06.2018 - 06:46
1127Nr 106/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Arteterapia”02.06.2018 - 07:20
1104Zarządzenie Nr 6/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie utworzenia Centrum Konkurencyjności Obszarów Aglomeracyjnych02.06.2018 - 07:51
1465stanowisko referenta w Biurze Rektora02.06.2018 - 10:38
682Nr 77/2014 z dnia 17 października 2014 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Produkcja rolnicza i ogrodnicza” realizowanych na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa02.06.2018 - 13:18
1457Protokół Nr 2 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 września 2012 roku02.06.2018 - 19:16
880Zarządzenie Nr 94/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Matematyki i Informatyki02.06.2018 - 19:18
581Nr 36/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Higiena pasz”02.06.2018 - 22:03
327Nr 113/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie zmiany organizacji kształcenia prowadzonego w ramach studiów podyplomowych w zakresie „Socjoterapia” realizowanych na Wydziale Nauk Społecznych03.06.2018 - 03:14

Łącznie 18263794 odwiedzin dla wszystkich podstron.