Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
12z działalności Uczelni w roku akademickim 2006/200723.10.2007 - 06:34
13Statut UWM23.10.2007 - 06:37
12Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej23.10.2007 - 06:37
12Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej23.10.2007 - 06:37
12Ustawa o dostępie do informacji publicznej23.10.2007 - 06:37
12Raport z badań za 2006 rok 23.10.2007 - 06:37
12Raport z badań za 2005 rok 23.10.2007 - 07:01
12Oferta technologiczno-usługowa23.10.2007 - 07:01
12z działalności Uczelni w roku akademickim 2005/200623.10.2007 - 07:01
1223.10.2007 - 13:11
12Wydawnictwo Uniwersytetu24.10.2007 - 00:23
1224.10.2007 - 00:23
26Regulamin Senatu UWM24.10.2007 - 11:24
1224.10.2007 - 11:35
14Prawo o szkolnictwie wyższym24.10.2007 - 13:45
502.10.2012 - 12:07
191007710.01.2019 - 09:07
867Nr 104 z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie nadania sali dydaktycznej nr 117 na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt imienia Profesora Krzysztofa WALAWSKIEGO28.03.2020 - 12:21
1172Nr 394 z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach położonych w Olsztynie28.03.2020 - 12:59
975Nr 849 z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie osobowej28.03.2020 - 13:48
755Nr 128 z dnia 30 stycznia 2004 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie28.03.2020 - 14:52
751Nr 115 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany prawa własności lokalu mieszkalnego, położonego w Olsztynie przy ul. Puszkina 14, stanowiącego własność Uniwersytetu lub określenie innych możliwości zbycia tej nieruchomośc28.03.2020 - 14:52
679Nr 31 z dnia 7 lipca 2000 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu28.03.2020 - 15:06
644Nr 20 z dnia 7 lipca 2000 r. w sprawie ustanowienia odznak honorowych Uniwersytetu28.03.2020 - 15:07
652Nr 7 z dnia 24 września 1999 roku w sprawie utworzenia "Fundacji Samorządu Studentów" Uniwersytetu Warrmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 28.03.2020 - 15:09
846Nr 207 z dnia 27 października 2017 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 3 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Rozwoju Uczelni i Finansów na kadencję 2016-202028.03.2020 - 16:55
640Nr 30 z dnia 7 lipca 2000 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w obrębie ewidencyjnym Nr 112 m. Olsztyna28.03.2020 - 17:57
892Nr 72 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w gminie Reszel obr. Leginy 28.03.2020 - 21:24
275Nr 20/2019 z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 79/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Nauk Społecznych28.03.2020 - 22:18
327Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zatrudni pracownika na stanowisku specjalisty28.03.2020 - 22:22

Łącznie 24995443 odwiedzin dla wszystkich podstron.