Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
12z działalności Uczelni w roku akademickim 2006/200723.10.2007 - 06:34
13Statut UWM23.10.2007 - 06:37
12Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej23.10.2007 - 06:37
12Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej23.10.2007 - 06:37
12Ustawa o dostępie do informacji publicznej23.10.2007 - 06:37
12Raport z badań za 2006 rok 23.10.2007 - 06:37
12Raport z badań za 2005 rok 23.10.2007 - 07:01
12Oferta technologiczno-usługowa23.10.2007 - 07:01
12z działalności Uczelni w roku akademickim 2005/200623.10.2007 - 07:01
1223.10.2007 - 13:11
12Wydawnictwo Uniwersytetu24.10.2007 - 00:23
1224.10.2007 - 00:23
26Regulamin Senatu UWM24.10.2007 - 11:24
1224.10.2007 - 11:35
14Prawo o szkolnictwie wyższym24.10.2007 - 13:45
502.10.2012 - 12:07
191007710.01.2019 - 09:07
674Nr 128 z dnia 30 stycznia 2004 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie15.10.2019 - 22:06
1632Nr 7/2013 z dnia 14 stycznia 2013 roku w sprawie powołania Zarządu Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie16.10.2019 - 05:46
1954Protokół nr 11 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 4 września 2009 r.16.10.2019 - 10:37
1620Zarządzenie Nr 32/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna z elementami odnowy biologicznej”16.10.2019 - 10:42
2233Decyzja Nr 13 z dnia 4 czerwca 2008 roku w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia kontroli realizacji projektów inwestycyjnych dofinansowanych z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej.16.10.2019 - 13:33
1099Nr 76 z dnia 25 maja 2001 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania na I rok studiów dziennych i wieczorowych w Uniwersytecie w 2002 r. kandydatów, posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie "starej matury"16.10.2019 - 19:47
450Nr 40/2018 z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 81/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Humanistycznym17.10.2019 - 01:56
1201Nr 237 z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ul. Słonecznej na prawo własności gruntu położonego przy ul. Warszawskiej17.10.2019 - 04:00
1030Nr 33 z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie zmiany Uchwały Senatu Nr 117 z 25 stycznia 2002 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej17.10.2019 - 04:04
1638Protokół Nr 36 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku17.10.2019 - 04:23
1078Nr 40/2015 z dnia 28 września 2015 roku w sprawie powołania wydziałowych komisji doktoranckich17.10.2019 - 05:46
1050Nr 53/2013 z dnia 28 października 2013 roku w sprawie kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Biologii i Biotechnologii17.10.2019 - 05:58
3422Zarządzenie Nr 11 z dnia 29 maja 2006 roku w sprawie: wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne w Uniwersytecie, w roku akademickim 2006/2007.17.10.2019 - 06:05

Łącznie 23214347 odwiedzin dla wszystkich podstron.