Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
12z działalności Uczelni w roku akademickim 2006/200723.10.2007 - 06:34
13Statut UWM23.10.2007 - 06:37
12Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej23.10.2007 - 06:37
12Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej23.10.2007 - 06:37
12Ustawa o dostępie do informacji publicznej23.10.2007 - 06:37
12Raport z badań za 2006 rok 23.10.2007 - 06:37
12Raport z badań za 2005 rok 23.10.2007 - 07:01
12Oferta technologiczno-usługowa23.10.2007 - 07:01
12z działalności Uczelni w roku akademickim 2005/200623.10.2007 - 07:01
1223.10.2007 - 13:11
12Wydawnictwo Uniwersytetu24.10.2007 - 00:23
1224.10.2007 - 00:23
26Regulamin Senatu UWM24.10.2007 - 11:24
1224.10.2007 - 11:35
14Prawo o szkolnictwie wyższym24.10.2007 - 13:45
502.10.2012 - 12:07
423Nr 30 z dnia 7 lipca 2000 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w obrębie ewidencyjnym Nr 112 m. Olsztyna08.10.2018 - 19:24
1953Nr 505 z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie ustalenia limitów przyjęć kandydatów na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia09.10.2018 - 07:13
1198Nr 488 z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Anny ORGANIŚCIAK-KRZYKOWSKIEJ09.10.2018 - 07:14
1642Nr 202 z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie limitów środków finansowych na pokrycie wydatków z tytułu dydaktycznych godzin ponadwymiarowych w roku akademickim 2012/201309.10.2018 - 07:43
1304UCHWAŁA Nr 972 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr. hab. n. med. Anatola DOWŻENKO, prof. UW09.10.2018 - 08:17
1584UCHWAŁA Nr 920 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr hab. n. med. Anny ABRAMCZYK na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego09.10.2018 - 08:21
1197Nr 567 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie umowy w celu nawiązania współpracy i realizacji wspólnych projektów naukowo-badawczych, rozwojowych i dydaktycznych09.10.2018 - 09:23
1642Nr 525 z dnia 26 listopada 2010 roku w sprawie przedłużenia mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony09.10.2018 - 09:31
2429Nr 134 z dnia 24 listopada 2006 roku w sprawie zmian organizacyjnych w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Rusocinie09.10.2018 - 11:02
4229Nr 78 z dnia 25 maja 2006 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim09.10.2018 - 11:10
862Nr 293 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o współpracy z Georg-August-Universitat Gottingen, Niemcy09.10.2018 - 11:16
772Nr 278 z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Braniewie przy ul. Botanicznej09.10.2018 - 11:17
835Nr 250 z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Medycyny Weterynaryjnej w Koszycach, Słowacja09.10.2018 - 11:19
811Nr 31 z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie od Archidiecezji Warmińskiej09.10.2018 - 11:33

Łącznie 19506371 odwiedzin dla wszystkich podstron.