Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
12z działalności Uczelni w roku akademickim 2006/200723.10.2007 - 06:34
13Statut UWM23.10.2007 - 06:37
12Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej23.10.2007 - 06:37
12Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej23.10.2007 - 06:37
12Ustawa o dostępie do informacji publicznej23.10.2007 - 06:37
12Raport z badań za 2006 rok 23.10.2007 - 06:37
12Raport z badań za 2005 rok 23.10.2007 - 07:01
12Oferta technologiczno-usługowa23.10.2007 - 07:01
12z działalności Uczelni w roku akademickim 2005/200623.10.2007 - 07:01
1223.10.2007 - 13:11
12Wydawnictwo Uniwersytetu24.10.2007 - 00:23
1224.10.2007 - 00:23
26Regulamin Senatu UWM24.10.2007 - 11:24
1224.10.2007 - 11:35
14Prawo o szkolnictwie wyższym24.10.2007 - 13:45
502.10.2012 - 12:07
191007710.01.2019 - 09:07
1434UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA W DZIEKANACIE WYDZIAŁU GEOINŻYNIERII13.02.2021 - 04:05
2213Decyzja Nr 44/2009 Rektora w Olsztynie z dnia 21 października 2009 roku w sprawie powołania kierownika Projektu POKL.01.04.01-00-310/09 pt. Zwiększenie konkurencyjności i potencjału Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskie13.02.2021 - 16:30
2877Zarządzenie Nr 41/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich dla uczestników studiów doktoranckich w Uniwersytecie15.02.2021 - 10:09
2853Decyzja Nr 4 z dnia 14 marca 2006 roku w sprawie: powołania zespołów projektowych do spraw przygotowania wniosków do Programu Operacyjnego „Rozwój Polski Wschodniej”.15.02.2021 - 13:30
1504Nr 275 z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania na I rok studiów zaocznych w Uniwersytecie w 2006 r. kandydatów, posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie "starej i nowej matury"15.02.2021 - 18:43
1966Decyzja Nr 40/2009 Rektora z dnia 19 października 2009 r. w sprawie powołania zespołu zarządzającego projektem pn. „Rozbudowa środowiskowej sieci teleinformatycznej nauki – NewMAN” realizowanego przez 15.02.2021 - 18:56
1409Nr 175 z dnia 2 lipca 2004 roku zmianiająca Uchwałę Nr 139 z dnia 5 marca 2004 roku w sprawie kierunków działań w gospodarce finansowej w roku 200416.02.2021 - 06:00
2532Decyzja Nr 8 z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie realizacji kształcenia na kierunku „informatyka”.16.02.2021 - 07:30
1992Decyzja Nr 49/2009 Rektora z dnia 5 listopada 2009 roku w sprawie powołania koordynatora Projektu POIG.01.03.01-00-139/08 pt. E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjności przedsiębi16.02.2021 - 11:39
1425Nr 217 z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Nauk Technicznych16.02.2021 - 13:51
1382Nr 152 z dnia 1 lipca 2002 roku w sprawie przydziału pomieszczeń dydaktycznych Uniwersytetu16.02.2021 - 17:13
1436Nr 11 z dnia 8 listopada 2002 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Teologii16.02.2021 - 17:18
1399Nr 225 z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności uczelni w roku akademickim 2003/200416.02.2021 - 18:19

Łącznie 28498429 odwiedzin dla wszystkich podstron.