Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
12z działalności Uczelni w roku akademickim 2006/200723.10.2007 - 06:34
13Statut UWM23.10.2007 - 06:37
12Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej23.10.2007 - 06:37
12Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej23.10.2007 - 06:37
12Ustawa o dostępie do informacji publicznej23.10.2007 - 06:37
12Raport z badań za 2006 rok 23.10.2007 - 06:37
12Raport z badań za 2005 rok 23.10.2007 - 07:01
12Oferta technologiczno-usługowa23.10.2007 - 07:01
12z działalności Uczelni w roku akademickim 2005/200623.10.2007 - 07:01
1223.10.2007 - 13:11
12Wydawnictwo Uniwersytetu24.10.2007 - 00:23
1224.10.2007 - 00:23
26Regulamin Senatu UWM24.10.2007 - 11:24
1224.10.2007 - 11:35
14Prawo o szkolnictwie wyższym24.10.2007 - 13:45
502.10.2012 - 12:07
191007710.01.2019 - 09:07
622Nr 67/2014 z dnia 10 listopada 2014 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 53/2014 z dnia 17 października 2014 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw realizacji zadania inwestycyjnego pt. „Kompleksowa termomodernizacja budynków dydaktycznych UWM w Olsztynie17.08.2019 - 23:37
2912Decyzja Nr 33/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 września 2010 roku w sprawie wynagrodzenia za prowadzenie w roku akademickim 2010/2011 zajęć dydaktycznych nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazur18.08.2019 - 18:21
2212Protokół nr 5 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 stycznia 2009 r.18.08.2019 - 19:14
1060Nr 29/2015 z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie ustalenia na 2015 rok kwoty odpisu podstawowego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie18.08.2019 - 20:43
2267Decyzja Nr 3 z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie zasad nadawania imion gmachom, audytoriom i salom wykładowym.19.08.2019 - 06:12
1312Decyzja Nr 32/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 7 sierpnia 2012 roku w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, na rok akademicki 219.08.2019 - 07:51
1922Decyzja Nr 2/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 lutego 2010 roku w sprawie powołania Zespołu do przygotowania i realizacji projektu pt. „Budowa obiektu B Wydziału Nauk Ekonomicznych przy ul. K. Obitza” 19.08.2019 - 08:49
1607 Terminarz posiedzeń Rady Wydziału Humanistycznego w roku akademickim 2012/2013:19.08.2019 - 09:38
1866Decyzja Nr 26/2008 Rektora z dnia 10 października 2008 roku w sprawie kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Teologii19.08.2019 - 09:43
1986Terminy egzaminów 19.08.2019 - 11:56
2931Protokół nr 21 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 lipca 2007 r.19.08.2019 - 12:38
1196Nr 1/2014 z dnia 10 stycznia 2014 roku w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury rozstrzygnięcia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiących własność Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego19.08.2019 - 14:19
2041Zarządzenie Nr 47/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie Instrukcji kancelaryjnej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie19.08.2019 - 15:09

Łącznie 22554527 odwiedzin dla wszystkich podstron.