Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
12z działalności Uczelni w roku akademickim 2006/200723.10.2007 - 06:34
13Statut UWM23.10.2007 - 06:37
12Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej23.10.2007 - 06:37
12Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej23.10.2007 - 06:37
12Ustawa o dostępie do informacji publicznej23.10.2007 - 06:37
12Raport z badań za 2006 rok 23.10.2007 - 06:37
12Raport z badań za 2005 rok 23.10.2007 - 07:01
12Oferta technologiczno-usługowa23.10.2007 - 07:01
12z działalności Uczelni w roku akademickim 2005/200623.10.2007 - 07:01
1223.10.2007 - 13:11
12Wydawnictwo Uniwersytetu24.10.2007 - 00:23
1224.10.2007 - 00:23
26Regulamin Senatu UWM24.10.2007 - 11:24
1224.10.2007 - 11:35
14Prawo o szkolnictwie wyższym24.10.2007 - 13:45
502.10.2012 - 12:07
350Załącznik nr. 116.09.2017 - 22:56
228Nr 27 z dnia 7 lipca 2000 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu, położonego w obrębie ewidencyjnym Nr 110 m. Olsztyna17.09.2017 - 01:24
1379UCHWAŁA Nr 327 z dnia 4 lipca 2008 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 17.09.2017 - 01:33
997Protokół Nr 3 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 października 2012 roku17.09.2017 - 01:34
516Nr 177 z dnia 2 lipca 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację dodatkowego zadania przez Instytut Nauk o Wychowaniu17.09.2017 - 04:17
477Nr 170 z dnia 21 maja 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o współpracy z Czernichowskim Państwowym Instytutem Ekonomii i Zarządzania, Ukraina17.09.2017 - 04:18
490Nr 169 z dnia 21 maja 2004 r. w sprawie nadania imienia auli wykładowej w Centrum Nauk Humanistycznych17.09.2017 - 04:18
494Nr 168 z dnia 21 maja 2004 r. w sprawie przyznania Złotego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie17.09.2017 - 04:18
509Nr 54 z dnia 23 maja 2003 r. w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2003/2004 17.09.2017 - 04:30
471Nr 119 z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie przyznania tytułu profesora honorowego prof.dr. Stefanowi Medwadowskiemu17.09.2017 - 04:41
489Nr 87 z dnia 10 lipca 2001 r. w sprawie utworzenia Wydziału Prawa i Administracji17.09.2017 - 04:45
391Nr 63 z dnia 15 maja 2001 r. w sprawie przyznania Odznaki Honorowej UWM17.09.2017 - 04:48
372Nr 42 z dnia 1 grudnia 2000 roku w sprawie nabycia działki w Nowej Kaletce, gmina Purda17.09.2017 - 04:50
369Nr 38 z dnia 1 grudnia 2000 roku o zmianie Uchwały Nr 20 w sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów w latach 2000-2002, laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego17.09.2017 - 04:51

Łącznie 15182874 odwiedzin dla wszystkich podstron.