Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
12z działalności Uczelni w roku akademickim 2006/200723.10.2007 - 06:34
13Statut UWM23.10.2007 - 06:37
12Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej23.10.2007 - 06:37
12Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej23.10.2007 - 06:37
12Ustawa o dostępie do informacji publicznej23.10.2007 - 06:37
12Raport z badań za 2006 rok 23.10.2007 - 06:37
12Raport z badań za 2005 rok 23.10.2007 - 07:01
12Oferta technologiczno-usługowa23.10.2007 - 07:01
12z działalności Uczelni w roku akademickim 2005/200623.10.2007 - 07:01
1223.10.2007 - 13:11
12Wydawnictwo Uniwersytetu24.10.2007 - 00:23
1224.10.2007 - 00:23
26Regulamin Senatu UWM24.10.2007 - 11:24
1224.10.2007 - 11:35
14Prawo o szkolnictwie wyższym24.10.2007 - 13:45
502.10.2012 - 12:07
191007710.01.2019 - 09:07
72Nr 598 z dnia 25 października 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Bezpieczeństwo i higiena pracy z elementami ergonomii”15.01.2020 - 08:50
2265Zarządzenie Nr 76/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 października 2010 roku w sprawie Regulaminu Akademickiego Domu Mieszkalno-Rotacyjnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie15.01.2020 - 10:53
2362Protokół nr 13 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 października 2006 r.16.01.2020 - 05:49
1136Nr 15 z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania na I rok studiów stacjonarnych w Uniwersytecie w 2006 r. kandydatów, posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie "starej i nowej matury" 16.01.2020 - 06:28
762Nr 86/2017 z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 51/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Komisji Etyki na kadencję 2016-202016.01.2020 - 13:26
3567Decyzja Nr 48/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 września 2012 roku w sprawie wynagrodzenia za prowadzenie w roku akademickim 2012/2013 zajęć dydaktycznych przez nauczycieli akademickich zatrudnionych i realizujących obowiązki na16.01.2020 - 13:43
1140Nr 242 z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 137 z dnia 30 stycznia 2004 roku w sprawie polityki kadrowej w odniesieniu do adiunktów16.01.2020 - 15:25
707Nr 80/2017 z dnia 5 września 2017 roku zmieniające Zarządzenie 76/2015 z dnia 5 października 2015 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa” 16.01.2020 - 15:56
474Nr 9/2019 z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie składu osobowego Straży Uniwersyteckiej 16.01.2020 - 22:40
1654DECYZJA Nr 10 /2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 marca 2012 w sprawie zmian w składzie Rady Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie17.01.2020 - 00:29
1245Nr 11 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie osobowej17.01.2020 - 02:26
1207Nr 16 z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania na I rok studiów niestacjonarnych w Uniwersytecie w 2006 r. kandydatów, posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie "starej i nowej matury"17.01.2020 - 05:16
657Nr 295 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Emilowi PŁYWACZEWSKIEMU17.01.2020 - 07:44

Łącznie 24222987 odwiedzin dla wszystkich podstron.