Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
184Nr 106/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Matematyki i Informatyki28.03.2020 - 15:51
184Nr 203/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny matematyka28.03.2020 - 21:43
184Konkurs na stanowisko asystenta (pracownika badawczo-dydaktycznego) w Katedrze Farmakologii i Toksykologii 29.03.2020 - 01:30
184Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Neurologii28.03.2020 - 16:43
185Nr 83/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu28.03.2020 - 10:26
185Nr 93/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Bioinżynierii Zwierząt28.03.2020 - 23:59
185Nr 110/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Nauk o Środowisku28.03.2020 - 04:07
185Nr 187/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny nauki biologiczne24.03.2020 - 16:23
185Nr 172/2019 z dnia 29 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny weterynaria28.03.2020 - 14:29
185Nr 213/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie powołania Zarządu Fundacji „ŻAK” Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 28.03.2020 - 23:16
186Nr 83/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie ustalenia listy programów badawczych uwzględnianych w postępowaniu konkursowym do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok akademicki 2019/2020 28.03.2020 - 15:14
186Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w KATEDRZE HODOWLI ROŚLIN I NASIENNICTWA28.03.2020 - 23:40
187Nr 86/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Nauk Technicznych29.03.2020 - 00:30
187Nr 201/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny technologia żywności i żywienia 27.03.2020 - 17:35
188Nr 139/2019 z dnia 15 października 2019 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania założeń i przygotowania nowego Biuletynu Informacji Publicznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie28.03.2020 - 21:03
188Nr 94/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie określenia harmonogramu śródrocznej rekrutacji kandydatów na studia w roku akademickim 2019/2020 29.03.2020 - 01:20
189Nr 116/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Nauki o Żywności28.03.2020 - 22:24
189Konkurs na stanowisko asystenta (stanowisko dydaktyczne) w Katedrze Pediatrii Klinicznej28.03.2020 - 21:02
190Nr 124/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Medycyny Weterynaryjnej28.03.2020 - 21:49
190Nr 217/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie powołania Zespołu ds. weryfikacji osiągnięć artystycznych do stypendium rektora 27.03.2020 - 22:15
191Nr 220/2019 z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 48/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich 28.03.2020 - 22:15
191Nr 622 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr 355 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie wprowadzenia Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, ze zmianami29.03.2020 - 01:30
192Nr 113/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Nauk Społecznych28.03.2020 - 22:10
192Nr 96/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu uczestnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w projekcie ,,PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej’’.28.03.2020 - 15:14
192Nr 619 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie rekomendacji przyjęcia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 202028.03.2020 - 23:32
193Nr 60/2019 z dnia 12 września 2019 roku w sprawie zmiany decyzji nr 12/2019 z dnia 11 lutego 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Projektu pn. „Innowacyjna żywność wysokiej jakości dla zdrowia społeczeństwa i zrównoważonego rozwoju...27.03.2020 - 04:01
193Nr 147/2019 z dnia 17 października 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 65/2019 z dnia 25 września 2019 roku w sprawie powołania wydziałowych komisji doktoranckich28.03.2020 - 15:52
193Konkurs na dwa stanowiska asystenta (pracownika dydaktycznego) w Katedrze Ginekologii i Położnictwa 28.03.2020 - 16:43
194Nr 120/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Prawa i Administracji28.03.2020 - 22:30
196Nr 600 z dnia 25 października 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością Gminy Olsztyn przy ul. Dybowskiego w Olsztynie28.03.2020 - 23:34

Łącznie 24967920 odwiedzin dla wszystkich podstron.