Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
269Sprawozdanie finansowe Uczelni za rok 2014 24.08.2019 - 21:32
270Nr 95/2018 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Technicznych25.08.2019 - 11:08
271Nr 83/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie zmian w Decyzji Nr 34/2013 z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie powołania redaktorów naczelnych czasopism naukowych (z późn. zm.)25.08.2019 - 18:06
271Nr 94/2018 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie określenia harmonogramu śródrocznej rekrutacji kandydatów na studia w roku akademickim 2018/201925.08.2019 - 11:08
271Nr 113/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku określające zasady postępowania w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie z wnioskami: w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów...25.08.2019 - 15:24
272Nr 103/2018 z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Teologii25.08.2019 - 16:35
272Nr 426 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie opinii o zasadności wystąpienia z wnioskiem o przyznanie dr. hab. Jarosławowi Konradowi MOSZCZYŃSKIEMU, prof. UWM nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za całokształt dorobku 24.08.2019 - 18:39
272Konkurs na stanowisko wykładowcy w Katedrze Radiologii25.08.2019 - 19:38
272Nr 467 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za 2018 rok24.08.2019 - 22:38
273Nr 80/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie zmian w Decyzji Nr 85/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. oraz w Decyzji Nr 94/2017 25.08.2019 - 11:07
273Nr 88/2018 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 77/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie powołania członków Uczelnianego Zespołu do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie25.08.2019 - 11:08
274Nr 18/2019 z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Dydaktyka zajęć edukacyjnych w zakresie wychowania do życia w rodzinie” 25.08.2019 - 09:34
274Nr 432 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zgłoszenia kandydatury prof. dr. hab. Arkadiusza ŻUKOWSKIEGO na członka Rady Doskonałości Naukowej24.08.2019 - 22:56
274NR 422 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Bogusławowi Andrzejowi BUSZEWSKIEMU24.08.2019 - 04:01
275Nr 411 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Bałcynach, gm. Ostróda25.08.2019 - 16:28
276UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI LABORANTA W KATEDRZE ANATOMII25.08.2019 - 12:08
277Nr 110/2018 z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Bezpieczeństwo wewnętrzne i narodowe” 25.08.2019 - 03:49
277Konkurs na stanowisko technika symulacji medycznej 24.08.2019 - 19:31
277Nr 532 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat25.08.2019 - 20:19
278Nr 95/2018 z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie uchylenia uchwały Rady Wydziału Humanistycznego 24.08.2019 - 10:08
278Biuro Prawne24.08.2019 - 15:51
278Nr 23/2019 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr 76/2012 z dnia 21 września 2012 roku w sprawie zmian organizacyjnych w Akademickim Centrum Mediów i Promocji23.08.2019 - 15:28
279Nr 382 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 306 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych na rok akademicki 2019/202024.08.2019 - 21:34
279Nr 384 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu „Obrona terytorialna w systemie bezpieczeństwa publicznego”23.08.2019 - 09:33
279Nr 388 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie powołania recenzentów do oceny zasadności wniosku o nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Bogusławowi Andrzejowi BUSZEWSKIEMU24.08.2019 - 03:44
279Nr 413 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Bałcynach, gm. Ostróda25.08.2019 - 17:24
280Nr 400 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu "Zamówienia publiczne i podatki pośrednie"25.08.2019 - 03:11
282Nr 101/2018 z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’, Zadanie 426.08.2019 - 01:57
282Nr 371 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Bałcyny 12/1, gmina Ostróda wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku gospodarczego i w działkach...26.08.2019 - 03:40
283Nr 403 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu "Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych"24.08.2019 - 00:11

Łącznie 22562041 odwiedzin dla wszystkich podstron.