Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
151Nr 696 z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku budownictwo dla poziomu studiów pierwszego stopnia - inżynierskich o profilu ogólnoakademickim18.09.2020 - 13:45
151JUSTYNA MOŻEJKO-CIESIELSKA18.09.2020 - 13:17
153Nr 49/2020 z dnia 11 maja 2020 roku w sprawie Regulaminu Samorządu Doktorantów19.09.2020 - 02:48
153Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Psychologii Klinicznej, Rozwoju i Edukacji17.09.2020 - 18:10
156Nr 63/2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie procedury antyplagiatowej do weryfikacji samodzielności rozpraw doktorskich18.09.2020 - 12:29
156KLAUDIA GORIEWA-DUBA18.09.2020 - 13:19
157Nr 701 z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Bartągu, gm. Stawiguda18.09.2020 - 23:05
158Nr 56/2020 z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu pracy Rady Edukacyjnej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 18.09.2020 - 23:39
158Nr 52/2020 z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie określenia wzoru planu finansowego jednostek zobowiązanych do jego opracowania17.09.2020 - 13:35
158JANUSZ STRYCHALSKI19.09.2020 - 00:27
159Nr 21/2020 z dnia 2 marca 2020 roku w sprawie powołania kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa19.09.2020 - 00:16
159Nr 40/2020 z dnia 6 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 183/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej (ze zmianami)18.09.2020 - 15:53
159Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Anatomii i Fizjologii Zwierząt18.09.2020 - 18:45
161Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników naukowo-dydaktycznych w Katedrze Finansów na Wydziale Nauk Ekonomicznych18.09.2020 - 13:51
161Konkurs na stanowisko asystenta (stanowisko badawczo-dydaktyczne) w Katedrze Pielęgniarstwa – dyscyplina nauki o zdrowiu 16.09.2020 - 23:53
162Nr 689 z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie poparcia wniosku o nadanie dr. hab. Mariuszowi SKOWROŃSKIEMU tytułu profesora w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie weterynaria19.09.2020 - 04:28
162Nr 693 z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim18.09.2020 - 15:16
162Nr 58/2020 z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie wskazania osób zarządzających środkami wydzielonymi z subwencji w ramach podziału pierwotnego16.09.2020 - 09:24
164Nr 41/2020 z dnia 9 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 153/2019 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie powołania Zespołu ds. dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (ze zm.) 18.09.2020 - 01:49
165Nr 42/2020 z dnia 14 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 13/2019 z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Prawa i Administracji18.09.2020 - 15:10
165Konkurs na stanowisko stypendysty - doktoranta w Katedrze Fizjologii i Patofizjologii Człowieka, Wydziału Lekarskiego19.09.2020 - 06:44
166Nr 663 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie opinii o zasadności wystąpienia z wnioskiem o przyznanie prof. dr hab. n. med. Andrzejowi Edwardowi GRZYBOWSKIEMU nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności na18.09.2020 - 17:20
166Nr 31/2020 z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie powołania Rady naukowej dyscypliny sztuki muzyczne na okres do 31 grudnia 2021 r.15.09.2020 - 16:26
166Nr 46/2020 z dnia 4 maja 2020 roku w sprawie przyznania prof. dr. hab. Zbigniewowi Witkowskiemu statusu honorowego profesora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie18.09.2020 - 02:41
167Nr 74/2020 z dnia 7 sierpnia 2020 roku w sprawie Procedury przeciwdziałania dyskryminacji w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 18.09.2020 - 14:36
169Nr 709 z dnia 29 maja 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr 552 z dnia 20 września 2019 roku wprowadzającej procedurę postępowania w sprawie nadania stopnia doktora (ze zm.)18.09.2020 - 15:32
170Nr 694 z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku pedagogika dla poziomu studiów pierwszego stopnia – licencjackich o profilu ogólnoakademickim18.09.2020 - 18:07
171Nr 692 z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna dla poziomu studiów pierwszego stopnia - licencjackich o profilu ogólnoakademickim18.09.2020 - 21:48
171Nr 66/2020 z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok akademicki 2020/202119.09.2020 - 00:23
171Konkurs na stanowisko adiunkta (stanowisko badawczo-dydaktyczne) w Katedrze Kryminologii i Kryminalistyki19.09.2020 - 01:18

Łącznie 26925527 odwiedzin dla wszystkich podstron.