Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
206Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w Katedrze Chirurgii i Rentgenologii z Kliniką16.07.2020 - 07:47
206Nr 672 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku lekarskiego dla poziomu studiów jednolitych magisterskich o profilu ogólnoakademickim16.07.2020 - 08:25
207Nr 633 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. n. med. Maciejowi ZABLOWI15.07.2020 - 12:22
207Nr 682 z dnia 7 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku weterynaria dla poziomu studiów jednolitych magisterskich o profilu ogólnoakademickim 15.07.2020 - 12:22
210Nr 132/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie: „Promocja i zarządzanie dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym”16.07.2020 - 14:07
210Nr 137/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie: „Trener warsztatu umiejętności psychospołecznych” 16.07.2020 - 14:08
210Nr 43/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia limitu przyjęć do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok akademicki 2020/202116.07.2020 - 15:01
211Nr 611 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie zatwierdzenia korekty Planu finansowego, w tym Planu Zadań Inwestycyjnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na 2019 rok16.07.2020 - 09:21
211Nr 16/2020 z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie Regulaminu Akademickiego Centrum Kultury Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 16.07.2020 - 14:28
211Nr 39/2020 z dnia 3 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej (ze zmianami) 16.07.2020 - 14:50
212Nr 134/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt.: „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania”, nr POWR.03.05.00-00-Z201/18...16.07.2020 - 14:25
213Nr 626 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie poparcia wniosku o nadanie dr. hab. Tomaszowi Sylwestrowi MAŚLANCE tytułu profesora w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie weterynaria 16.07.2020 - 09:03
214Nr 666 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku filologia angielska dla poziomu studiów pierwszego stopnia - licencjackich o profilu ogólnoakademickim15.07.2020 - 13:17
215Nr 55/2020 z dnia 4 czerwca 2020 roku w sprawie określenia protokołu egzaminu dyplomowego16.07.2020 - 05:52
216Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Radiologii w grupie pracowników dydaktycznych16.07.2020 - 14:22
216Nr 627 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie poparcia wniosku o nadanie dr. hab. Andrzejowi POMIANOWSKIEMU tytułu profesora w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie weterynaria 15.07.2020 - 12:23
216Konkurs na stanowisko asystenta (stanowisko dydaktyczne) w Katedrze Ratownictwa Medycznego16.07.2020 - 14:42
219Nr 103/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych z zakresu: „Administracja”16.07.2020 - 13:40
219Nr 646 z dnia 31 stycznia 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr 563 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku historia dla poziomu studiów pierwszego stopnia - licencjackich o profilu ogólnoakademickim15.07.2020 - 12:22
220Nr 26/2020 z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich za prowadzenie pracy dyplomowej w roku akademickim 2019/2020 15.07.2020 - 19:22
220Nr 57/2020 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2020/2021 15.07.2020 - 12:44
221Nr 634 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie powołania recenzentów do oceny zasadności wniosku o nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. n. med. Maciejowi ZABLOWI15.07.2020 - 12:22
222Nr 635 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku analityka i zarządzanie publiczne dla poziomu studiów pierwszego stopnia-licencjackich o profilu ogólnoakademickim15.07.2020 - 23:13
222Nr 632 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie powołania recenzentów do oceny zasadności wniosku o nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Jerzemu WILKINOWI, dr. h. c. mult.16.07.2020 - 13:58
222Nr 15/2020 z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie na rok 201915.07.2020 - 18:58
223Nr 598 z dnia 25 października 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Bezpieczeństwo i higiena pracy z elementami ergonomii”15.07.2020 - 12:23
224Nr 173/2019 z dnia 29 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny nauki teologiczne 12.07.2020 - 23:18
224Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Farmakologii i Toksykologii w grupie pracowników dydaktycznych16.07.2020 - 06:02
225Nr 22/2020 z dnia 10 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr PROW.03.05.00-00-Z201/18 pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania...16.07.2020 - 14:30
225Nr 18/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 82/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie powołania wydziałowej 16.07.2020 - 14:34

Łącznie 26267021 odwiedzin dla wszystkich podstron.