Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
146ADRIAN DUBA29.11.2020 - 17:38
146Nr 149/2020 z dnia 1 października 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji nr 182/2019 z dnia 31 października 2019 r. w sprawie powołania Uniwersyteckiej Rady Doskonałości Naukowej i jej przewodniczącego (ze zm.) 30.11.2020 - 19:05
148KATARZYNA HEBDA29.11.2020 - 19:59
149Nr 717 z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie rekomendacji przyjęcia zmian w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 202029.11.2020 - 12:28
150Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Fizjologii i Patofizjologii Człowieka27.11.2020 - 18:14
151Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Patomorfologii w grupie pracowników dydaktycznych 30.11.2020 - 08:42
151Nr 707 z dnia 29 maja 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr 498 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych w zakresie: „Zaawansowane technologie informatyczne” 30.11.2020 - 17:33
151Konkurs na stanowisko asystenta (stanowisko dydaktyczne) w Katedrze Pielęgniarstwa30.11.2020 - 03:25
151Nr 92/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dyrektora Filii w Ełku na kadencję 2020-202429.11.2020 - 00:53
152Nr 48/2020 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Zaawansowane metody analizy i eksploracji danych”29.11.2020 - 11:17
153Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Anestezjologii i Intensywnej Terapii27.11.2020 - 01:58
155Konkurs na stanowisko adiunkta (stanowisko dydaktyczne) w Katedrze Pielęgniarstwa30.11.2020 - 17:41
158Nr 148/2020 z dnia 1 października 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji nr 179/2019 z dnia 31 października 2019 r. w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej przewodniczącego rady naukowej dyscypliny24.11.2020 - 09:20
160Nr 705 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych w zakresie: „Zaawansowane metody analizy i eksploracji danych”29.11.2020 - 10:16
160Nr 124/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Nauki o Żywności26.11.2020 - 23:41
160Nr 123/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Nauki o Żywności29.11.2020 - 14:21
160Nr 1 z dnia 22 września 2020 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2020-202430.11.2020 - 07:05
160LESZEK MYSIEWICZ30.11.2020 - 08:59
160Nr 181/2020 z dnia 2 listopada 2020 roku w sprawie zasad wzajemnych zastępstw Prorektorów i Kanclerza 30.11.2020 - 16:29
162Nr 69/2020 z dnia 8 lipca 2020 roku w sprawie Regulaminu korzystania ze wsparcia Rzecznika ds. Równości Szans Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w projekcie nr POWR.03.05.00-00-A046/19-01 pn. „Żagiel możliwości – model dostępności UWM 30.11.2020 - 17:56
163Nr 61/2020 z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Prawo ubezpieczeń społecznych” 28.11.2020 - 23:07
163Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Nauk o Rodzinie30.11.2020 - 08:39
163Nr 67/2020 z dnia 8 lipca 2020 roku w sprawie Regulaminu Działalności Akademickiego Centrum Wsparcia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w projekcie nr POWR.03.05.00-00-A046/19-01 pn. „Żagiel możliwości – model dostępności UWM w Olsztynie”29.11.2020 - 01:10
163Nr 28 z dnia 27 października 2020 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępców Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich na kadencję 2020-202430.11.2020 - 22:32
164Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Instytucie Literaturoznawstwa (Katedra Literatury i Kultury Krajów Niemieckojęzycznych) 30.11.2020 - 03:42
165Nr 64/2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 202028.11.2020 - 23:07
169 Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Anatomii 28.11.2020 - 10:50
169Nr 140/2020 z dnia 24 września 2020 roku w sprawie powołania wydziałowych komisji doktoranckich ds. zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej01.12.2020 - 00:38
170Nr 708 z dnia 29 maja 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr 583 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Zarządzania zasobami ludzkimi”01.12.2020 - 00:06
170Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Histologii i Embriologii Człowieka w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych30.11.2020 - 18:11

Łącznie 27705514 odwiedzin dla wszystkich podstron.