Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
173Nr 102/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie Regulaminu kontroli wewnętrznej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie29.03.2020 - 00:47
173Nr 228/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie Regulaminu Uniwersyteckiej Rady Doskonałości Naukowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 28.03.2020 - 23:33
174Nr 70/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prorektora ds. Ekonomicznych i Rozwoju25.03.2020 - 21:39
174Nr 90/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dyrektora Filii w Ełku27.03.2020 - 03:49
174Nr 92/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Bioinżynierii Zwierząt28.03.2020 - 06:59
174Nr 114/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Nauk Społecznych 27.03.2020 - 22:28
175Nr 64/2019 z dnia 25 września 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej 28.03.2020 - 16:49
175Nr 119/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Nauk Technicznych26.03.2020 - 21:45
176Nr 87/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Prawa i Administracji26.03.2020 - 22:04
176Nr 186/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny rolnictwo i ogrodnictwo28.03.2020 - 22:25
176Nr 121/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie struktury organizacyjnej Szkoły Zdrowia Publicznego 28.03.2020 - 21:50
177Nr 85/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Nauki o Żywności28.03.2020 - 21:31
177Nr 102/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa28.03.2020 - 14:55
178Nr 96/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa29.03.2020 - 00:21
178Nr 9/2020 z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany w Zarządzeniu Nr 1/2020 z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie przekształceń na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 29.03.2020 - 00:58
179Nr 76/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Humanistycznego29.03.2020 - 00:31
179Nr 115/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Nauki o Żywności29.03.2020 - 00:14
179Nr 78/2019 z dnia 1 października2019 roku w sprawie Zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’, Zadanie 13 Podnoszenie kompetencji...28.03.2020 - 23:20
179Nr 125/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Zasad rachunkowości w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 28.03.2020 - 15:12
180Nr 108/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00- 00-Z310/17 29.03.2020 - 00:45
181Nr 66/2019 z dnia 27 września 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 56/2019 z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie Komisji Antymobbingowej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie28.03.2020 - 00:51
181Nr 101/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa29.03.2020 - 00:29
182Nr 88/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Sztuki28.03.2020 - 07:25
182Konkurs na trzy stanowiska asystenta (stanowisko dydaktyczne) w Katedrze Anatomii28.03.2020 - 16:44
183Nr 67/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prorektora ds. Kadr28.03.2020 - 01:40
183Nr 104/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Lekarskiego 28.03.2020 - 21:33
183Nr 108/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych26.03.2020 - 14:49
183Konkurs na stanowisko asystenta (pracownika badawczo-dydaktycznego) w Katedrze Farmakologii i Toksykologii 28.03.2020 - 16:43
183Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Neurologii28.03.2020 - 23:15
184Nr 71/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prorektora ds. Collegium Medicum28.03.2020 - 21:49

Łącznie 24966517 odwiedzin dla wszystkich podstron.