Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
137Nr 81/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych 24.02.2020 - 15:10
137Nr 61/ 2019 z dnia 24 września 2019 roku w sprawie powołania kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Humanistycznym25.02.2020 - 21:21
137Nr 200/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zespołu ds. dyscypliny sztuki muzyczne25.02.2020 - 15:45
138Nr 61/2019 z dnia 20 września 2019 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Matematyka”24.02.2020 - 18:50
138Nr 79/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki22.02.2020 - 16:07
138Nr 98/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa22.02.2020 - 12:45
138Nr 152/2019 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie powołania Zespołu ds. sztuki muzyczne 25.02.2020 - 17:57
138Nr 102/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie Regulaminu kontroli wewnętrznej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie24.02.2020 - 21:16
138Nr 619 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie rekomendacji przyjęcia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 202025.02.2020 - 22:56
138Nr 121/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie struktury organizacyjnej Szkoły Zdrowia Publicznego 25.02.2020 - 13:36
140Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Wieku Podeszłego (Klinika Urologii)25.02.2020 - 00:39
143Nr 77/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa25.02.2020 - 06:32
143Nr 94/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Biologii i Biotechnologii25.02.2020 - 21:17
143Konkurs na stanowisko asystenta (pracownika badawczo-dydaktycznego) w Katedrze Farmakologii i Toksykologii 24.02.2020 - 06:56
143Nr 172/2019 z dnia 29 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny weterynaria25.02.2020 - 17:09
143Nr 9/2020 z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany w Zarządzeniu Nr 1/2020 z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie przekształceń na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 25.02.2020 - 05:55
144Nr 74/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Bioinżynierii Zwierząt25.02.2020 - 10:27
144Nr 99/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Humanistycznego25.02.2020 - 11:10
144Nr 122/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Sztuki25.02.2020 - 01:35
144Nr 213/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie powołania Zarządu Fundacji „ŻAK” Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 25.02.2020 - 12:11
144Nr 622 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr 355 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie wprowadzenia Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, ze zmianami24.02.2020 - 13:03
146Nr 80/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Medycyny Weterynaryjnej25.02.2020 - 16:31
146Nr 105/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Matematyki i Informatyki25.02.2020 - 05:19
146Konkurs na stanowisko asystenta (stanowisko dydaktyczne) w Katedrze Pediatrii Klinicznej25.02.2020 - 08:24
147Nr 87/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Prawa i Administracji23.02.2020 - 23:54
148Nr 64/2019 z dnia 25 września 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej 25.02.2020 - 21:46
148Nr 96/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa23.02.2020 - 13:40
148Nr 111/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu24.02.2020 - 00:48
148Nr 186/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny rolnictwo i ogrodnictwo25.02.2020 - 12:31
149Nr 92/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Bioinżynierii Zwierząt25.02.2020 - 18:57

Łącznie 24600192 odwiedzin dla wszystkich podstron.