Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
200Nr 63/2021 z dnia 1 lipca 2021 roku w sprawie powołania i ustalenia zakresu obowiązków Pełnomocnika Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do spraw otwartego dostępu 30.11.2021 - 07:15
200BEATA MARIA WASZCZYŁKO-MIŁKOWSKA04.12.2021 - 11:26
201konkurs na stanowisko asystenta (stanowisko dydaktyczne) w Katedrze Ratownictwa Medycznego04.12.2021 - 02:24
202Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Finansów Instytutu Ekonomii i Finansów03.12.2021 - 09:05
202ANNA DRASZANOWSKA05.12.2021 - 01:15
203Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Geografii w Katedrze Analiz Przestrzennych i Rynku Nieruchomości03.12.2021 - 15:23
204UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA INŻYNIERYJNO-TECHNICZNEGO W KATEDRZE FIZYKI I BIOFIZYKI05.12.2021 - 07:50
204SEBASTIAN NIESTĘPSKI05.12.2021 - 03:25
204Konkurs na dwa stanowiska doktorantów-stypendystów w Katedrze Anatomii i Fizjologii Zwierząt w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki03.12.2021 - 03:56
205Konkurs na stanowisko asystenta (stanowisko badawczo – dydaktyczne) w Katedrze Pulmonologii – dyscyplina nauki medyczne 03.12.2021 - 00:28
207Konkurs na stanowisko adiunkta (stanowisko dydaktyczne) w Katedrze Położnictwa03.12.2021 - 00:28
207 BARTOSZ STRASZAK04.12.2021 - 05:14
208Nr 51/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Ekonomika gospodarstwa rolnego”04.12.2021 - 22:50
208Nr 53/2021 z dnia 11 maja 2021 roku w sprawie zasad wynagradzania osób sprawujących nadzór nad realizacją praktyk studenckich 02.12.2021 - 18:57
208UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI KONSERWATORA W PŁYWALNI UNIWERSYTECKIEJ 04.12.2021 - 23:57
209Nr 84/2016 z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Biologii i Biotechnologii02.12.2021 - 17:13
209Nr 101 z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na lata 2020-202203.12.2021 - 10:05
209Nr 119 z dnia 28 września 2021 roku zmieniająca Uchwałę Nr 25 z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie uchwalenia programu studiów i programu kształcenia04.12.2021 - 22:40
211UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA INŻYNIERYJNO-TECHNICZNEGO W KATEDRZE AGROTECHNOLOGII I AGROBIZNESU WYDZIAŁU ROLNICTWA I LEŚNICTWA05.12.2021 - 00:25
212Konkurs na stanowisko asystenta (stanowisko dydaktyczne) w Katedrze Pielęgniarstwa03.12.2021 - 00:42
212Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Radiologii04.12.2021 - 11:33
213Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Chorób Wewnętrznych z Kliniką05.12.2021 - 08:18
213UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI ROBOTNIKA W DZIALE OBSŁUGI GOSPODARCZEJ I TERENÓW ZIELENI03.12.2021 - 03:07
214Konkurs na stanowisko adiunkta (stanowisko badawczo-dydaktyczne) w Katedrze Ratownictwa Medycznego – dyscyplina nauki medyczne03.12.2021 - 02:04
214Nr 105 z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych w zakresie: „Hagiologia kulturowa”03.12.2021 - 19:31
215Konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Przetwórstwa i Chemii Surowców Roślinnych05.12.2021 - 07:34
215Nr 102 z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych w zakresie: „Edukacja informatyczna dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej (studia doskonalące)”05.12.2021 - 09:18
215Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Informatyki Stosowanej i Modelowania Matematycznego 04.12.2021 - 08:27
216KIERUNEK WETERYNARIA (ocena programowa)03.12.2021 - 09:43
216Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Zoologii 05.12.2021 - 00:36

Łącznie 31573630 odwiedzin dla wszystkich podstron.