Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
176Konkurs na stanowisko nr 2 doktoranta- stypendysty w Katedrze Drobiarstwa i Pszczelnictwa Wydziału Bioinżynierii Zwierząt04.12.2021 - 19:05
176Nr 99/2021 z dnia 19 października 2021 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej na rok akademicki 2021/202205.12.2021 - 01:28
177Nr 75/2021 z dnia 29 czerwca 2021 roku zmieniające Zarządzenie Nr 66/2021 z dnia 10 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 16/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie Regulaminu ACK02.12.2021 - 16:24
179Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Chirurgii i Rentgenologii z Kliniką04.12.2021 - 11:33
181Nr 118/2021 z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej dla doktorantów na rok akademicki 2021/202205.12.2021 - 05:54
182Nr 60/2021 z dnia 21 czerwca 2021 roku w sprawie powołania Wydziałowej komisji oceniającej na Wydziale Nauki o Żywności na kadencję 2021-202405.12.2021 - 08:44
182Konkurs na stanowisko stypendysty-doktoranta w Katedrze Botaniki i Ochrony Przyrody Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki03.12.2021 - 04:02
183STANISŁAW JÓZEF ADAMSKI04.12.2021 - 04:52
183Nr 104 z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych w zakresie: „Informatyka dla nauczycieli”04.12.2021 - 20:11
185Nr 108 z dnia 29 czerwca 2021 roku zmieniająca Uchwałę Nr 760 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Olsztynie przy ul. Okrzei 1A 04.12.2021 - 00:19
186Nr 47/2021 z dnia 20 kwietnia 2021 roku w sprawie Regulaminu pracy Komisji Bioetycznej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie02.12.2021 - 12:44
186Konkurs na stanowisko asystenta (stanowisko dydaktyczne) w Katedrze Pulmonologii03.12.2021 - 01:14
186ANNA SKOLIMOWSKA01.12.2021 - 10:19
188Nr 57/2021 z dnia 15 czerwca 2021 roku w sprawie wynagradzania członków Komisji Konkursowej ds. Szkoły Doktorskiej i zespołów kwalifikacyjnych, pracowników odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów...01.12.2021 - 00:40
189Nr 67/2021 z dnia 28 lipca 2021 roku w sprawie zmiany Decyzji nr 151/2019 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Dyscypliny Filozofia(ze zm.)04.12.2021 - 09:08
190Nr 70/2021 z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Edukacja informatyczna dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej (studia doskonalące)”04.12.2021 - 23:46
190Zatrudnienie dla studentów (umowa cywilnoprawna) 04.12.2021 - 21:19
191KONKURS na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Budowy, Eksploatacji Pojazdów i Maszyn04.12.2021 - 07:57
191OGŁOSZENIE O PRACĘ DLA STUDENTÓW (1 osoba) w ramach projektu pt: Opracowanie technologii dezintegracji biomasy lignocelulozowej z wykorzystaniem pulsacyjnego pola elektrycznego LIDER/8/0026/L-9/17/NCBR/2018 realizowanego w Katedrze Inżynierii Środowiska03.12.2021 - 04:03
191Nr 58/2021 z dnia 16 czerwca 2021 roku w sprawie powołania Wydziałowej komisji oceniającej na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej na kadencję 2021-202404.12.2021 - 23:07
193Nr 64/2021 z dnia 2 lipca 2021 roku w sprawie powołania Wydziałowej komisji oceniającej na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt na kadencję 2021-202404.12.2021 - 20:02
194 KIERUNEK EKONOMIA (ocena programowa)03.12.2021 - 07:12
194Konkurs na stanowisko nr 1 doktoranta- stypendysty w Katedrze Drobiarstwa i Pszczelnictwa Wydziału Bioinżynierii Zwierząt04.12.2021 - 19:06
194Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty w Katedrze Anatomii i Fizjologii Zwierząt (Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki05.12.2021 - 06:26
197Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w KATEDRZE LEŚNICTWA I EKOLOGII LASU03.12.2021 - 20:54
197Nr 118 z dnia 28 września 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 473 z dnia 26 kwietnia 2019 roku zmieniającej Uchwałę Nr 670 Senatu Uniwersytetu 03.12.2021 - 14:46
197Nr 90/2021 z dnia 27 września 2021 roku w sprawie powołania Uczelnianego zespołu ds. stypendium rektora dla studentów w roku akademickim 2021/202203.12.2021 - 02:09
199Nr 88 z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie zaopiniowania zasadności wystąpienia z wnioskiem o przyznanie prof. dr. hab. Janowi Franciszkowi Jankowskiemu nagrody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki za całokształt dorobku03.12.2021 - 06:44
199Nr 92 z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie rekomendacji przyjęcia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za rok 202005.12.2021 - 03:24
199Konkurs na dwa stanowiska doktorantów-stypendystów w Katedrze Anatomii i Fizjologii Zwierząt04.12.2021 - 18:04

Łącznie 31574107 odwiedzin dla wszystkich podstron.