Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
164Nr 473 z dnia 26 kwietnia 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr 670 z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie określenia efektów kształcenia na kierunkach: lekarskim, pielęgniarstwo oraz weterynaria dla określonego poziomu i profilu kształcenia21.09.2019 - 14:35
165Nr 523 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej przy ulicy Bartąskiej w Olsztynie21.09.2019 - 15:04
166Nr 50/2019 z dnia 4 lipca 2019 roku w sprawie wzorów umów o warunkach pobierania opłat za odpłatne usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, w ramach studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz...20.09.2019 - 09:01
167Nr 51/2019 z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie19.09.2019 - 01:06
167Nr 50/2019 z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 30/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 września 2016 roku w sprawie zakresów obowiązków i i kompetencji Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza (ze zmianami)21.09.2019 - 15:44
168Nr 36/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania redaktora naczelnego czasopisma „Polish Annals of Medicine”21.09.2019 - 08:15
168Nr 524 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Bartąskiej i Tuwima w Olsztynie19.09.2019 - 18:55
168Nr 533 z dnia 25 czerwca 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr 450 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie przyporządkowania kierunków prowadzonych w Uczelni studiów do dyscyplin naukowych lub artystycznych dla cykli kształcenia rozpoczynających się od roku...20.09.2019 - 13:13
169Nr 472 z dnia 26 kwietnia 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr 699 z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: administracja i cyfryzacja, analiza i kreowanie trendów, gospodarowanie...19.09.2019 - 10:33
169Nr 515 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 421 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie Zasad wewnętrznej gospodarki finansowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie20.09.2019 - 22:40
172sprawozdanie finansowe Uczelni za rok 201620.09.2019 - 16:03
172Nr 15/2019 z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie likwidacji „Studiów podyplomowych w zakresie katechezy przedszkolnej” 19.09.2019 - 06:17
173Nr 16/2019 z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych „Zarządzanie funduszami unijnymi” 20.09.2019 - 07:56
173Nr 517 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 452 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie powołania składu Rady Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję do 31 grudnia 2020 roku20.09.2019 - 01:26
174Nr 481 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku inżynieria przetwórstwa żywności dla poziomu studiów pierwszego stopnia - inżynierskich o profilu praktycznym20.09.2019 - 05:53
175Nr 19/2019 z dnia 12 lutego 2019 roku zmieniające Zarządzenie 73/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Hortiterapia”20.09.2019 - 05:16
175Nr 495 z dnia 24 maja 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr 368 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad opracowywania programów studiów21.09.2019 - 15:05
180Nr 491 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Kocibórz 8/3, Gmina Reszel wraz z pomieszczeniami pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem i własnością w gruncie20.09.2019 - 10:22
182Nr 459 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku towaroznawstwo dla poziomu studiów pierwszego stopnia – inżynierskich o profilu ogólnoakademickim20.09.2019 - 16:06
182Nr 42/2019 z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany składu Zarządu Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie 19.09.2019 - 14:09
185Nr 483 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku mechanika i budowa maszyn dla poziomu studiów pierwszego stopnia - inżynierskich o profilu praktycznym20.09.2019 - 22:40
188Nr 21/2019 z dnia 5 marca 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej 20.09.2019 - 14:16
188Nr 477 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku mechanika i budowa maszyn dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim20.09.2019 - 07:51
189Nr 458 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku mechatronika dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim20.09.2019 - 20:12
189Nr 40/2019 z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie powołania Punktu Obsługi Kandydata 21.09.2019 - 00:32
192 NR 492 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie poprawek do projektu Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 19.09.2019 - 21:32
194Nr 448 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 294 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa budynku Domu Studenta Nr 1...20.09.2019 - 13:03
195Nr 34/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk o Zdrowiu18.09.2019 - 19:31
196Nr 461 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku ekonomia dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym19.09.2019 - 10:32
196Nr 482 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku technologia żywności i żywienie człowieka dla poziomu studiów pierwszego stopnia - inżynierskich o profilu praktycznym21.09.2019 - 15:31

Łącznie 22867234 odwiedzin dla wszystkich podstron.