Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
106Nr 161/2020 z dnia 20 października 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji nr 151/2019 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Dyscypliny Filozofia25.01.2021 - 11:35
106FILOLOGIA POLSKA (ocena programowa)25.01.2021 - 15:35
107Nr 87/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Nauki o Żywności na kadencję 2020-202425.01.2021 - 12:05
107Nr 160/2020 z dnia 20 października 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji nr 128/2019 z dnia 10 października 2019 r. w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Teologiczne na okres do 31 grudnia 2021 r.25.01.2021 - 02:37
107MARTA SKRAJDA-BRDAK25.01.2021 - 14:27
107Nr 189/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie powołania Komisji Rektorskiej ds. Godności Honorowych na kadencję 2020-202425.01.2021 - 04:48
108Nr 72/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prorektora ds. kształcenia na kadencję 2020-202425.01.2021 - 15:07
108Nr 119/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Matematyki i Informatyki25.01.2021 - 21:30
108Nr 105/2020 z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie zasad używania faksymile podpisu Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie26.01.2021 - 00:08
109Nr 79/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Geoinżynierii na kadencję 2020-202425.01.2021 - 18:34
109Nr 158/2020 z dnia 9 października 2020 roku w sprawie powołania Zespołu do przeciwdziałania zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2 oraz reagowania na sytuacje kryzysowe wywołane tymi zakażeniam25.01.2021 - 07:50
109Nr 194/2020 z dnia 1 grudnia 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Polityce i Administracji 24.01.2021 - 01:48
110Nr 84/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Medycyny Weterynaryjnej25.01.2021 - 02:30
110Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Wieku Podeszłego25.01.2021 - 15:24
110PROREKTOR DS. POLITYKI NAUKOWEJ I BADAŃ prof. dr hab. Jerzy JAROSZEWSKI25.01.2021 - 06:07
111Nr 85/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych na kadencję 2020-202425.01.2021 - 01:33
111Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Onkologii w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych25.01.2021 - 15:25
111Nr 170/2020 z dnia 27 października 2020 roku w sprawie powołania Przewodniczącego Senackiej Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na kadencję 2020-2024 25.01.2021 - 11:27
112Nr 88/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Nauk Technicznych na kadencję 2020-202425.01.2021 - 10:23
112Nr 73/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prorektora ds. rozwoju i polityki finansowej na kadencję 2020-202425.01.2021 - 06:07
112Nr 88/2020 z dnia 16 października 2020 roku zmieniające Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00- Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, Zadanie 10 Podnoszenie kompetencji dydaktycznych n25.01.2021 - 01:30
112Nr 179/2020 z dnia 30 października 2020 roku w sprawie powołania Zespołu ds. weryfikacji osiągnięć artystycznych i Zespołu ds. weryfikacji osiągnięć sportowych do stypendium rektora z wymogami Regulaminu w roku akademickim 2020/2021 25.01.2021 - 15:30
112Nr 204/2020 z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie w sprawie powołania Uniwersyteckiej Rady Doskonałości Naukowej i jej przewodniczącego25.01.2021 - 02:13
112ADAM CIEĆKO25.01.2021 - 16:38
113Nr 80/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Humanistycznego na kadencję 2020-202425.01.2021 - 11:23
114 PIOTR HERMAN 23.01.2021 - 13:46
114Nr 2/2021 z dnia 13 stycznia 2021 roku w sprawie zmian organizacyjnych w Filii w Ełku25.01.2021 - 20:24
115Nr 75/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prorektora ds. Collegium Medicum na kadencję 2020-202425.01.2021 - 10:35
115Nr 726 z dnia 25 sierpnia 2020 roku w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie za rok 2019 i 202025.01.2021 - 15:51
115Nr 89/2020 z dnia 19 października 2020 roku w sprawie utworzenia kursu pn. „E-nauczyciel i e- instruktor w nowym środowisku edukacyjnym spowodowanym przez COVID-19” (E-teacher and e-instructor within a new learning environment caused by COVID-19)25.01.2021 - 02:00

Łącznie 28169323 odwiedzin dla wszystkich podstron.