Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
9868Nr 91/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych19.04.2021 - 05:20
10065Zarządzenie Nr 22 z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie zasad przygotowywania i realizacji projektów współfinansowanych z bezzwrotnych funduszy Unii Europejskiej lub innych funduszy zagranicznych. 19.04.2021 - 09:07
10081Czesne19.04.2021 - 12:32
10095Rejestry - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa 18.04.2021 - 10:48
10102Rada Wydziału Teologii19.04.2021 - 09:45
10213Władze Wydziału Medycyny Weterynaryjnej19.04.2021 - 15:25
10258Komisja Dyscyplinarna ds. Nauczycieli Akademickich19.04.2021 - 09:25
10304Klub Pracowników UWM „BACCALARIUM”19.04.2021 - 03:45
10310Nr 87/2018 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2018/201919.04.2021 - 09:15
10315Nowi Studenci17.04.2021 - 17:42
10330Nr 69/2016 z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2016/201718.04.2021 - 18:20
10354Współpraca Międzynarodowa19.04.2021 - 11:12
10415Rejestry - Wydział Nauk o Środowisku18.04.2021 - 19:14
10439Wydział Nauk o Środowisku19.04.2021 - 06:53
10460Studia stacjonarne 2009/201014.04.2021 - 16:34
10489Kompetencje Prorektora ds. Kadr19.04.2021 - 13:03
10566Władze Wydziału Prawa i Administracji19.04.2021 - 14:27
10643Skład osobowy Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych19.04.2021 - 14:01
10667Konkurs na projekt logotypu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie18.04.2021 - 22:40
10668Procedura antyplagiatowa18.04.2021 - 17:08
10737Decyzja Nr 6/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie zmiany Decyzji nr 30/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zakresów obowiązkó19.04.2021 - 14:22
10804Nr 9/2014 z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie zasad ustalania należności przysługujących pracownikom UWM w Olsztynie z tytułu podróży służbowych zasad zwrotu kosztów podróży studentom, doktorantom oraz osobom współpracującym z Uniwersytetem18.04.2021 - 07:13
10820Nr 47/2020 z dnia 6 maja 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 38/2019 z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2019/2020 19.04.2021 - 14:15
10851Gospodarowanie odpadami18.04.2021 - 22:08
10888Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Szczytnie18.04.2021 - 10:18
10976Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa19.04.2021 - 06:47
10991Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów19.04.2021 - 08:31
11008Stanowisko ds. Ochrony Przeciwpożarowej19.04.2021 - 14:46
11023Kształcenie nauczycielskie18.04.2021 - 13:12
11124U C H W A Ł A Nr 914 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie18.04.2021 - 23:34

Łącznie 28952849 odwiedzin dla wszystkich podstron.