Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
12469Kompetencje Rektora25.02.2021 - 20:09
12532Wydział Matematyki i Informatyki25.02.2021 - 19:17
12558Regulamin Senatu UWM26.02.2021 - 00:28
12626Kompetencje Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką24.02.2021 - 06:09
12698Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe26.02.2021 - 06:05
12712Kompetencje prorektora ds. Studenckich25.02.2021 - 01:04
12756Rzecznik Patentowy24.02.2021 - 22:43
12857D E C Y Z J A Nr 16 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 7 maja 2009 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2009/2010 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych24.02.2021 - 22:24
12878Pomoc materialna dla doktorantów UWM 26.02.2021 - 03:33
12981Transport25.02.2021 - 18:01
12988Wydział Bioinżynierii Zwierząt26.02.2021 - 06:06
12995Sprawozdanie roczne Rektora26.02.2021 - 01:39
13007Akty prawne25.02.2021 - 19:18
13030Kompetencje Prorektora ds. Kształcenia25.02.2021 - 20:44
13162Regulamin mieszkańców Domów Studenckich UWM24.02.2021 - 06:15
13231CZŁONKOWIE SENATU - Kadencja 2008-201224.02.2021 - 20:07
13235Doktorzy Honoris Causa UWM22.02.2021 - 23:57
13249Dział Ekonomiczny25.02.2021 - 21:15
13285Nr 176 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w danym roku akademickim24.02.2021 - 08:04
13322Regulamin przyznawania stypendiów ze środków własnych dla pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie25.02.2021 - 02:55
13330pobierz programy24.02.2021 - 21:21
13400Senacka Komisja do spraw Kadrowych26.02.2021 - 06:50
13441Nr 35/2014 z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie wysokości opłat za studia i świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2014/201526.02.2021 - 02:09
13566Fundacja im. M. Oczapowskiego25.02.2021 - 15:03
13642Przystań Kortowska25.02.2021 - 03:13
13655Rada Wydziału Prawa i Administracji 25.02.2021 - 14:14
13667Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego26.02.2021 - 00:29
13751Ustawa o utworzeniu UWM25.02.2021 - 13:56
13820Zespół Audytu Wewnętrznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie25.02.2021 - 19:05
13882Senacka Komisja Statutowa25.02.2021 - 23:54

Łącznie 28472574 odwiedzin dla wszystkich podstron.