Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
6392Zasady przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego18.04.2021 - 17:54
6412Oferta kształcenia w roku akademickim 2007/200819.04.2021 - 14:45
6417Jednostka Środowiskowa19.04.2021 - 15:26
6440 Umowa zlecenie dotycząca opieki nad praktykantami (od LIPCA 2012 r.)19.04.2021 - 09:53
6448Nr 132 z dnia 27 października 2006 r. w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.19.04.2021 - 08:07
6468Zarządzenie Nr 47/2007 z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 18 Rektora UWM z dnia 04 września 2006r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy ustalaniu udziału wynagrodzenia za pracę o charakterze twórczym w wynagrodzeniu zasadniczym 19.04.2021 - 07:25
6470D E C Y Z J A Nr 16 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 7 maja 2012 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2012/2013 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych19.04.2021 - 11:03
6479w roku akademickim 2006/200716.04.2021 - 02:44
6500Godziny rektorskie17.04.2021 - 06:20
6500Decyzja Nr 21/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zmiany Decyzji nr 30/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 września 2010 roku w sprawie zakresów obowiązków i 19.04.2021 - 15:49
6503Nr 592 z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie opinii o przyznaniu odznaczeń państwowych19.04.2021 - 15:44
6510Rejestry - Dział Gospodarki Nieruchomościami14.04.2021 - 12:01
6511Rejestry - Studium Wychowania Fizycznego i Sportu17.04.2021 - 13:22
6524Związek Zawodowy Pracowników Rolnictwa w Rzeczypospolitej Polskiej19.04.2021 - 04:02
6527Zarządzenie Nr 20 z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie procedury przyznawania dodatków specjalnych dla pracowników Uniwersytetu z tytułu warunków wykonywania pracy. 17.04.2021 - 06:11
6532Nr 200 z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie18.04.2021 - 13:57
6537Decyzja Nr 8/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 3 marca 2011 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 44/2008 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie powołania Uczelnianej 19.04.2021 - 06:14
6539Zarządzenie Rektora UWM w Olsztynie w sprawie: odpowiedzialności materialnej, zasad prowadzenia ewidencji rzeczowych składników majtku, inwentaryzacji i trybu postępowania w przypadku ich likwidacji oraz działalności Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej 19.04.2021 - 10:19
6542Zarządzenie Nr 42 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie: studenckich praktyk zawodowych i pedagogicznych. 18.04.2021 - 23:47
6558 Dział Utrzymania Porządku - nowa jednostka19.04.2021 - 08:21
6566Nr 177 z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie18.04.2021 - 11:26
6568NR 44/2020 z dnia 6 maja 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 37/2020 z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie zmian w funkcjonowaniu Uczelni w warunkach stanu epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2 18.04.2021 - 18:10
6602Nr 61/2014 z dnia 22 września 2014 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego19.04.2021 - 01:05
6628Katedra UNESCO19.04.2021 - 01:04
6688Zarządzenie NR 18 z dnia 4 września 2006 roku w sprawie zasad i trybu postępowania przy ustalaniu udziału wynagrodzenia za pracę o charakterze twórczym w wynagrodzeniu zasadniczym przysługującym ze stosunku pracy.18.04.2021 - 22:15
6705Nr 94/2016 z dnia 30 września 2016 roku w sprawie zmian w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie18.04.2021 - 17:34
6751Internetowa Rejestracja Kandydatów na 2008/200918.04.2021 - 23:25
6796Nr 10/2018 z dnia 14 lutego 2018 roku w sprawie Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie19.04.2021 - 16:35
6802Regulamin Uczelnianej Sieci Komputerowej16.04.2021 - 12:29
6805Zespół Administratorów Obiektów19.04.2021 - 14:25

Łącznie 28953770 odwiedzin dla wszystkich podstron.