Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
11891Kompetencje Kanclerza21.10.2020 - 13:55
11933Skład osobowy Rady Wydziału Humanistycznego21.10.2020 - 21:55
11969Zasady Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)21.10.2020 - 05:18
12038Nr 249 z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie zasad, kryteriów i trybu oceny pracy nauczyciela akademickiego22.10.2020 - 02:34
12049Regulamin Straży Uniwersyteckiej21.10.2020 - 18:10
12074Wydział Matematyki i Informatyki22.10.2020 - 00:20
12080Kompetencje Rektora21.10.2020 - 19:03
12089Decyzja Nr 60/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2012/201322.10.2020 - 02:34
12239Regulamin Senatu UWM21.10.2020 - 23:36
12243Kompetencje Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką21.10.2020 - 08:12
12349Kompetencje prorektora ds. Studenckich22.10.2020 - 01:29
12378Rzecznik Patentowy21.10.2020 - 16:38
12401Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe21.10.2020 - 18:18
12511Pomoc materialna dla doktorantów UWM 21.10.2020 - 20:46
12520Struktura Wydziału Biologii i Biotechnologii21.10.2020 - 18:45
12582Transport22.10.2020 - 01:17
12596Kompetencje Prorektora ds. Kształcenia21.10.2020 - 18:13
12616Sprawozdanie roczne Rektora21.10.2020 - 20:13
12622Wydział Bioinżynierii Zwierząt21.10.2020 - 08:45
12651Akty prawne22.10.2020 - 02:31
12769D E C Y Z J A Nr 16 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 7 maja 2009 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2009/2010 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych21.10.2020 - 03:22
12800Doktorzy Honoris Causa UWM21.10.2020 - 23:36
12830CZŁONKOWIE SENATU - Kadencja 2008-201221.10.2020 - 23:36
12882Dział Ekonomiczny21.10.2020 - 20:06
12928Senacka Komisja do spraw Kadrowych21.10.2020 - 23:36
12929Regulamin mieszkańców Domów Studenckich UWM21.10.2020 - 18:06
13031Nr 45/2020 z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w stanie zagrożenia epidemicznego22.10.2020 - 01:12
13128Nr 176 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w danym roku akademickim22.10.2020 - 00:25
13140pobierz programy21.10.2020 - 18:48
13161Regulamin przyznawania stypendiów ze środków własnych dla pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie21.10.2020 - 09:00

Łącznie 27286071 odwiedzin dla wszystkich podstron.