Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
10991Studia podyplomowe26.10.2020 - 02:38
11075Nr 67/2013 z dnia 15 lipca 2013 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich25.10.2020 - 15:29
11175Nr 1/2014 z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych24.10.2020 - 07:32
11195Stanowisko ds. Obronnych i Informacji Niejawnych24.10.2020 - 16:43
11230Biuro Karier26.10.2020 - 08:48
11246Studia na odległość21.10.2020 - 09:46
11284Władze Wydziału Nauk o Środowisku24.10.2020 - 20:58
11307Centrum Egzaminacyjne Instytutu Goethego przy UWM w Olsztynie26.10.2020 - 14:01
11456Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie26.10.2020 - 13:31
11471Kalendarium powstania Uniwersytetu26.10.2020 - 08:27
11519Nr 99 z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie25.10.2020 - 20:57
11626Druk rozliczenia wykonania świadczeń wzajemnych26.10.2020 - 08:20
11738Nr 736 z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat25.10.2020 - 15:29
11799Archiwum26.10.2020 - 13:54
11886Zespół Obsługi Sal Audytoryjnych i Aparatury Dydaktycznej26.10.2020 - 01:25
11902Kompetencje Kanclerza26.10.2020 - 11:12
11944Skład osobowy Rady Wydziału Humanistycznego25.10.2020 - 22:37
11974Zasady Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)25.10.2020 - 22:34
12043Nr 249 z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie zasad, kryteriów i trybu oceny pracy nauczyciela akademickiego25.10.2020 - 18:59
12055Regulamin Straży Uniwersyteckiej24.10.2020 - 10:45
12087Wydział Matematyki i Informatyki26.10.2020 - 11:09
12092Decyzja Nr 60/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2012/201325.10.2020 - 18:16
12097Kompetencje Rektora26.10.2020 - 10:40
12254Regulamin Senatu UWM26.10.2020 - 14:11
12259Kompetencje Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką26.10.2020 - 09:07
12358Kompetencje prorektora ds. Studenckich25.10.2020 - 09:12
12391Rzecznik Patentowy26.10.2020 - 11:17
12412Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe25.10.2020 - 15:25
12534Pomoc materialna dla doktorantów UWM 26.10.2020 - 07:38
12540Struktura Wydziału Biologii i Biotechnologii25.10.2020 - 22:48

Łącznie 27331127 odwiedzin dla wszystkich podstron.