Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
10782Władze Wydziału Humanistycznego01.10.2020 - 18:51
10893Pomoc do BIP UWM01.10.2020 - 17:20
10913Regulamin Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie01.10.2020 - 11:22
10923Rejestry - Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej 29.09.2020 - 23:37
10925Rejestry - Biblioteka Uniwersyteckiej01.10.2020 - 11:35
10954U C H W A Ł A Nr 914 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie01.10.2020 - 06:23
10965Studia podyplomowe01.10.2020 - 13:48
11045Nr 67/2013 z dnia 15 lipca 2013 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich01.10.2020 - 08:08
11100Stanowisko ds. Obronnych i Informacji Niejawnych01.10.2020 - 06:47
11155Nr 1/2014 z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych01.10.2020 - 09:07
11173Władze Wydziału Nauk o Środowisku30.09.2020 - 20:32
11180Biuro Karier01.10.2020 - 11:55
11214Centrum Egzaminacyjne Instytutu Goethego przy UWM w Olsztynie01.10.2020 - 12:42
11220Studia na odległość01.10.2020 - 11:36
11397Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie01.10.2020 - 09:50
11412Kalendarium powstania Uniwersytetu01.10.2020 - 13:31
11481Nr 99 z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie01.10.2020 - 13:29
11512Druk rozliczenia wykonania świadczeń wzajemnych01.10.2020 - 16:18
11670Nr 736 z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat01.10.2020 - 16:35
11718Archiwum01.10.2020 - 11:00
11789Zespół Obsługi Sal Audytoryjnych i Aparatury Dydaktycznej01.10.2020 - 13:27
11806Kompetencje Kanclerza01.10.2020 - 15:00
11859Skład osobowy Rady Wydziału Humanistycznego01.10.2020 - 19:02
11921Zasady Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)01.10.2020 - 16:57
11949Wydział Matematyki i Informatyki01.10.2020 - 15:52
11974Regulamin Straży Uniwersyteckiej30.09.2020 - 16:32
11978Kompetencje Rektora01.10.2020 - 17:20
11987Nr 249 z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie zasad, kryteriów i trybu oceny pracy nauczyciela akademickiego01.10.2020 - 16:15
12066Decyzja Nr 60/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2012/201301.10.2020 - 15:39
12159Kompetencje Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką01.10.2020 - 13:03

Łącznie 27070519 odwiedzin dla wszystkich podstron.