Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
4666Nr 52 z dnia 24 października 2008 roku w sprawie zaopiniowania zmian w strukturze organizacyjnej Regionalnego Centrum Informatycznego25.02.2021 - 20:08
4669Zasady i tryb przyjmowania26.02.2021 - 01:23
4687UCHWAŁA Nr 854 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 lutego 2012 roku w sprawie opinii o przyznaniu odznaczeń państwowych28.02.2021 - 15:04
4703Podstawowe informacje o rekrutacji 200824.02.2021 - 19:00
4703Nr 3/2018 z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie wprowadzenia rozszerzonej „Księgi znaku” Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie01.03.2021 - 04:23
4706Stanowisko Senatu z dnia 24 listopada 2006 roku w sprawie: udziału uczelni w przygotowaniu i realizacji programu wychowania młodzieży szkolnej.27.02.2021 - 03:40
4712Nr 67/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie zasad zawierania, obiegu, kontroli i dokumentacji umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie28.02.2021 - 15:26
4714U C H W A Ł A Nr 845 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych27.02.2021 - 11:54
4715Nr 51 z dnia 24 października 2008 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Matematyki i Informatyki28.02.2021 - 22:14
4717w roku akademickim 2007/200826.02.2021 - 15:19
4722Nr 56 z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za 2005 rok26.02.2021 - 18:03
4748Nr 108 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów wydawanych przez Uczelnię27.02.2021 - 11:04
4749Zarządzenie Nr 6 z dnia 4 marca 2008 roku w sprawie Zasad Rachunkowości w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.24.02.2021 - 17:21
4750Nr 204 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie polityki kadrowej i umacniania uprawnień akademickich27.02.2021 - 13:47
4751Zarządzenie Nr 9 z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie zasad tworzenia aktów prawnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.28.02.2021 - 14:50
4766Nr 68/2016 z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach wyższych oraz na studiach doktoranckich dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2016/201727.02.2021 - 07:39
4767Nr 54/2013 z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia formularza wyjazdowego obowiązującego przy wyjazdach służbowych za granicę w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie26.02.2021 - 17:59
4774Nr 57 z dnia 28 listopada 2008 r. zmieniająca tryb przyjmowania na I rok studiów stacjonarnych w 2009 roku kandydatów, posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej i nowej matury”28.02.2021 - 20:05
4788Liczba elektorów wybieranych spośród pracowników28.02.2021 - 11:16
4795Nr 338 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie kryteriów oceny kandydatów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich na poszczególnych stanowiskach na wydziałach UWM oraz w jednostkach międzywydziałowych27.02.2021 - 10:23
4803Nr 67 z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie Regulaminu Kapituły Medalu „Benemerenti Universitati Nostrae”28.02.2021 - 04:57
4816Konkurs na nazwę Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie01.03.2021 - 05:10
4819Nr 96/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie wymiaru urlopu wypoczynkowego kustoszy 25.02.2021 - 13:22
4819Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za 2011 rok28.02.2021 - 15:01
4825Nr 105/2017 z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie wprowadzenia znaku graficznego (logotypu) Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 01.03.2021 - 04:24
4836Nr 717 z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie Regulaminu zasad podziału i trybu przyznawania nagród Rektora27.02.2021 - 21:19
4840Zarządzenie Nr 53/2009 Rektora z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskieg24.02.2021 - 05:39
4848UCHWAŁA NR 916 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie28.02.2021 - 13:14
4854Decyzja Nr 2 z dnia 16 stycznia 2008 r. w sprawie ekwiwalentu pieniężnego za pra­nie i konserwację odzieży roboczej25.02.2021 - 16:15
4856200427.02.2021 - 03:27

Łącznie 28491183 odwiedzin dla wszystkich podstron.