Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
6381Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego21.10.2020 - 14:35
6397Godziny rektorskie18.10.2020 - 13:54
6405Katedra UNESCO21.10.2020 - 08:37
6405Strategia Rozwoju Uniwersytetu20.10.2020 - 17:42
6412Nr 61/2014 z dnia 22 września 2014 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego21.10.2020 - 05:43
6412Wniosek o udzielenie pożyczki z PKZP21.10.2020 - 23:42
6532Regulamin Uczelnianej Sieci Komputerowej21.10.2020 - 14:57
6537Zarządzenie NR 18 z dnia 4 września 2006 roku w sprawie zasad i trybu postępowania przy ustalaniu udziału wynagrodzenia za pracę o charakterze twórczym w wynagrodzeniu zasadniczym przysługującym ze stosunku pracy.20.10.2020 - 09:32
6539Internetowa Rejestracja Kandydatów na 2008/200921.10.2020 - 23:57
6553Zarządzenie Nr 33 Rektora z dnia 4 lipca 2001 roku w sprawie: określenia norm przydziału środ­ków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników i studentów Uniwersytetu.22.10.2020 - 00:12
6567Zespół Administratorów Obiektów21.10.2020 - 23:34
6569Decyzja Nr 35/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 września 2012 roku w sprawie zakresów obowiązków i kompetencji Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza21.10.2020 - 07:57
6573Nr 94/2016 z dnia 30 września 2016 roku w sprawie zmian w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie22.10.2020 - 01:26
6614Rejestry - Zespół ds. Zamówień Publicznych19.10.2020 - 13:47
6638Nr 773 z dnia 25 września 2015 roku w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków dydaktycznych nauczycieli akademickich i rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków zasad przydziału i realizacji godzin dydaktycznych w danym roku akad. 22.10.2020 - 00:06
6677Zarządzenie Nr 45/2008 Rektora z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia procedury zgłaszania wypadków przy pracy21.10.2020 - 09:19
6686Nr 92/2016 z dnia 21 września 2016 roku w sprawie wprowadzenia KSIĘGI MARKI Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie22.10.2020 - 01:26
6689Nr 673 z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w UWM22.10.2020 - 00:09
6713Regulamin pracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie21.10.2020 - 15:19
6715Regulamin Rady Archiwalnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 21.10.2020 - 20:47
6718Nr 786 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących uchwalania planów studiów i programów kształcenia studiów wyższych, planów i programów studiów doktoranckich, planów...22.10.2020 - 00:40
6752Nr 197 z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie22.10.2020 - 00:24
6805Rejestry - Biuro Nauki i Współpracy z Gospodarką19.10.2020 - 22:43
6825Regulamin organizacyjny Archiwum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie21.10.2020 - 11:52
6828Władze Wydziału Nauk Technicznych21.10.2020 - 22:15
6875Rejestry - Wydział Bioinżynierii Zwierząt20.10.2020 - 18:47
6879Władze Wydziału Nauk Społecznych20.10.2020 - 19:48
6893Nr 11/2013 z dnia 4 lutego 2013 roku w sprawie powołania Komitetu Doradczego Izby Tradycji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie21.10.2020 - 13:11
6917REKRUTACJA 19.10.2020 - 18:46
6931Termin rozpoczęcia IRK 2009/201019.10.2020 - 13:17

Łącznie 27283795 odwiedzin dla wszystkich podstron.