Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
5642Kolegium Wydawnicze28.03.2020 - 22:31
5653Nr 68/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie praktyk studenckich 28.03.2020 - 18:53
5666Terminy spotkań wyborczych29.03.2020 - 01:56
5670 Umowa zlecenie dotycząca opieki nad praktykantami (od LIPCA 2012 r.)28.03.2020 - 23:02
5677Nr 304 z dnia 9 maja 2008 roku w sprawie zmiany w Regulaminie Studiów UWM w Olsztynie28.03.2020 - 14:25
5678Jednostka Środowiskowa28.03.2020 - 08:12
5686Komisja Etyki29.03.2020 - 01:54
5713Rejestry - Wydział Nauk Medycznych29.03.2020 - 01:57
5721Rejestry - Wydział Nauk Technicznych29.03.2020 - 01:53
5769Nr 389 z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych w 2011 r.28.03.2020 - 14:01
5770Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 50 Rektora z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie wewnętrznego systemu wyceny efektów kształcenia28.03.2020 - 22:57
5788Nr 613 z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 249 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie zasad, kryteriów i trybu ocen29.03.2020 - 00:57
5807Decyzja Nr 18/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2011/2012 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych27.03.2020 - 10:29
5813Rejestry - Wydział Medycyny Weterynaryjnej29.03.2020 - 01:54
5834Wydziałowe Komisje ds. Przeglądu Warunków Pracy 28.03.2020 - 23:57
5837Zarządzenie Nr 84/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie wprowadzenia „dokumentu opisującego procedury systemu kontroli zarządczej” w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie28.03.2020 - 22:25
5856Finansowanie działalności statutowej29.03.2020 - 01:59
5858Związek Zawodowy Pracowników Rolnictwa w Rzeczypospolitej Polskiej28.03.2020 - 22:36
5863Seminarium: Koła naukowe szkołą twórczego działania29.03.2020 - 01:40
5867Zarządzenie Nr 10/2009 Rektora z dnia 18 lutego 2009 roku w sprawie wykonywania badań lekarskich pracowników Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie28.03.2020 - 23:00
5887w roku akademickim 2006/200728.03.2020 - 23:09
5894 Dział Utrzymania Porządku - nowa jednostka29.03.2020 - 01:08
5933 Aktualizacja oprogramowania do przeglądania Internetu28.03.2020 - 22:16
5942Nr 132 z dnia 27 października 2006 r. w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.28.03.2020 - 14:48
5945Strategia Rozwoju Uniwersytetu29.03.2020 - 01:47
5946Zasady przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego29.03.2020 - 01:29
5958Wykłady otwarte28.03.2020 - 04:53
5972Nr 592 z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie opinii o przyznaniu odznaczeń państwowych28.03.2020 - 14:57
5979Zarządzenie Nr 20 z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie procedury przyznawania dodatków specjalnych dla pracowników Uniwersytetu z tytułu warunków wykonywania pracy. 28.03.2020 - 21:02
5984Nr 200 z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie28.03.2020 - 23:01

Łącznie 24968642 odwiedzin dla wszystkich podstron.