Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
7466Lokale rotacyjne17.11.2019 - 01:46
7469Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów17.11.2019 - 19:48
7493Zarządzenie Nr 21 z dnia 22 września 2006 roku w sprawie: zasad zawierania umów oraz prowadzenia rejestru umów.16.11.2019 - 11:14
7538Nr 91/2017 z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2017/201817.11.2019 - 21:18
7607CZŁONKOWIE SENATU - Kadencja 2005-200817.11.2019 - 19:44
7610Władze Wydziału Bioinżynierii Zwierząt17.11.2019 - 18:21
7620Organizacja roku akademickiego 2008/200917.11.2019 - 15:02
7720Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych17.11.2019 - 18:37
7721Dział Telekomunikacji i Infrastruktury Teleinformatycznej17.11.2019 - 19:44
7811Dział Informatyzacji Administracji16.11.2019 - 14:21
7834Rejestry - Biuro Rektora16.11.2019 - 18:10
7839Zarządzenie Nr 14 z dnia 19 maja 2008 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie, w roku akademickim 2008/2009.17.11.2019 - 17:37
7874Sekretariat Kanclerza17.11.2019 - 04:14
7932Rejestry - Wydział Nauk Ekonomicznych17.11.2019 - 19:53
7986Ramowy kalendarz wyborczy17.11.2019 - 17:53
8011Nr 31/2011 z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2011/201217.11.2019 - 15:20
8014Studia stacjonarne 2008/200917.11.2019 - 20:42
8069Informacja dla nauczycieli akademickich17.11.2019 - 11:38
8128Zarządzenie Nr 10 z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie zasad sporządzania i rejestracji umów cywilno-prawnych w Uniwersytecie Warmińsko Mazurskim w Olsztynie.17.11.2019 - 22:04
8165Bezzwrotne fundusze z UE17.11.2019 - 11:58
8185Komisja Dyscyplinarna ds. Nauczycieli Akademickich17.11.2019 - 22:54
8191Struktura Wydziału Teologii16.11.2019 - 19:50
8216Międzynarodowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie 17.11.2019 - 13:06
8224Stacja Dydaktyczno-Badawcza z siedzibą w Łężanach 17.11.2019 - 20:24
8249Zarządzenie Nr 3 z dnia 2 stycznia 2006 roku w sprawie: ochrony danych osobowych i baz danych w systemach informatycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.17.11.2019 - 18:49
8288Władze Wydziału Medycyny Weterynaryjnej17.11.2019 - 21:35
8305Organizacja roku akademickiego 2007/200817.11.2019 - 22:29
8338LISTA ELEKTORÓW17.11.2019 - 17:30
8353 Studia niestacjonarne 2009/201016.11.2019 - 13:19
8401Punkt pralniczy17.11.2019 - 13:16

Łącznie 23495963 odwiedzin dla wszystkich podstron.