Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
3509Zarządzenie Nr 70 Rektora z dnia 18 listopada 2009 roku w sprawie procedury antyplagiatowej do weryfikacji samodzielności prac dyplomowych studentów16.07.2020 - 13:50
3513Nr 8 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie zmian Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie15.07.2020 - 15:53
3515Nr 122 z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rewitalizacja obiektów powojskowych przy ul. Warszawskiej w Olsztynie na Szpital zpital Uniwersytecki”, do podjęcia realizacji w 2009 roku15.07.2020 - 12:34
3515Nr 207 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Kazimierza GRABOWSKIEGO16.07.2020 - 08:53
3516Nr 449 z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie przyznania Złotego, Srebrnego i Brązowego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Odznaki „Zasłużony dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”16.07.2020 - 12:41
3518Międzynarodowe Centrum Kształcenia Ustawicznego16.07.2020 - 05:42
3518Nr 623 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa ks. abp. dr. Wojciechowi ZIEMBIE, Metropolicie Warmińskiemu16.07.2020 - 03:38
3518UCHWAŁA Nr 905 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie15.07.2020 - 23:17
3522Decyzja Nr 11/2009 Rektora z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 15.07.2020 - 19:46
3522Zarządzenie Nr 55/2009 Rektora z dnia 7 września 2009 roku w sprawie praktyk studenckich 15.07.2020 - 17:43
3525przetarg pisemny na sprzedaż kombajnu poletkowego WINTERSTEIGER SU08.07.2020 - 22:23
3527Zarządzenie Nr 15 z dnia 1 czerwca 2007 roku w sprawie regulaminu organizacyjnego Akademickiego Centrum Mediów i Promocji.15.07.2020 - 12:44
3527Nr 222 z dnia 26 października 2007 roku w sprawie działań w polityce kadrowej i rozwoju uprawnień akademickich16.07.2020 - 05:53
3527Zarządzenie Nr 34 /2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 15.07.2020 - 12:43
3532Nr 50 z dnia 24 października 2008 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej15.07.2020 - 19:35
3535Decyzja Nr 9 z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie powołania Rady Nadzorującej Centrum Innowacji i Transferu Technologii.15.07.2020 - 12:52
3536Nr 172 z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian w składzie Rady Patronackiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie16.07.2020 - 11:50
3537Nr 149 z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie przedłużenia Porozumienia o współpracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Instytutem Ziemskiego Magnetyzmu, Jonosfery i Propagacji Fal Radiowych (IZMIRAN) Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie, Rosja16.07.2020 - 06:05
3538Nr 211 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr. hab. Tomasza DASZKIEWICZA15.07.2020 - 12:34
3538UWM zatrudnie pracowników technicznych pływalni15.07.2020 - 19:50
3538Nr 59/2015 z dnia 10 lipca 2015 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie15.07.2020 - 19:58
3539Nr 104 z dnia 1 września 2006 roku w sprawie Regulaminu zasad podziału i trybu przyznawania nagród Rektora15.07.2020 - 19:11
3539Nr 398 z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie przyznania Złotego i Srebrnego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz odznaki „Zasłużony dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”15.07.2020 - 12:33
3541200115.07.2020 - 12:52
3546Nr 162 z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie przyznania Złotego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie16.07.2020 - 04:41
3551Nr 158 z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Mariusz MAJEWSKIEGO16.07.2020 - 12:16
3551Nr 659 z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Działanie nr 1.1.316.07.2020 - 07:15
3551Centrum Innowacyjnych Technik Diagnostycznych i Terapeutycznych16.07.2020 - 12:14
3552Nr 229 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Moskiewskim Państwowym Uniwersytetem Geodezji i Kartografii w Moskwie, Federacja Rosyjska15.07.2020 - 12:33
3553200313.07.2020 - 20:51

Łącznie 26267020 odwiedzin dla wszystkich podstron.