Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
3438Nr 87 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii w sprawie kandydatury do tytułu Osobowość Roku Warmii i Mazur03.08.2020 - 23:23
3439 w roku akademickim 2012/201304.08.2020 - 15:17
3440Nr 357 z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie podziału środków na działalność studencką oraz współpracę międzynarodową w 2010 roku03.08.2020 - 00:37
3441Nr 46 z dnia 27 stycznia 2006 r w sprawie wyboru rektora i prorektorów na kadencję 2006/200804.08.2020 - 06:21
3442konkurs na stanowisko Dyrektora Centrum Innowacji i Transferu Technologii04.08.2020 - 12:03
3443Terminy posiedzeń Rady Wydziału Biologii 2007/200804.08.2020 - 02:34
3444Nr 194 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie Regulaminu nadania odznaki „Zasłużony dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”04.08.2020 - 13:32
3445Nr 47 z dnia 24 października 2008 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr hab. inż. Ewy Paturej04.08.2020 - 13:24
3446Nr 716 z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie wprowadzenia „Regulaminu dotyczącego zasad ochrony i komercjalizacji dóbr niematerialnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie”03.08.2020 - 12:13
3446Nr 73 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na rok 2012 po zmianach04.08.2020 - 15:39
3447Decyzja Nr 32 Rektora z dnia 4 listopada 2008 roku w sprawie: powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej oraz przekazania jej uprawnień na rok akademicki 2008/2009. 02.08.2020 - 21:51
3448Nr 47/2012 z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie zmieniające Zarządzenie Nr 15/2012 z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania zwiększenia stypendium doktoranckiego04.08.2020 - 07:39
3449Nr 43/2013 z dnia 9 września 2013 roku w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury rozstrzygnięcia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości, stanowiących własność UWM w Olsztynie04.08.2020 - 14:35
3451Nr 73 z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania na I rok studiów niestacjonarnych w Uniwersytecie w 2007 r. kandydatów, posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „ starej i nowej matury”04.08.2020 - 09:51
3451 Nr 71 z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie powołania nowego kierunku studiów i specjalności oraz zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie04.08.2020 - 12:29
3452Zestawienie inwestycji długoterminowych 2005/200603.08.2020 - 15:38
3457Nr 297 z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania na I rok studiów stacjonarnych w 2009 r. kandydatów, posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej i nowej matury”03.08.2020 - 10:36
3457Zarządzenie Nr 13 Rektora z dnia 20 maja 2005 roku w sprawie: wykonywania badań lekarskich pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.01.08.2020 - 09:31
3459Nr 197 z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności oraz prawa użytkowania wiecz. gruntów03.08.2020 - 12:09
3459Nr 123 z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za 2008 rok03.08.2020 - 22:28
3459Nr 153 z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 2010 roku01.08.2020 - 21:37
3459Godziny Rektorskie04.08.2020 - 14:18
3461Nr 88 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii w sprawie medalu pamiątkowego z okazji 40-lecia Wydziału Humanistycznego01.08.2020 - 21:36
3463Konkurs na stanowisko doradcy zawodowego w Biurze Karier UWM w Olsztynie03.08.2020 - 21:44
3466Terminy posiedzeń Rady Wydziału Prawa i Administracji 2016/201702.08.2020 - 02:12
3467Regulamin stron serwisów internetowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie03.08.2020 - 08:46
3472Nr 271 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie warunków i trybu kierowania pracowników na krajowe staże naukowe i zawodowe03.08.2020 - 23:04
3472Nr 551 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 958 z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie Statutu Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią SP ZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie03.08.2020 - 06:35
3472Nr 56/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 roku w sprawie oprogramowania zainstalowanego na jednostkach komputerowych będących własnością Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie03.08.2020 - 23:04
3473Nr 208 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Alberta MINKEVITCHA04.08.2020 - 15:53

Łącznie 26448531 odwiedzin dla wszystkich podstron.