Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
3434Zarządzenie Nr 13 Rektora z dnia 20 maja 2005 roku w sprawie: wykonywania badań lekarskich pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.02.07.2020 - 08:41
3438Nr 90/2017 z dnia 16 października 2017 roku w sprawie kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w Uniwersytecie Warmińsko -Mazurskim w Olsztynie02.07.2020 - 00:50
3439Regulamin stron serwisów internetowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie02.07.2020 - 10:04
3441Nr 207 z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie zaopiniowania kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM w Olsztynie01.07.2020 - 14:49
3441Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za 2012 rok02.07.2020 - 08:27
3442Nr 201 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem w Manitobie, Kanada03.07.2020 - 00:54
3445Nr 230 z dnia 26 października 2007 r. w sprawie likwidacji Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Pile02.07.2020 - 17:29
3447Nr 66/2011 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie praktyk studenckich01.07.2020 - 17:56
3448Nr 203 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Państwowym Uniwersytetem Gospodarki Wodnej i Stosowania Zasobów Naturalnych w Rivne, Ukraina03.07.2020 - 11:02
3448Nr 40/2017 z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie wprowadzenia nowych Zasad zawierania, obiegu, kontroli i dokumentacji umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 02.07.2020 - 08:20
3453Zarządzenie Nr 72/2009 Rektora z dnia 19 listopada 2009 roku w sprawie włączenia dodatków specjalnych z tytułu warunków wykonywania pracy do wynagrodzenia zasadniczego03.07.2020 - 09:39
3455Nr 257 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie utworzenia Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Szczytnie02.07.2020 - 15:36
3460Nr 294 z dnia 9 maja 2008 roku w sprawie wyróżniania osiągnięć w działalności naukowo-badawczej02.07.2020 - 00:25
3461Ogłoszenie o wyborze Prorektorów na kadencję 2012-201602.07.2020 - 06:37
3466Studia podyplomowe i doktoranckie02.07.2020 - 23:55
3467Nr 18/2011 z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie wprowadzenia Zasad postępowania z przesyłkami wychodzącymi z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie03.07.2020 - 06:54
3467Ramowa organizacja roku akademickiego 2012/201303.07.2020 - 08:46
3468Nr 174 z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie przedłużenia Porozumienia o współpracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Czernihowskim Państwowym Instytutem Ekonomiki i Zarządzania w Czernihowie, Ukraina 30.06.2020 - 17:53
3468Zarządzenie Nr 55/2008 Rektora z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego Zespołu Audytu Wewnętrznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie03.07.2020 - 10:58
3469Nr 293 z dnia 9 maja 2008 roku w sprawie utworzenia własnego funduszu stypendialnego01.07.2020 - 07:27
3472Nr 238 z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie02.07.2020 - 12:39
3480Zarządzenie Nr 83/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 02.07.2020 - 21:48
3490Zarządzenie Nr 31 z dnia 1 października 2007 r. w sprawie : Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.01.07.2020 - 06:33
3491Nr 207 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Kazimierza GRABOWSKIEGO02.07.2020 - 08:58
3493Zarządzenie Nr 70 Rektora z dnia 18 listopada 2009 roku w sprawie procedury antyplagiatowej do weryfikacji samodzielności prac dyplomowych studentów30.06.2020 - 11:59
3496Nr 122 z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rewitalizacja obiektów powojskowych przy ul. Warszawskiej w Olsztynie na Szpital zpital Uniwersytecki”, do podjęcia realizacji w 2009 roku03.07.2020 - 08:37
3499Nr 8 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie zmian Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie02.07.2020 - 17:39
3499Nr 449 z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie przyznania Złotego, Srebrnego i Brązowego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Odznaki „Zasłużony dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”03.07.2020 - 00:29
3499Nr 623 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa ks. abp. dr. Wojciechowi ZIEMBIE, Metropolicie Warmińskiemu03.07.2020 - 08:32
3504Międzynarodowe Centrum Kształcenia Ustawicznego29.06.2020 - 14:59

Łącznie 26130078 odwiedzin dla wszystkich podstron.