Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
3263Nr 106/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie określenia wzorów druków „Arkusz oceny pracy dyplomowej”19.09.2020 - 02:23
3265Nr 119 z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Instytutem Fizyki i IInżynierii Niskich Temperatur Ukraińskiej Akademii Nauk w Charkowie18.09.2020 - 16:33
3267STANOWISKO Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie poparcia inicjatywy utworzenia polskojęzycznej prywatnej uczelni wyższej na Ukrainie pod nazwą Uniwersytet Polsko-Ukraiński w Kijowie18.09.2020 - 14:16
3267OŚWIADCZENIE PRZEDINWENTARYZACYJNE18.09.2020 - 16:21
3268Nr 83 z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie17.09.2020 - 04:01
3268Nr 318 z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Technicznych 17.09.2020 - 08:04
3270Decyzja Nr 25/2009 Rektora z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie uzupełnienia składu Uczelnianej Komisji oceniającej oraz powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich n19.09.2020 - 06:49
3270Nr 277 z dnia 25 września 2009 roku zmieniająca Uchwałę Nr 180 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w danym roku akademickim18.09.2020 - 04:33
3272Nr 175 z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie przedłużenia Porozumienia o współpracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Filią Pomorskiego Państwowego Uniwersytetu im. M.W. Łomonosowa w Siewierodwińsku, Federacja Rosyjska17.09.2020 - 20:28
3274Nr 404 z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie Porozumienia pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie a Mykolas Romeris University w Wilnie w sprawie programu międzykierunkowych wspólnych studiów drugiego stopnia18.09.2020 - 12:55
3275Nr 197 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej19.09.2020 - 00:51
3277Nr 58 z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr 53 z 24 lutego 2006 roku19.09.2020 - 05:08
3277Nr 13 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie powołania stałych komisji senackich na kadencję 2008 - 201219.09.2020 - 06:43
3277Zarządzenie Nr 40/2008 Rektora z dnia 28 października 2008 roku w sprawie zmian struktury organizacyjnej, zakresu działania i regulaminu Regionalnego Centrum Informatycznego18.09.2020 - 22:43
3279Nr 107 z dnia 1 września 2006 roku w sprawie uchylenia Uchwały Senatu Nr 23 z dnia 17 grudnia 1999 roku18.09.2020 - 16:51
3280Grunty w użytkowaniu wieczystym 2006/200718.09.2020 - 12:08
3281Nr 90 z dnia 30 czerwca 2006 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie prawa użytkowania gruntów położonych w obrębach ewidencyjnych: Bartąg, Dorotowo, Tomaszkowo17.09.2020 - 06:45
3281Nr 75 z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 2006 roku19.09.2020 - 00:43
3281Nr 68 z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie utworzenia Wydziału Sztuki19.09.2020 - 07:02
3282Decyzja Nr 13 z dnia 20 września 2007 r. w sprawie terminów wypłat nagród Rektora i dodatkowych wynagrodzeń.19.09.2020 - 03:17
3282Nr 321 z dnia 22 stycznia 2010 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 18.09.2020 - 14:33
3282STANOWISKO Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie działalności naukowo-badawczej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie17.09.2020 - 20:19
3283Nr 192 z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu położonego w obrębie ewidencyjnym nr 153 m. Olsztyn18.09.2020 - 16:03
3283Nr 18/2013 z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 22 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie zasad przygotowywania i realizacji projektów współfinansowanych z bezzwrotnych funduszy Unii Europejskiej lub innych funduszy18.09.2020 - 03:28
3284Oferta kształcenia w roku akademickim 2006/200717.09.2020 - 16:55
3284Nr 103/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu stypendialnego „Inżynieria chemiczna i procesowa – perspektywiczne kształcenie specjalistów dla przetwórstwa17.09.2020 - 20:01
3284Nr 133 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych19.09.2020 - 04:47
3284Nr 333 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 338 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie kryteriów oceny kandydatów...18.09.2020 - 16:55
3286Nr 109 z dnia 1 września 2006 r. w sprawie urządzenia terenu Biblioteki Środowiskowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie19.09.2020 - 05:19
3287Nr 477 z dnia 24 września 2010 roku w sprawie zmian w składzie Komisji Etyki19.09.2020 - 06:42

Łącznie 26925706 odwiedzin dla wszystkich podstron.