Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
8524Rada Wydziału Teologii23.08.2019 - 20:40
8530Władze Wydziału Nauki o Żywności23.08.2019 - 18:31
8586Zasady naliczania i uruchamiania funduszu premiowego oraz przyznawania indywidualnych premii uznaniowych pracownikom Uniwersytetu nie będącym nauczycielami akademickimi. 23.08.2019 - 17:50
8707Zarządzenie Nr 22 z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie zasad przygotowywania i realizacji projektów współfinansowanych z bezzwrotnych funduszy Unii Europejskiej lub innych funduszy zagranicznych. 23.08.2019 - 13:19
8727Nr 19/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2015/2016 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych23.08.2019 - 04:40
8760Współpraca Międzynarodowa23.08.2019 - 22:49
8826Wydział Nauk o Środowisku23.08.2019 - 07:53
8851Nr 41/2012 z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie wysokości opłat za studia i świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2012/201323.08.2019 - 23:20
8887ZARZĄDZENIE Nr 31 z dnia 1 września 2008 r. w sprawie procedur kontroli finansowej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie22.08.2019 - 22:44
8897Nr 69/2016 z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2016/201723.08.2019 - 19:09
8931Rejestry - Wydział Nauk o Środowisku23.08.2019 - 23:26
8964Klub Pracowników UWM „BACCALARIUM”21.08.2019 - 00:41
8982Kompetencje Prorektora ds. Rozwoju Uczelni22.08.2019 - 19:04
9029Rejestry - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa 21.08.2019 - 05:55
9081Nr 3 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości honorarium w wynagrodzeniu zasadniczym wynikającym ze stosunku pracy i wykazu nieobecności w pracy, które nie stanowią podstawy do stosowania 50% normy kosztów uzyskania przychodu23.08.2019 - 01:53
9092Stanowisko ds. Ochrony Przeciwpożarowej23.08.2019 - 11:47
9155Skład osobowy Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych23.08.2019 - 19:44
9160Czesne22.08.2019 - 15:20
9182Władze Wydziału Humanistycznego23.08.2019 - 18:01
9221Nr 9/2014 z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie zasad ustalania należności przysługujących pracownikom UWM w Olsztynie z tytułu podróży służbowych zasad zwrotu kosztów podróży studentom, doktorantom oraz osobom współpracującym z Uniwersytetem23.08.2019 - 13:13
9230Konkurs na projekt logotypu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie23.08.2019 - 11:59
9309Władze Wydziału Nauk o Środowisku23.08.2019 - 21:06
9324Instrukcja obsługi Biuletynu Informacji Publicznej UWM dla Redaktora i Realizatorów23.08.2019 - 14:20
9348Rejestry - Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej 23.08.2019 - 21:08
9362Gospodarowanie odpadami21.08.2019 - 10:43
9491Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Szczytnie23.08.2019 - 03:44
9556Stanowisko ds. Obronnych i Informacji Niejawnych23.08.2019 - 17:29
9561Decyzja Nr 6/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie zmiany Decyzji nr 30/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zakresów obowiązkó23.08.2019 - 16:36
9577Pomoc do BIP UWM23.08.2019 - 16:44
9626Procedura antyplagiatowa23.08.2019 - 05:33

Łącznie 22545550 odwiedzin dla wszystkich podstron.