Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
10808Wydział Bioinżynierii Zwierząt16.06.2019 - 15:20
10820Sprawozdanie roczne Rektora16.06.2019 - 22:16
10843CZŁONKOWIE SENATU - Kadencja 2008 - 201216.06.2019 - 14:00
10855Dział Obsługi Obiektów Dydaktycznych16.06.2019 - 20:37
10885Zasady Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)16.06.2019 - 22:08
10923Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe16.06.2019 - 21:29
10978Rada Wydziału Prawa i Administracji 16.06.2019 - 21:51
10980CZŁONKOWIE SENATU - kadencja 2012-201616.06.2019 - 13:48
10992Senacka Komisja Statutowa16.06.2019 - 15:32
11042Nr 249 z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie zasad, kryteriów i trybu oceny pracy nauczyciela akademickiego16.06.2019 - 00:43
11281Zespół Audytu Wewnętrznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie16.06.2019 - 20:37
11320Senacka Komisja do spraw Nauki16.06.2019 - 18:29
11452Zasady udzielania przez Rektora pełnomocnictw do reprezentowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 16.06.2019 - 20:01
11495Skład Rady Wydziału Nauk o Środowisku16.06.2019 - 22:02
11535Rejestry - Wydział Nauki o Żywności16.06.2019 - 16:52
11567Decyzja Nr 60/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2012/201316.06.2019 - 00:40
11579Regulamin mieszkańców Domów Studenckich UWM16.06.2019 - 13:24
11695Ustawa o utworzeniu UWM16.06.2019 - 20:37
11784Wydział Biologii i Biotechnologii16.06.2019 - 20:20
11823Fundacja im. M. Oczapowskiego16.06.2019 - 21:15
11866Rada Biblioteczna16.06.2019 - 20:53
11907Struktura Wydziału Nauk Ekonomicznych16.06.2019 - 03:31
11980Pieczątki i pieczęcie16.06.2019 - 14:08
12132Struktura Wydziału Matematyki i Informatyki16.06.2019 - 18:22
12178pobierz programy16.06.2019 - 02:13
12200Nr 176 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w danym roku akademickim16.06.2019 - 18:47
12251Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców16.06.2019 - 21:41
12312Wydawnictwo Uniwersytetu16.06.2019 - 20:18
12358D E C Y Z J A Nr 16 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 7 maja 2009 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2009/2010 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych16.06.2019 - 00:29
12373Regulamin przyznawania stypendiów ze środków własnych dla pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie16.06.2019 - 18:12

Łącznie 21826822 odwiedzin dla wszystkich podstron.