Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
3151Zarządzenie Nr 44 z dnia 6 grudnia 2007 roku zmieniające Zarządzenie nr 33 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 31 października 2006 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów UWM21.10.2020 - 12:50
3154Nr 89 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne przekazanie prawa użytkowania wieczystego/własności gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym nr 118 m. Olsztyn22.10.2020 - 01:01
3155Nr 86 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie inicjatywy utworzenia w Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie Wydziału Lekarskiego22.10.2020 - 01:01
3156Nr 57 z dnia 31 marca 2006 r w sprawie przeznaczenia na realizację zadań inwestycyjnych środków pozyskanych ze sprzedaży nieruchomości22.10.2020 - 01:01
3157Nr 97 z dnia 30 czerwca 2006 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Newskim Instytutem Języka i Kultury w Petersburgu, Rosja22.10.2020 - 01:00
3157Nr 115 z dnia 22 września 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie prawa użytkowania gruntów położonych w gminie Reszel22.10.2020 - 01:00
3158Nr 140 z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym nr 118 m. Olsztyn22.10.2020 - 01:00
3158umowa zlecenia w języku angielskim21.10.2020 - 23:54
3159Konferencja „Mobilność w Programach Międzynarodowych”21.10.2020 - 15:56
3159Decyzja Nr 38/2008 Rektora z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany Regulaminu Akademickiego Centrum Szkolenia Sportowego 21.10.2020 - 18:01
3159Nr 169 z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie tablicy okolicznościowej upamiętniającej Profesora Hjalmara Ugglę22.10.2020 - 00:53
3160Nr 190 z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie ponownego zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego22.10.2020 - 00:59
3160Nr 66/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania płatnych urlopów naukowych nauczycielom akademickim zatrudnionym w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie20.10.2020 - 09:56
3165Zarządzenie Nr 52/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie Regulaminu Straży Uniwersyteckiej19.10.2020 - 19:32
3165STANOWISKO Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 marca 2011 roku21.10.2020 - 23:36
3166Nr 138 z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie przyznania Złotego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie22.10.2020 - 00:53
3166U C H W A Ł A Nr 915 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie22.10.2020 - 00:34
3166Nr 31/2015 z dnia 9 czerwca 2015 roku w sprawie opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztyni20.10.2020 - 22:25
3167Nr 411 z dnia 14 maja 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 181 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat22.10.2020 - 00:48
3168Zarządzenie Nr 23 z dnia 5 lipca 2007 roku w sprawie utworzenia Centrum Badań Europy Wschodniej.20.10.2020 - 18:03
3169Nr 139 z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie za odszkodowaniem prawa własności gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym nr 118 m. Olsztyn22.10.2020 - 01:00
3169Protokół nr 15 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 stycznia 2010 roku20.10.2020 - 18:37
3169Nr 89 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie powołania Kapituły Medalu „Benemerenti Universitati Nostrae” na kadencję 2012-201622.10.2020 - 00:28
3169Nr 221/2019 z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2019/202022.10.2020 - 00:09
3170Nr 93 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do Sieci GUNI (Global University Network for Innovation)22.10.2020 - 01:00
3170Terminy posiedzeń Rady Wydziału Biologii 2008/200920.10.2020 - 16:43
3171Nr 161 z dnia 23 lutego 2007 roku w sprawie nadania sali wykładowej imienia prof. Witolda Niewiadomskiego22.10.2020 - 00:59
3171Nr 282 z dnia 25 września 2009 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji22.10.2020 - 00:50
3172Nr 198 z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji22.10.2020 - 00:59
3172Zarządzenie Nr 23 z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie zarządzania projektami inwestycyjnymi w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. 19.10.2020 - 14:53

Łącznie 27283691 odwiedzin dla wszystkich podstron.