Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
3207Nr 141 z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie środków finansowych na działalność statutową Klubu Sportowego AZS UWM02.08.2020 - 22:52
3207Zarządzenie Nr 13/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 8 marca 2010 roku w sprawie Procedury Kontroli w Szpitalu Uniwersyteckim z Przychodnią Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Warmińsko-Ma04.08.2020 - 14:01
3208Nr 17 z dnia 19 września 2008 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych02.08.2020 - 07:38
3208OŚWIADCZENIE PRZEDINWENTARYZACYJNE03.08.2020 - 13:07
3209Nr 189 z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Wojciechowi Wrzesińskiemu03.08.2020 - 21:35
3210protokoły z rad wydziału Wydziału Nauki o Żywności 02.08.2020 - 23:19
3210Nr 170 z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie przyznania Medalu Okolicznościowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie04.08.2020 - 06:24
3211Nr 80 z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa profesorowi Władysławowi BARTOSZEWSKIEMU02.08.2020 - 01:05
3213200304.08.2020 - 00:04
3213Zadania inwestycyjne 2006/200701.08.2020 - 03:02
3213Nr 277 z dnia 25 września 2009 roku zmieniająca Uchwałę Nr 180 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w danym roku akademickim04.08.2020 - 08:03
3215Wartość ruchomego majątku trwałego 2005/200603.08.2020 - 14:20
3215Decyzja Nr 25/2009 Rektora z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie uzupełnienia składu Uczelnianej Komisji oceniającej oraz powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich n04.08.2020 - 13:48
3216Nr 175 z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie przedłużenia Porozumienia o współpracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Filią Pomorskiego Państwowego Uniwersytetu im. M.W. Łomonosowa w Siewierodwińsku, Federacja Rosyjska04.08.2020 - 14:06
3218Nr 197 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej03.08.2020 - 11:25
3219Zarządzenie Nr 72/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 października 2010 roku w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego Zespołu Audytu Wewnętrznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie02.08.2020 - 21:32
3222Nr 13 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie powołania stałych komisji senackich na kadencję 2008 - 201204.08.2020 - 07:03
3224Studia doktoranckie 2008/200902.08.2020 - 03:55
3225przetarg kopertowy03.08.2020 - 00:44
3227Nr 318 z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Technicznych 04.08.2020 - 01:35
3228Nr 58 z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr 53 z 24 lutego 2006 roku03.08.2020 - 22:40
3228Nr 404 z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie Porozumienia pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie a Mykolas Romeris University w Wilnie w sprawie programu międzykierunkowych wspólnych studiów drugiego stopnia03.08.2020 - 10:56
3228Nr 133 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych01.08.2020 - 21:31
3229Nr 83 z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie03.08.2020 - 15:25
3229Nr 75 z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 2006 roku04.08.2020 - 05:16
3230Nr 107 z dnia 1 września 2006 roku w sprawie uchylenia Uchwały Senatu Nr 23 z dnia 17 grudnia 1999 roku03.08.2020 - 23:11
3230Nr 216 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr. hab. Krzysztofa NAROJCZYKA03.08.2020 - 02:56
3233STANOWISKO Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie poparcia inicjatywy utworzenia polskojęzycznej prywatnej uczelni wyższej na Ukrainie pod nazwą Uniwersytet Polsko-Ukraiński w Kijowie04.08.2020 - 12:08
3233Nr 291 z dnia 24 września 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o partnerstwie ze Stowarzyszeniem Francja-Polska w Indre, Francja03.08.2020 - 06:32
3235Nr 90 z dnia 30 czerwca 2006 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie prawa użytkowania gruntów położonych w obrębach ewidencyjnych: Bartąg, Dorotowo, Tomaszkowo01.08.2020 - 21:37

Łącznie 26448143 odwiedzin dla wszystkich podstron.