Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
6057Godziny rektorskie22.08.2019 - 18:14
6059Sprawozdanie finansowe za rok 200723.08.2019 - 04:20
6085Nr 753 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w danym roku akademickim21.08.2019 - 01:35
6086Rejestry - Wydział Bioinżynierii Zwierząt23.08.2019 - 04:02
6087Nr 76 Senatu z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 3 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości honorarium w wynagrodzeniu zasadniczym wynikającym ze stosunku pracy i wykazu nieobecności w pracy...23.08.2019 - 09:33
6149Nr 11/2013 z dnia 4 lutego 2013 roku w sprawie powołania Komitetu Doradczego Izby Tradycji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie23.08.2019 - 01:14
6162Władze Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa21.08.2019 - 12:31
6178Kompetencje prodziekanów22.08.2019 - 16:33
6211ZARZADZENIE NR 82/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie wprowadzenia „Polityki zarządzania ryzykiem w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie” 22.08.2019 - 19:11
6236Nr 12/2011 z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie wprowadzenia wzoru umowy z osobami niebędącymi pracownikami Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie a realizującymi zadania na 23.08.2019 - 02:44
6256Stan magazynu23.08.2019 - 08:54
6264 Międzynarodowe Centrum Edukacyjne w Braniewie23.08.2019 - 08:11
6297Rejestry - Wydział Teologii22.08.2019 - 08:02
6319Centrum Rozwoju Obszarów Wiejskich22.08.2019 - 12:09
6354Studia na odległość21.08.2019 - 10:14
6369Nr 79/2012 z dnia 28 września 2012 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie23.08.2019 - 08:35
6394Schemat organizacyjny22.08.2019 - 09:38
6438Rejestry - Wydawnictwo Uniwersytetu22.08.2019 - 01:11
6455Władze Wydziału Teologii23.08.2019 - 00:46
6493Rejestry - Wydział Humanistyczny22.08.2019 - 04:17
6500Rejestry - Wydział Biologii 21.08.2019 - 01:44
6515Dział Planowania i Analiz22.08.2019 - 14:46
6524Dyrektor Gabinetu Rektora 23.08.2019 - 07:05
6541Wniosek o patronat Rektora23.08.2019 - 07:15
6572Nr 51 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie22.08.2019 - 15:53
6581Rejestry - Dział Ekonomiczny22.08.2019 - 21:14
6588Nr 20/2011 z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie23.08.2019 - 08:06
6594Rejestry- Archiwum i Muzeum UWM22.08.2019 - 16:00
6614Uczelniana Odwoławcza Komisja Stypendialna23.08.2019 - 06:46
6638Nr 75/2015 z dnia 28 września 2015 roku w sprawie zmian w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 września 2014 roku21.08.2019 - 01:35

Łącznie 22540228 odwiedzin dla wszystkich podstron.