Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
4248Harmonogram posiedzeń Rad Wydziału 20.10.2019 - 20:40
4254Nr 31/2016 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie wprowadzenia Procedury antymobbingowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie19.10.2019 - 23:33
4276Decyzja Nr 78/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej oraz wydziałowych komisji dokonujących okresowych ocen nauczycieli akademickich 20.10.2019 - 23:52
4284Zarządzenie Nr 9/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie Programu świadomej donacji zwłok21.10.2019 - 03:44
4286U C H W A Ł A Nr 845 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych18.10.2019 - 00:53
4293Wydział Sztuki20.10.2019 - 22:48
4316Nr 27/2019 z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie21.10.2019 - 01:00
4346Decyzja Nr 2 z dnia 16 stycznia 2008 r. w sprawie ekwiwalentu pieniężnego za pra­nie i konserwację odzieży roboczej20.10.2019 - 19:57
4374Nr 262 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie utworzenia zakładu opieki zdrowotnej Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie19.10.2019 - 14:28
4379200418.10.2019 - 11:35
4389Nr 520 z dnia 26 listopada 2010 roku w sprawie uchwalenia Dobrych obyczajów i zasad etycznego postępowania pracowników i studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie21.10.2019 - 04:45
4395Podstawowe informacje o rekrutacji 200820.10.2019 - 09:29
4395Nr 83 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie21.10.2019 - 04:39
4399UROCZYSTOŚĆ INAUGURACJI ROKU AKADEMICKIEGO 2008 / 200920.10.2019 - 12:15
4416Krajowe Programy Mobilności Studentów21.10.2019 - 06:06
4420Nr 496 w Olsztynie z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: biotechnologia, broker innowacji w przemyśle spożywczym,pedagogika specjalna, turystyka i rekreacja, wojskoznawstwo20.10.2019 - 22:44
4424Nr 80 z dnia 25 maja 2006 roku w sprawie Regulaminu Studiów Podyplomowych20.10.2019 - 21:29
4432Nr 35/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad sporządzania i wydawania absolwentom świadectwa ukończenia studiów podyplomowych realizowanych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie21.10.2019 - 05:02
4434Centrum Badań Społecznych Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie20.10.2019 - 14:16
4435Regulamin Sieci Komputerowej Administracji20.10.2019 - 08:37
4439Zarządzenie Nr 53/2009 Rektora z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskieg20.10.2019 - 16:42
4454Ramowa organizacja roku akademickiego20.10.2019 - 07:12
4471Regulamin organizacyjny wydziału UWM20.10.2019 - 12:52
4471Nr 82 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie warunków i trybu kierowania pracowników oraz doktorantów za granicę w celach naukowych, dydaktycznych lub szkoleniowych20.10.2019 - 22:28
4491Nr 716 z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie21.10.2019 - 00:44
4494Nr 241 z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmiany do Statutu Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie20.10.2019 - 10:23
4545Zarządzenie Nr 2/2009 Rektora z dnia 12 stycznia 2009 roku w sprawie zmiany treści załącznika „Imienna lista wypłat za praktyki studentom ...” do Zarządzenia Nr 49 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie praktyk studenckich21.10.2019 - 02:21
4557200119.10.2019 - 14:40
4558Nr 219 z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie zasad pobierania opłat za studia i świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat20.10.2019 - 22:14
4559Decyzja Nr 18 z dnia 31 października 2007 roku w sprawie: powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej oraz przekazania jej uprawnień na rok akademicki 2007/2008.20.10.2019 - 08:23

Łącznie 23201616 odwiedzin dla wszystkich podstron.