Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
3418Liczba elektorów wybieranych spośród studentów24.01.2020 - 02:24
3420Nr 635 z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w latach 2012-2014 laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego23.01.2020 - 16:10
3421Nr 542 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany nazwy Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej23.01.2020 - 02:59
3422Zarządzenie Nr 41 z dnia 15 listopada 2006 roku w sprawie: zasad i warunków realizacji projektu nr Z/ Z/2.28/II/2.6/00015/06 „Transfer wiedzy pomostem do innowacyjności i konkurencyjności gospodarczej regionu – stypendia doktoranckie” 23.01.2020 - 09:38
3423Nr 293 z dnia 25 października 2013 roku w sprawie przygotowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do pozyskania i wykorzystania środków Unii Europejskiej przewidzianych na lata 2014-202024.01.2020 - 23:19
3425Nr 54 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie24.01.2020 - 05:49
3426Zarządzenie Nr 16/2009 Rektora z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 9/2009 z dnia 12 lutego 2009 roku w sprawie utworzenia Działu Zamówień Publicznych23.01.2020 - 21:26
3431Nr 632 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie zaopiniowania Porozumienia o współpracy wzajemnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Przedszkolem „Jaś i Małgosia” w Sząbruku25.01.2020 - 10:31
3434200225.01.2020 - 02:46
3437Centrum Badań Żywności Naturalnej i Tradycyjnej24.01.2020 - 07:29
3439Nr 71/2015 z dnia 21 września 2015 roku w sprawie sposobu wykorzystania poczty elektronicznej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie24.01.2020 - 21:25
3440Nr 263 z dnia 24 września 2013 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie21.01.2020 - 18:11
3444Nr 97/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie oświadczeń o stanie kontroli zarządczej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie24.01.2020 - 15:33
3447Nr 150 z 26 stycznia 2007 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Społecznych i Sztuki23.01.2020 - 14:04
3451Nr 217 z dnia 21 września 2007 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Społecznych i Sztuki24.01.2020 - 04:35
3451Nr 749 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie przyznania Złotego, Srebrnego i Brązowego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz odznaki „Zasłużony dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”25.01.2020 - 07:58
3452Grunty własne 2006/200722.01.2020 - 13:29
3453Nr 206 z dnia 29.6.2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale oraz załączniku do Uchwały Nr 155 z dnia 26 stycznia 200725.01.2020 - 11:07
3453Terminarz posiedzeń Rady Wydziału Nauk Technicznych 2016/201724.01.2020 - 05:10
3457Nr 126 z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie określenia limitu przyjęć kandydatów na I rok studiów w roku akademickim 2009/2010 na kształcenie zamawiane, realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-201325.01.2020 - 10:27
3459konkurs na stanowisko specjalisty ds. monitoringu i ewaluacji projektu21.01.2020 - 23:58
3460Decyzja Nr 37/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 3 października 2011 roku w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie23.01.2020 - 20:31
3467Nr 118 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie polityki kadrowej22.01.2020 - 09:11
3467Nr 466 z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie określenia procedury oraz kryteriów udzielania zgody na dodatkowe zatrudnienie25.01.2020 - 10:57
3468Nr 164 z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie25.01.2020 - 06:17
3476Biuro Nauki i Współpracy Regionalnej24.01.2020 - 18:21
3485Nr 213 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr. hab. Janusza HOCHLEITNERA22.01.2020 - 15:24
3486200422.01.2020 - 15:07
3487Nr 68 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie wyboru Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich na kadencję 2012-201624.01.2020 - 04:52
3500R E G U L A M I N Centrum Badań Europy Wschodniej21.01.2020 - 15:57

Łącznie 24222884 odwiedzin dla wszystkich podstron.