Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
3202Zarządzenie Nr 33/2009 Rektora z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 17/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 marca 2009 roku w sprawie określenia wzo03.07.2020 - 01:07
3203Nr 192 z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu położonego w obrębie ewidencyjnym nr 153 m. Olsztyn02.07.2020 - 12:47
3203Nr 321 z dnia 22 stycznia 2010 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 03.07.2020 - 20:28
3203przetarg kopertowy01.07.2020 - 21:43
3205Nr 90 z dnia 30 czerwca 2006 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie prawa użytkowania gruntów położonych w obrębach ewidencyjnych: Bartąg, Dorotowo, Tomaszkowo03.07.2020 - 16:04
3205Nr 199 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie zmian w składzie Rady Patronackiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie03.07.2020 - 19:50
3205STANOWISKO Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie poparcia inicjatywy utworzenia polskojęzycznej prywatnej uczelni wyższej na Ukrainie pod nazwą Uniwersytet Polsko-Ukraiński w Kijowie04.07.2020 - 08:19
3208Studia doktoranckie 2008/200901.07.2020 - 13:26
3209Nr 109 z dnia 1 września 2006 r. w sprawie urządzenia terenu Biblioteki Środowiskowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie03.07.2020 - 20:56
3209Nr 199 z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Technicznych03.07.2020 - 10:59
3209Zarządzenie Nr 40/2008 Rektora z dnia 28 października 2008 roku w sprawie zmian struktury organizacyjnej, zakresu działania i regulaminu Regionalnego Centrum Informatycznego03.07.2020 - 08:14
3209Nr 86 Senatu z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie powołania Kapituły Medalu „Benemerenti Universitati Nostrae”04.07.2020 - 09:45
3210Nr 176 z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie przyznania tytułu profesora honorowego prof. dr. hab. Andrzejowi Nowakowi04.07.2020 - 04:31
3210Nr 18/2013 z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 22 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie zasad przygotowywania i realizacji projektów współfinansowanych z bezzwrotnych funduszy Unii Europejskiej lub innych funduszy02.07.2020 - 10:00
3211Nr 473 z dnia 24 września 2010 roku w sprawie w sprawie zaopiniowania kandydata na członka Rady Nadzorczej spółki „Telewizja Polska – Spółka Akcyjna”04.07.2020 - 07:43
3211Nr 36/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad sporządzania i wydawania absolwentom świadectwa ukończenia kursu dokształcającego realizowanego w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie03.07.2020 - 12:30
3213Zarządzenie Nr 51/2008 Rektora z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie Regulaminów sieci komputerowych i serwisów internetowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie04.07.2020 - 08:26
3214Decyzja Nr 30/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 września 2010 roku w sprawie zakresów obowiązków i kompetencji Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza03.07.2020 - 00:07
3216Kryteria kwalifikacji03.07.2020 - 17:44
3216Nr 477 z dnia 24 września 2010 roku w sprawie zmian w składzie Komisji Etyki02.07.2020 - 21:53
3217Nr 120 z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie przedłużenia Porozumienia o współpracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Uniwersytetem w Walencji, Hiszpania 03.07.2020 - 07:12
3217STANOWISKO Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie działalności naukowo-badawczej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie04.07.2020 - 08:47
3220Nr 179 z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Technicznych04.07.2020 - 01:58
3220Protokół nr 26 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 lutego 2008 r.30.06.2020 - 10:41
3220Nr 188 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie przedłużenia mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony04.07.2020 - 07:26
3223Nr 101/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany zakładowego planu kont - ZPK 04.07.2020 - 02:29
3225Decyzja Nr 13 z dnia 20 września 2007 r. w sprawie terminów wypłat nagród Rektora i dodatkowych wynagrodzeń.04.07.2020 - 11:05
3225Nr 74 z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 2007 roku03.07.2020 - 11:08
3226Nr 93 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w Ostródzie przy ul. Pieniężnego 602.07.2020 - 14:02
3227Nr 825 z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie04.07.2020 - 08:29

Łącznie 26136942 odwiedzin dla wszystkich podstron.