Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
3158Nr 102 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie umowy konsorcjum naukowego w celu wspólnej realizacji projektu pt.: „Algorytmy sztucznej inteligencji w innowacyjnych modelach..."10.08.2020 - 05:10
3159Nr 108 z dnia 1 września 2006 r. w sprawie modernizacji hali sportowej wraz z zespołem boisk sportowych09.08.2020 - 20:22
3159Zarządzenie Nr 41 z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Audyt energetyczny budynków i instalacji”.09.08.2020 - 10:51
3159Nr 184 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr hab. Elżbiety GUJSKIEJ09.08.2020 - 06:07
3160Nr 196 z dnia 29.06.2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany prawa własności gruntów przy ul. Słonecznej na prawo własności gruntu położonego przy ul. Warszawskiej07.08.2020 - 01:29
3161Nr 76 z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. przyjęć na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2006/200709.08.2020 - 07:27
3161Nr 142 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie: zatwierdzenia prowizorium planu rzeczowo-finansowego na 2007 rok08.08.2020 - 20:32
3161Decyzja Nr 13/2009 Rektora z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie powołania zespołu do przygotowania i realizacji projektu pt „Modernizacja i nadbudowa zespołu szklarniowo-wegetacyjnego Katedry Ogrodnictwa”07.08.2020 - 19:25
3162Nr 121 z dnia 27 października 2006 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Społecznych i Sztuki09.08.2020 - 23:02
3163Nr 42/2012 z dnia 6 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr 13/2012 z dnia 1 marca 2012 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych09.08.2020 - 23:38
3164Nr 105 z dnia 1 września 2006 roku w sprawie wyrażania zgody a dodatkowe zatrudnienie nauczyciela akademickiego u więcej niż jednego dodatkowego pracodawcy lub prowadzenie działalności gospodarczej łącznie z jednym dodatkowym zatrudnieniem07.08.2020 - 21:48
3164Nr 89 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 75 Senatu UWM z dnia 12 grudnia 2008 roku w sprawie określenia podstawowych kierunków działań na 2009 rok09.08.2020 - 00:09
3164Nr 108/2013 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 91/2012 z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na kadencję 2012-201606.08.2020 - 09:26
3166Nr 161 z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie przyznania Złotego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie09.08.2020 - 18:40
3166Nr 173 z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Kwartetu Smyczkowego Wydziału Sztuki UWM09.08.2020 - 19:24
3168Nr 313 z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa budynku Domu Studenckiego nr 9 z dostosowaniem do przepisów przeciwpożarowych” 10.08.2020 - 02:54
3168Nr 683 z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 181 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat09.08.2020 - 23:33
3169Zarządzenie Nr 36 z dnia 24 października 2007 roku w sprawie określenia wzoru druku „Roczna/semestralna karta osiągnięć studenta”.10.08.2020 - 07:27
3170Nr 84 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na rok 200610.08.2020 - 05:17
3172Nr 152 z dnia 26 stycznia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu położonego w obrębie ewidencyjnym nr 153 m. Olsztyn09.08.2020 - 04:21
3172Nr 656 z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie zaopiniowania zawarcia przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Umowy Sieci Naukowej „Polska sieć badawcza Globalny Geodezyjny System Obserwacyjny”09.08.2020 - 15:25
3175Wydział Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku10.08.2020 - 09:23
3175Nr 333 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 338 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie kryteriów oceny kandydatów...09.08.2020 - 19:16
3176Terminarz i tematyka posiedzeń Rady WNŻ 2007/200809.08.2020 - 21:17
3177Nr 37 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej przez jednoosobowy organ Uniwersytetu lub jego zastępcę10.08.2020 - 02:34
3179OFERTA PRACY - Wydział Nauk Technicznych09.08.2020 - 18:26
3179Nr 2/2013 z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie zmian organizacyjnych w administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie10.08.2020 - 10:49
3183Zarządzenie Nr 5 z dnia 4 marca 2008 roku w sprawie zmian organizacyjnych w jednostkach naukowo-dydaktycznych.09.08.2020 - 20:26
3183Nr 110/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na 2012 rok (z wyłączeniem Wydziału Nauk Medycznych)10.08.2020 - 01:21
3184Nr 141 z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem w Sassari, Włochy09.08.2020 - 02:54

Łącznie 26498605 odwiedzin dla wszystkich podstron.