Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
5776Oferta kształcenia w roku akademickim 2007/200826.08.2019 - 06:07
5787Regulamin Rady Archiwalnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 25.08.2019 - 17:32
5788Internetowa Rejestracja Kandydatów na 2008/200925.08.2019 - 12:24
5793Nr 61/2014 z dnia 22 września 2014 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego26.08.2019 - 04:02
5812Zespół Administratorów Obiektów24.08.2019 - 16:55
5813Zarządzenie Nr 33 Rektora z dnia 4 lipca 2001 roku w sprawie: określenia norm przydziału środ­ków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników i studentów Uniwersytetu.26.08.2019 - 03:41
5821Władze Wydziału Nauk Technicznych25.08.2019 - 21:54
5825Regulamin organizacyjny Archiwum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie25.08.2019 - 20:45
5827Władze Wydziału Nauk Społecznych25.08.2019 - 14:57
5849Zarządzenie Nr 42 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie: studenckich praktyk zawodowych i pedagogicznych. 25.08.2019 - 20:47
5863Regulamin pracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie26.08.2019 - 05:40
5874Opłaty za usługi edukacyjne25.08.2019 - 21:17
5903Nr 92/2016 z dnia 21 września 2016 roku w sprawie wprowadzenia KSIĘGI MARKI Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie25.08.2019 - 21:13
5921D E C Y Z J A Nr 16 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 7 maja 2012 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2012/2013 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych24.08.2019 - 11:22
5937Rejestry - Biuro Nauki i Współpracy z Gospodarką25.08.2019 - 07:49
5947Nr 773 z dnia 25 września 2015 roku w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków dydaktycznych nauczycieli akademickich i rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków zasad przydziału i realizacji godzin dydaktycznych w danym roku akad. 25.08.2019 - 06:36
5955Zarządzenie NR 18 z dnia 4 września 2006 roku w sprawie zasad i trybu postępowania przy ustalaniu udziału wynagrodzenia za pracę o charakterze twórczym w wynagrodzeniu zasadniczym przysługującym ze stosunku pracy.23.08.2019 - 23:00
5963Nr 197 z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie25.08.2019 - 14:27
5975Sekretariat Kanclerza25.08.2019 - 10:04
5981Zarządzenie Nr 45/2008 Rektora z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia procedury zgłaszania wypadków przy pracy25.08.2019 - 15:17
5992Rejestry - Zespół ds. Zamówień Publicznych25.08.2019 - 05:26
5993Regulamin Ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie21.08.2019 - 14:46
5998Zasady i tryb przyjmowania na studia25.08.2019 - 21:10
6009Regulamin organizacyjny katedry25.08.2019 - 15:47
6011REKRUTACJA 26.08.2019 - 01:28
6021Centrum Badań Europy Wschodniej25.08.2019 - 01:25
6039Zarządzenia Nr 60/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 września 2010 roku w sprawie zasad udzielania pełnomocnictw w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 25.08.2019 - 10:38
6039Nr 786 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących uchwalania planów studiów i programów kształcenia studiów wyższych, planów i programów studiów doktoranckich, planów...24.08.2019 - 21:25
6045Nr 94/2016 z dnia 30 września 2016 roku w sprawie zmian w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie25.08.2019 - 02:32
6056Termin rozpoczęcia IRK 2009/201023.08.2019 - 22:06

Łącznie 22562912 odwiedzin dla wszystkich podstron.