Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
3361Nr 109 z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie25.01.2020 - 00:54
3361Nr 59/2015 z dnia 10 lipca 2015 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie23.01.2020 - 04:59
3362200124.01.2020 - 02:43
3364Zarządzenie Nr 15 z dnia 1 czerwca 2007 roku w sprawie regulaminu organizacyjnego Akademickiego Centrum Mediów i Promocji.25.01.2020 - 03:07
3369Decyzja Nr 31/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 września 2011 roku w sprawie powołania zespołów do spraw przeglądu warunków pracy Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 5 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy22.01.2020 - 19:41
3371Zarządzenie Nr 10/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie zasad funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie22.01.2020 - 22:54
3371Nr 873 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania w 2016 roku, kandydatów na I rok niestacjonarnych studiów doktoranckich w dziedzinie nauk społecznych, dyscyplinie naukowej: nauki o polityce25.01.2020 - 01:56
3373Decyzja Nr 3/2009 Rektora z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany decyzji nr 37/2008 z dnia 10 grudnia 2008 roku w sprawie powołania zespołu do przygotowania i realizacji projektu pt. „Utworzenie akademickiego inkubatora przedsiębiorczości UWM w Olsz23.01.2020 - 22:46
3373Zarządzenie Nr 31/2009 Rektora z dnia 1 czerwca 2009 r. w sprawie procedury przyznania dodatków specjalnych dla pracowników Uniwersytetu z tytułu warunków wykonywania pracy.25.01.2020 - 03:09
3374Międzynarodowe Centrum Kształcenia Ustawicznego25.01.2020 - 02:32
3375Nr 633 z dnia 4 kwietnia 2011 roku w sprawie zaopiniowania Umowy o powołaniu Konsorcjum Naukowo-Przemysłowego w celu realizacji projektu badawczo-rozwojowego pod tytułem „Zintegrowany układ technologiczny do wytwarzania kabli elektro-energetycznych..."25.01.2020 - 03:55
3379Nr 580 z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Jerzemu SKOLIMOWSKIEMU23.01.2020 - 17:45
3385Nr 58 z dnia 28 listopada 2008 r. zmieniająca tryb przyjmowania na I rok studiów niestacjonarnych w 2009 roku kandydatów, posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej i nowej matury”23.01.2020 - 11:33
3391200322.01.2020 - 20:35
3391Nr 170 z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 2008 roku21.01.2020 - 16:24
3391S T A N O W I S K O Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie działalności naukowo-badawczej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie24.01.2020 - 07:45
3393Nr 201 z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie Regulaminu wyróżniania „Laurem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie24.01.2020 - 04:26
3394Nr 62/2019 z dnia 24 września 2019 roku w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie24.01.2020 - 22:28
3395przetarg pisemny na sprzedaż kombajnu poletkowego WINTERSTEIGER SU23.01.2020 - 21:11
3396Nr 111 z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie zaopiniowania wniosków o przyznanie odznaczeń państwowych i resortowych 25.01.2020 - 03:20
3397Decyzja Nr 30/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 sierpnia 2011 roku w sprawie powołania organów Fundacji ŻAK Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 24.01.2020 - 14:15
3397Nr 85 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa prof. zw. dr. hab. Zygmuntowi Litwińczukowi, dr. h. c. 24.01.2020 - 02:50
3398Nr 312 z dnia 13 czerwca 2008 roku w sprawie przyznania Złotego i Srebrnego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie24.01.2020 - 13:59
3401Nr 581 z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie przyznania Złotego, Srebrnego i Brązowego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie25.01.2020 - 03:57
3402Decyzja Nr 10/2009 Rektora z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie powołania zespołu do przygotowania i realizacji projektu pt. „Rewitalizacja obiektów powojskowych przy ul. Warszawskiej w Olsztynie na Szpital Un24.01.2020 - 03:35
3411Źródła finansowania majątku uczelni 2006/200724.01.2020 - 09:07
3413Nr 231 z dnia 26 października 2007 r. w sprawie utworzenia Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Poznaniu24.01.2020 - 14:13
3414Nr 104 /2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany Instrukcji kancelaryjnej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 25.01.2020 - 01:20
3415Decyzja Nr 70/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie powołania zespołów do spraw przeglądu warunków pracy na kadencję 2012-2016 24.01.2020 - 15:41
3416Źródła finansowania inwestycji 2005/200624.01.2020 - 10:55

Łącznie 24220706 odwiedzin dla wszystkich podstron.