Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
3077Decyzja Nr 23/2009 z dnia 20 czerwca 2009 r. Rektora w Olsztynie w sprawie powołania koordynatora projektu 23.09.2020 - 19:18
3077Nr 446 z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie przedłużenia mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony24.09.2020 - 22:14
3077Nr 4/2013 z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie powołania Rady Regionalnego Centrum Informatycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2012-201625.09.2020 - 05:11
3078Nr 47 z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności gruntów położonych w rejonie ul. Bartąskiej, w obrębie ewidencyjnym nr 118 m. Olsztyn.23.09.2020 - 09:42
3078Nr 281 z dnia 24 września 2013 roku w sprawie przyznania Złotego i Srebrnego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz odznaki Zasłużony dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego23.09.2020 - 21:50
3078konkurs na stanowisko specjalisty w Biurze ds. Projektów Europejskich22.09.2020 - 05:29
3079Nr 186 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr hab. Jadwigi WIERZBOWSKIEJ25.09.2020 - 01:05
3080Nr 428 z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 275 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie ustalenia wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących uchwalania planów...24.09.2020 - 23:27
3081Nr 437 z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 25.09.2020 - 03:26
3083Nakłady na remonty 2005/200623.09.2020 - 19:26
3083Zarządzenie Nr 71/2009 Rektora z dnia 19 listopada 2009 roku w sprawie zasad postępowania przy zamawianiu, ewidencji, przechowywaniu, używaniu oraz likwidacji pieczęci w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurski21.09.2020 - 19:03
3083KONKURS NA STANOWISKO INSTRUKTORA SYMULACJI MEDYCZNEJ W CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE25.09.2020 - 07:23
3084Nr 130 z dnia 27 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej położonej w Olsztynie przy ul. Prawocheńskiego 5 (bl. 12)24.09.2020 - 20:14
3084Nr 95 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Państwowym w Sumach, Ukraina25.09.2020 - 07:03
3084Nr 228 z dnia 26 października 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Białoruską Państwową Akademią Rolniczą w Gorkach, Białoruś21.09.2020 - 14:53
3085Protokół nr 17 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 lutego 2007 r.24.09.2020 - 20:08
3085Nr 149 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Jakuba I w Castellón, Hiszpania24.09.2020 - 14:52
3085Zarządzenie Nr 38/2009 Rektora z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Samorząd terytorialny”24.09.2020 - 13:19
3086Nr 55 z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie recenzji o kandydacie do tytułu doktora honoris causa23.09.2020 - 20:26
3086Nr 300 z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 2009 roku22.09.2020 - 11:23
3086Nr 198 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych 22.09.2020 - 03:10
3086Nr 651 z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 584 z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia podstawowych wskaźników ekonomicznych na rok budżetowy 201125.09.2020 - 02:59
3087Nr 233 z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie informatyzacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie21.09.2020 - 14:52
3088Zarządzenie Nr 31 z dnia 12 października 2006 r. w sprawie: zmian w Zarządzeniu Rektora UWM nr 21/2006 w sprawie zasad zawierania umów oraz prowadzenia rejestru umów24.09.2020 - 05:59
3088Dzień Rektorski - 2 maja 2011 r.23.09.2020 - 20:16
3091Nr 283 z 9 maja 2008 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa prof. zw. dr. hab. Rudolfowi Michałkowi23.09.2020 - 02:19
3092Nr 119 z dnia 22 września 2006 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji25.09.2020 - 09:26
3092Nr 60 z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie zadań inwestycyjnych do zgłoszenia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do Funduszy Strukturalnych na lata 2007-201323.09.2020 - 13:34
3092Nr 217 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr hab. Anny Zellmy25.09.2020 - 04:38
3093Nr 212 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr hab. Zofii FILIPKOWSKIEJ23.09.2020 - 11:56

Łącznie 27012542 odwiedzin dla wszystkich podstron.