Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
3130Nr 136 z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie działalności gospodarczej przez prodziekanów: dr. Jana Damicza i dr. Radosława Wiśniewskiego15.07.2020 - 20:17
3131Nr 191 z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntów położonych w obrębie ewi. nr 118 m. Olsztyn16.07.2020 - 11:08
3131Nr 89 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 75 Senatu UWM z dnia 12 grudnia 2008 roku w sprawie określenia podstawowych kierunków działań na 2009 rok16.07.2020 - 04:05
3131Decyzja Nr 13/2009 Rektora z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie powołania zespołu do przygotowania i realizacji projektu pt „Modernizacja i nadbudowa zespołu szklarniowo-wegetacyjnego Katedry Ogrodnictwa”16.07.2020 - 06:07
3132Zarządzenie Nr 29 z dnia 28 września 2007 roku w sprawie wydawania zaświadczeń.16.07.2020 - 08:55
3132Sprawozdanie finansowe za rok 200816.07.2020 - 15:27
3133Nr 76 z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. przyjęć na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2006/200715.07.2020 - 12:35
3133Nr 108 z dnia 1 września 2006 r. w sprawie modernizacji hali sportowej wraz z zespołem boisk sportowych15.07.2020 - 22:45
3133Nr 60/2014 z dnia 15 września 2014 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego15.07.2020 - 22:14
3134Zarządzenie Nr 2 z dnia 10 stycznia 2007 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.16.07.2020 - 15:21
3134Nr 102 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie umowy konsorcjum naukowego w celu wspólnej realizacji projektu pt.: „Algorytmy sztucznej inteligencji w innowacyjnych modelach..."16.07.2020 - 01:37
3135Nr 196 z dnia 29.06.2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany prawa własności gruntów przy ul. Słonecznej na prawo własności gruntu położonego przy ul. Warszawskiej16.07.2020 - 15:55
3135Nr 121 z dnia 27 października 2006 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Społecznych i Sztuki16.07.2020 - 08:35
3135Majątek trwały uczelni 2006/200716.07.2020 - 07:20
3135Nr 184 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr hab. Elżbiety GUJSKIEJ16.07.2020 - 13:37
3136Nr 148 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Minnesota Duluth, USA15.07.2020 - 19:55
3136Nr 173 z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Kwartetu Smyczkowego Wydziału Sztuki UWM15.07.2020 - 12:34
3136Nr 313 z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa budynku Domu Studenckiego nr 9 z dostosowaniem do przepisów przeciwpożarowych” 15.07.2020 - 18:09
3136Nr 30/2016 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie16.07.2020 - 00:15
3137Nr 161 z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie przyznania Złotego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie15.07.2020 - 23:54
3138Nr 84 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na rok 200616.07.2020 - 00:11
3141Zarządzenie Nr 36 z dnia 24 października 2007 roku w sprawie określenia wzoru druku „Roczna/semestralna karta osiągnięć studenta”.16.07.2020 - 10:59
3142Nr 42/2012 z dnia 6 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr 13/2012 z dnia 1 marca 2012 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych16.07.2020 - 14:43
3142Nr 108/2013 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 91/2012 z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na kadencję 2012-201615.07.2020 - 14:55
3143Nr 698 z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych 16.07.2020 - 00:09
3144Nr 105 z dnia 1 września 2006 roku w sprawie wyrażania zgody a dodatkowe zatrudnienie nauczyciela akademickiego u więcej niż jednego dodatkowego pracodawcy lub prowadzenie działalności gospodarczej łącznie z jednym dodatkowym zatrudnieniem15.07.2020 - 12:35
3148Zarządzenie Nr 41 z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Audyt energetyczny budynków i instalacji”.15.07.2020 - 16:58
3148Nr 683 z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 181 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat15.07.2020 - 19:14
3149Nr 152 z dnia 26 stycznia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu położonego w obrębie ewidencyjnym nr 153 m. Olsztyn15.07.2020 - 12:35
3150Nr 37 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej przez jednoosobowy organ Uniwersytetu lub jego zastępcę16.07.2020 - 09:04

Łącznie 26267463 odwiedzin dla wszystkich podstron.