Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
2960Nr 71 z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie przyznania Medalu Okolicznościowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie03.03.2021 - 19:44
2961Protokół nadzwyczajnego posiedzenia wspólnego Rady Miasta Olsztyn, Prezydenta Miasta Olsztyn i Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 grudnia 2007 roku01.03.2021 - 07:06
2961Nr 10 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o powierzenie funkcji Pierwszego Zastępcy Rektora28.02.2021 - 23:37
2961Nr 315 z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie zmian w składzie Uczelnianej Komisji Wyborczej05.03.2021 - 10:45
2962Decyzja NR 13 z dnia 20 września 2006 r. w sprawie: zmiany w Decyzji Nr 6 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 2 czerwca 2005 roku odnośnie powołania Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej.04.03.2021 - 13:48
2962Zarządzenie Nr 22/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Prawo gospodarcze”27.02.2021 - 19:39
2962Decyzja Nr 25/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. przyjęć na I rok studiów doktoranckich w roku akademickim 2011/201227.02.2021 - 04:44
2962UCHWAŁA Nr 913 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia limitów przyjęć kandydatów na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów trzeciego stopnia w roku akademickim 2012/201306.03.2021 - 00:32
2962UCHWAŁA Nr 989 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku zmieniająca Uchwałę Nr 906 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie utworzenia kierunków studiów o06.03.2021 - 00:24
2962Nr 50/2013 z dnia 31 maja 2013 roku w sprawie rodzajów i wysokości odpłatności za kształcenie prowadzone w języku angielskim na stacjonarnych studiach na kierunku lekarskim dla cudzoziemców rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2013/201401.03.2021 - 08:27
2962Nr 4/2014 z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany nazwy Biura ds. Studentów Niepełnosprawnych oraz określenia zasad jego funkcjonowania01.03.2021 - 00:17
2963Nr 75 z dnia 12 grudnia 2008 roku w sprawie określenia podstawowych kierunków działań na 2009 rok03.03.2021 - 11:10
2963Nr 49/2010 z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na 2011 rok04.03.2021 - 07:42
2963Nr 183 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. Stanisława GONKOWSKIEGO na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego06.03.2021 - 00:02
2963Nr 290 z dnia 24 września 2013 roku w sprawie zaopiniowania zawarcia przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Instytutem Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk05.03.2021 - 23:50
2964UCHWAŁA Nr 994 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Wykonanie izolacji akustycznej urządzeń technicznych w Centrum Akwakultury i Inżynierii Eko06.03.2021 - 00:23
2967Nr 30/2014 z dnia 21 lipca 2014 roku w sprawie zakresów obowiązków i kompetencji Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza05.03.2021 - 15:52
2968Nr 517 z dnia 22 października 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Odeskim Państwowym Uniwersytetem Ekonomicznym, Ukraina05.03.2021 - 22:05
2968Zarządzenie Nr 96/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie oświadczeń o stanie kontroli zarządczej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie05.03.2021 - 04:57
2968Decyzja Nr 33/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 września 2011 roku w sprawie wynagrodzenia nauczycieli akademickich w roku akademickim 2011/2012 za godziny ponadwymiarowe oraz za prowadzenie pracy dyplomowej: magi02.03.2021 - 11:33
2969Nr 936 z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie polityki kadrowej 05.03.2021 - 22:46
2970Nr 139 z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie opinii o przyznaniu statusu profesora honorowego prof. dr. hab. Jerzemu WILKINOWI06.03.2021 - 00:09
2970Nr 541 z dnia 26 listopada 2010 roku zmieniająca Uchwałę Nr 390 z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych w 2011 r.05.03.2021 - 22:12
2971Zarządzenie Nr 4/2009 Rektora z dnia 11 lutego 2009 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych06.03.2021 - 00:04
2973Nr 556 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Olsztynie 05.03.2021 - 23:25
2975Decyzja Nr 6 z dnia 21 maja 2007 roku w sprawie wynagradzania członków Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, członków Wydziałowej/Kierunkowej Komisji Rekrutacyjnej oraz członków Zespołu Rekrutacyjnego za udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyj03.03.2021 - 12:59
2975Nr 130 z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr. hab. Wacława MOZOLEWSKIEGO06.03.2021 - 00:24
2975Nr 494 z dnia 22 października 2010 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr. hab. Andrzeja SZMYTA05.03.2021 - 11:57
2975Nr 611 z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie zaopiniowania przystąpienia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do Klastra „Targi i Turystyka Polski Wschodniej” 05.03.2021 - 22:48
2975UCHWAŁA Nr 958 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie Statutu Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią SP ZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie06.03.2021 - 00:27

Łącznie 28527280 odwiedzin dla wszystkich podstron.