Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
3060Nr 162 z dnia 23 lutego 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez UWM Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Duisburg - Essen, Republika Federalna Niemiec24.09.2020 - 22:02
3060VII Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki24.09.2020 - 10:49
3060Nr 541 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej21.09.2020 - 14:08
3061Nr 159 z dnia 23 lutego 2007 roku w sprawie: gospodarki finansowej Uczelni w 2007 roku21.09.2020 - 14:54
3061ZARZĄDZENIE Nr 59/2009 Rektora z dnia 25 września 2009 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia dla pracowników organizujących i realizujących proces kształcenia w zakresie studiów podyplomowych oraz kursów25.09.2020 - 08:49
3062Nr 127 z dnia 27 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Omskim Uniwersytetem Państwowym im. F. Dostojewskiego, Rosja24.09.2020 - 03:28
3063Nr 81 z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Technicznych25.09.2020 - 08:52
3064Nr 92 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie prawa użytkowania gruntów położonych w obrębach ewidencyjnych: nr 118 oraz 152 m. Olsztyn25.09.2020 - 10:32
3064Nr 70 z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie zadań inwestycyjnych do zgłoszenia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego do Funduszy Strukturalnych na lata 2007-201325.09.2020 - 03:12
3064Nr 188 z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na rok 200723.09.2020 - 04:20
3065Nr 16/2013 z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie procedur postępowania w stanach gotowości obronnej państwa po wprowadzeniu poszczególnych stopni alarmowych dla Uniwersytetu Warmińsko-Mauzrskiego w Olsztynie23.09.2020 - 08:17
3066Nr 281 z dnia 25 września 2009 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Społecznych24.09.2020 - 19:10
3067Nr 85 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie podjęcia postępowania w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa24.09.2020 - 06:51
3067Nr 110 z dnia 1 września 2006 r. w sprawie zgody na przystąpienie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do tworzenia CENTRUM MLECZARSTWA24.09.2020 - 18:52
3067Zarządzenie Nr 47/2009 Rektora z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Inżynieria systemów zarządzania bezpieczeństwem publicznym” 23.09.2020 - 18:14
3067Decyzja Nr 14/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej do spraw przyjęć kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademi25.09.2020 - 04:32
3068Zestawienie inwestycji długoterminowych 2006/200725.09.2020 - 05:16
3068Nr 230 z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku: inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej24.09.2020 - 12:16
3070Nr 91 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne przekazanie prawa użytkowania gruntu położonego w obrębie ewidencyjnym nr 118 m. Olsztyn22.09.2020 - 20:43
3070Nr 247 z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Społecznych i Sztuki22.09.2020 - 17:19
3070Nr 634 z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie23.09.2020 - 07:40
3072Nr 82 z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie recenzji o kandydacie do tytułu doktora honoris causa25.09.2020 - 04:42
3073Nr 69 z dnia 28 kwietnia 2006 r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności budynku dwurodzinnego wraz z prawem własności gruntu położonego w Olsztynie – Gutkowo 3425.09.2020 - 04:16
3073Nr 50 z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie przyznania tytułu profesora honorowego prof. dr. hab. Romualdowi Zalewskiemu23.09.2020 - 22:31
3074Nr 68 z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie przyznania Medalu „Benemerenti Universitati Nostrae”21.09.2020 - 14:57
3074Nr 305 z dnia 31 maja 2008 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa księdzu Kardynałowi Stanisławowi DZIWISZOWI25.09.2020 - 10:54
3074Zarządzenie Nr 18/2009 Rektora z dnia 24 marca 2009 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Dla nauczycieli w zakresie edukacja dla bezpieczeństwa”.24.09.2020 - 04:33
3075Nr 125 z dnia 27 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Humanistycznym Uniwersytetem Krymskim, Ukraina23.09.2020 - 23:17
3076Nr 238 z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia dla pracowników organizujących i realizujących proces kształcenia w zakresie studiów podyplomowych oraz kursów prowadzonych w Uniwersytecie25.09.2020 - 10:53
3076Kryteria kwalifikacji na I rok studiów stacjonarnych24.09.2020 - 23:56

Łącznie 27012723 odwiedzin dla wszystkich podstron.