Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
5008Konkurs na stanowisko Starszego specjalisty administracyjnego w Zespole Kontroli Wewnętrznej21.08.2019 - 18:22
5011Decyzja Nr 11/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 marca 2011 roku w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do opracowania Planu Operacyjnego funkcjonowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w warunkach z21.08.2019 - 17:09
5029Rejestry - Dział Telekomunikacji21.08.2019 - 06:39
5045Rada Archiwalna22.08.2019 - 00:19
5045Zarządzenie Nr 19/2009 Rektora z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie procedury antyplagiatowej do weryfikacji samodzielności prac dyplomowych21.08.2019 - 18:18
5048Dział BHP21.08.2019 - 21:42
5074Nr 872 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania w 2016 roku, kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich21.08.2019 - 01:34
5087Zarządzenie Nr 73/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 października 2010 roku w sprawie zasad wynagradzania osób realizujących zadania na rzecz projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.21.08.2019 - 06:15
5141Zarządzenie Nr 3/2009 Rektora z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie wynagrodzenia nauczycieli akademickich za godziny ponadwymiarowe oraz za opiekę nad pracą dyplomową magisterską, licencjacką, inżynierską w ro21.08.2019 - 01:42
5146 Umowa zlecenie dotycząca opieki nad praktykantami (od LIPCA 2012 r.)21.08.2019 - 11:52
5151Opłata rekrutacyjna22.08.2019 - 00:56
5160Wybory Rektora20.08.2019 - 02:17
5172Regulamin stypendiów ze środków własnych dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 20.08.2019 - 11:23
5181Członkowie Senatu - kadencja 2008 – 201220.08.2019 - 21:30
5200Nr 219 z dnia 21 września 2007 roku w sprawie wynagradzania pracowników uczestniczących w realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych21.08.2019 - 03:04
5202Regulamin Stron Serwisów Internetowych Jednostek Organizacyjnych21.08.2019 - 22:55
5219Nr 68/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie praktyk studenckich 21.08.2019 - 01:27
5221Kolegium Wydawnicze22.08.2019 - 00:01
5224Jednostka Środowiskowa21.08.2019 - 22:11
5233Nr 390 z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych w 2011 r.21.08.2019 - 18:01
5336Rejestry - Wydział Medycyny Weterynaryjnej21.08.2019 - 06:19
5341Rejestry - Wydział Nauk Medycznych21.08.2019 - 04:21
5342Zarządzenie Nr 30 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie, dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2009/201021.08.2019 - 01:23
5360Rejestry - Wydział Nauk Technicznych21.08.2019 - 01:44
5367Związek Zawodowy Pracowników Rolnictwa w Rzeczypospolitej Polskiej21.08.2019 - 15:42
5380Terminy spotkań wyborczych20.08.2019 - 05:20
5397 Dział Utrzymania Porządku - nowa jednostka21.08.2019 - 14:50
5406Nr 613 z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 249 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie zasad, kryteriów i trybu ocen21.08.2019 - 01:23
5421Strategia Rozwoju Uniwersytetu21.08.2019 - 22:46
5427Komisja Etyki21.08.2019 - 08:35

Łącznie 22528965 odwiedzin dla wszystkich podstron.