Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
5689Opłaty za usługi edukacyjne17.06.2019 - 08:41
5725Zarządzenie Nr 42 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie: studenckich praktyk zawodowych i pedagogicznych. 14.06.2019 - 23:30
5749Regulamin pracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie17.06.2019 - 12:53
5775Nr 92/2016 z dnia 21 września 2016 roku w sprawie wprowadzenia KSIĘGI MARKI Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie16.06.2019 - 18:33
5792Rejestry - Biuro Nauki i Współpracy z Gospodarką17.06.2019 - 09:34
5807Nr 197 z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie17.06.2019 - 04:57
5814Sekretariat Kanclerza17.06.2019 - 10:13
5818REKRUTACJA 17.06.2019 - 12:34
5825Nr 773 z dnia 25 września 2015 roku w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków dydaktycznych nauczycieli akademickich i rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków zasad przydziału i realizacji godzin dydaktycznych w danym roku akad. 17.06.2019 - 01:10
5836Zarządzenia Nr 60/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 września 2010 roku w sprawie zasad udzielania pełnomocnictw w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 17.06.2019 - 02:26
5838Zarządzenie Nr 45/2008 Rektora z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia procedury zgłaszania wypadków przy pracy16.06.2019 - 16:56
5851Zarządzenie NR 18 z dnia 4 września 2006 roku w sprawie zasad i trybu postępowania przy ustalaniu udziału wynagrodzenia za pracę o charakterze twórczym w wynagrodzeniu zasadniczym przysługującym ze stosunku pracy.17.06.2019 - 01:14
5851D E C Y Z J A Nr 16 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 7 maja 2012 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2012/2013 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych17.06.2019 - 02:11
5857Centrum Badań Europy Wschodniej17.06.2019 - 07:46
5859Sprawozdanie finansowe za rok 200716.06.2019 - 19:35
5860Regulamin organizacyjny katedry17.06.2019 - 12:48
5890Termin rozpoczęcia IRK 2009/201016.06.2019 - 14:30
5895Rejestry - Zespół ds. Zamówień Publicznych16.06.2019 - 17:13
5895Nr 786 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących uchwalania planów studiów i programów kształcenia studiów wyższych, planów i programów studiów doktoranckich, planów...17.06.2019 - 03:00
5904Nr 76 Senatu z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 3 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości honorarium w wynagrodzeniu zasadniczym wynikającym ze stosunku pracy i wykazu nieobecności w pracy...16.06.2019 - 22:11
5908Regulamin Ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie17.06.2019 - 07:31
5912Nr 753 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w danym roku akademickim17.06.2019 - 02:14
5915Nr 94/2016 z dnia 30 września 2016 roku w sprawie zmian w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie16.06.2019 - 00:16
5972Rejestry - Wydział Bioinżynierii Zwierząt16.06.2019 - 16:47
5997Godziny rektorskie17.06.2019 - 03:22
6003ZARZADZENIE NR 82/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie wprowadzenia „Polityki zarządzania ryzykiem w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie” 17.06.2019 - 13:13
6005Władze Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa16.06.2019 - 22:38
6007Nr 11/2013 z dnia 4 lutego 2013 roku w sprawie powołania Komitetu Doradczego Izby Tradycji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie17.06.2019 - 04:44
6046Stan magazynu17.06.2019 - 04:46
6050Kompetencje prodziekanów17.06.2019 - 01:09

Łącznie 21834921 odwiedzin dla wszystkich podstron.