Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
2931Nr 681 z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie przyznania Medalu „Benemerenti Universitati Nostrae” 27.02.2021 - 12:22
2931Nr 699 z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: administracja i cyfryzacja, analiza i kreowanie trendów...27.02.2021 - 06:54
2932Nr 277 z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych w obrębie ewidencyjnym nr 64 m. Olsztyn28.02.2021 - 11:34
2932Nr 132 z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie przedłużenia mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony 01.03.2021 - 22:45
2932UCHWAŁA Nr 984 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie utworzenia stanowiska lektora w Studium Języków Obcych i zatrudnienia na tym stanowisku na podstawie umowy o pracę na czas określony mgr Elw27.02.2021 - 11:29
2933UCHWAŁA Nr 1007 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 lipca 2012 roku w sprawie zatrudnienia kw. IIo Piotr OBARKA na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku profesora nadzwyczajnego27.02.2021 - 11:25
2933Nr 22/2014 z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury rozstrzygnięcia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości, stanowiących własność UWM w Olsztynie01.03.2021 - 03:33
2934Nr 115 z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyznania statusu profesora honorowego prof. dr. hab. Markowi ZYGMUNTOWI27.02.2021 - 14:03
2934Nr 432 z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa Uniwersyteckiego portalu służącego rozwojowi e-usług dla Warmii i Mazur” 27.02.2021 - 13:06
2935Zarządzenie Nr 18 z dnia 18 czerwca 2008 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Teologia”. 22.02.2021 - 07:27
2936Nr 140 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Instytutem Biologii Mórz Południowych Ukraińskiej Akademii Nauk w Sewastopolu, Ukraina28.02.2021 - 06:14
2937Zarządzenie Nr 32 z dnia 1 września 2008 roku w sprawie zmian w jednostkach organizacyjnych administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 22.02.2021 - 07:42
2937UCHWAŁA Nr 987 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie zaopiniowania kandydatury do Warmińsko-Mazurskiej Nagrody Humanistycznej im. Wojciecha Kętrzyńskiego27.02.2021 - 11:29
2938Nr 322 z dnia 4 lipca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie i Ministrem Obrony Narodowej o połączeniu samodzielnych publicznych zakładów opieki24.02.2021 - 08:01
2940Zarządzenie Nr 17 z dnia 1 czerwca 2007 r. w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich dla uczestników studiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.27.02.2021 - 23:28
2940Nr 100 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie zmian w zakresie kształcenia prowadzonego w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Rusocinie01.03.2021 - 06:56
2941Zarządzenie Nr 19 z dnia 22 września 2006 roku zmieniające Zarządzenie nr 33 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 3 października 2005 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytet27.02.2021 - 15:54
2941Nr 54 z dnia 24 października 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora UWM w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Filią Pomorskiego Uniwersytetu Państwowego im. M. W. Łomonosowa w Siewierodwińsku, Rosja25.02.2021 - 21:10
2942Decyzja Nr 28/2010 Rektora z dnia 20 sierpnia 2010 roku w sprawie powołania zespołów ds. przeglądu warunków pracy.02.03.2021 - 09:56
2942Nr 476 z dnia 24 września 2010 roku zmieniająca Uchwałę Nr 410 z dnia 14 maja 2010 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w danym roku akademickim27.02.2021 - 12:58
2942Nr 47 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji Statutowej na kadencję 2012-201627.02.2021 - 20:27
2943Zarządzenie Nr 7 z dnia 4 marca 2008 roku w sprawie utworzenia Biura Funduszy Europejskich.01.03.2021 - 23:10
2944Nr 636 z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie zaopiniowania struktury organizacyjnej instytutów i katedr na wydziałach Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie02.03.2021 - 00:34
2945Nr 273 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie zmiany do Uchwały Nr 222 z dnia 26 października 2007 roku w sprawie działań w polityce kadrowej i rozwoju uprawnień akademickich24.02.2021 - 21:32
2945Nr 38 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej przez jednoosobowy organ Uniwersytetu lub jego zastępcę24.02.2021 - 23:14
2945Nr 24/2011 z dnia 14 kwietnia 2011 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Usługi finansowe i bankowe w gospodarce rynkowej”01.03.2021 - 01:34
2945Nr 787 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie zmian w zakresie kształcenia prowadzonego w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Ełku01.03.2021 - 14:59
2945Nr 548 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie kredytu długoterminowego02.03.2021 - 09:54
2946UCHWAŁA Nr 995 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja obiektu przy ul. Szrajbera 11 polegająca na wykonaniu izolacji wilgotnościowe27.02.2021 - 11:27
2947Nr 33 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej przez jednoosobowy organ Uniwersytetu lub jego zastępcę 22.02.2021 - 07:58

Łącznie 28498289 odwiedzin dla wszystkich podstron.