Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
3023Nr 279 z dnia 25 września 2009 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt21.09.2020 - 14:41
3023Nr 567 z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Państwowym Uniwersytetem Morskim w Odessie, Ukraina24.09.2020 - 07:33
3025Nr 394 z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie ustalenia limitów przyjęć kandydatów na I rok stacjonarnych studiów trzeciego stopnia w roku akademickim 2010/201125.09.2020 - 10:04
3026Nr 653 z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 50% udziału prawa własności nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 118 m. Olsztyn25.09.2020 - 09:23
3027Nr 53 z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie planu zadań inwestycyjnych realizujących cele Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004 – 2006.24.09.2020 - 05:24
3027Nr 744 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego prof. dr. hab. n. med. Andrzeja KUKWY24.09.2020 - 02:45
3028Nr 66 z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauki o Żywności23.09.2020 - 09:35
3028Nr 53 z dnia 24 października 2008 r. w sprawie nieruchomości po byłym Centrum Szkolenia Służb Uzbrojenia i Elektroniki w Olsztynie25.09.2020 - 06:21
3028Nr 629 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę praw własności nieruchomości położonych w Ornecie25.09.2020 - 07:29
3029Nr 354 z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie opinii o przyznaniu Medalu Świętego Jakuba23.09.2020 - 04:58
3030Decyzja Nr 4 z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej do spraw naboru kandydatów na studia podyplomowe realizowane w ramach projektu, pn.: „Studia podyplomowe dla nauczycieli z zakresu nauczania drugiego przedmiotu.24.09.2020 - 05:13
3030Nr 221 z dnia 26 października 2007 roku w sprawie programu rozwoju uprawnień akademickich23.09.2020 - 03:48
3030Nr 95 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie jednostki ogólnouczelnianej - Akademickie Centrum Kultury25.09.2020 - 05:22
3032Nr 7/2013 z dnia 23 stycznia 2013 roku w sprawie określenia harmonogramu rekrutacji kandydatów na studia w 2013 roku24.09.2020 - 12:51
3033Nr 279 z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie umowy konsorcjum Marker-Assisted Selection in Bulls (MASinBULL)25.09.2020 - 08:05
3033Nr 283 z dnia 25 września 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie tablicy okolicznościowej upamiętniającej Panią Blankę ROSENSTIEL23.09.2020 - 20:40
3033Komunikat organizacyjny23.09.2020 - 21:05
3034Nr 54 z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Rzymskim „La Sapienza”, Włochy23.09.2020 - 20:13
3034Nr 210 z dnia 21 września 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności uczelni w roku akademickim 2006/200722.09.2020 - 10:35
3035Nr 381 z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie upoważnienia Rektora do udzielenia gwarancji kredytowych Szpitalowi Uniwersyteckiemu z Przychodnią Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej22.09.2020 - 12:00
3036Nr 88 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie wraz z Gminą Stawiguda do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Jaroty gm. Stawiguda25.09.2020 - 01:18
3036Nr 284 z dnia 25 września 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Białoruskim Uniwersytetem Państwowym, Republika Białoruś, Mińsk25.09.2020 - 02:29
3037Nr 251 z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie nabycia nieruchomości po byłym Centrum Szkolenia Uzbrojenia i Elektroniki w Olsztynie22.09.2020 - 03:39
3038Nr 65 z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie zmian w ofercie kształcenia na kierunku „stosunki międzynarodowe”25.09.2020 - 07:39
3038Oferta technologiczno-usługowa25.09.2020 - 10:30
3038Centrum Badań Interdyscyplinarnych PROBALTICUM 24.09.2020 - 09:28
3039Nr 59 z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie zadań inwestycyjnych do zgłoszenia w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Województw Polski Wschodniej na lata 2007/201325.09.2020 - 07:18
3039Nr 124 z dnia 27 października 2006 roku w sprawie zmian organizacyjnych w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Rusocinie24.09.2020 - 17:22
3040Nr 549 z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia prowizorium planu rzeczowo-finansowego Wydziału Nauk Medycznych na 2011 rok23.09.2020 - 12:12
3040Nr 22/2011 z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie Regulaminu Uczelnianej Sieci Komputerowej24.09.2020 - 23:53

Łącznie 27012633 odwiedzin dla wszystkich podstron.