Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
2937Decyzja Nr 24/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie wynagradzania członków Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, członków Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej oraz członków Wydziałowego Zespołu Re21.10.2020 - 01:55
2937Nr 718 z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja budynku Wydziału Ochrony Środowiska i Rybactwa przy ul. Prawocheńskiego 1 poprzez docieplenie stropu na najwyższej kondygnacji budynku”22.10.2020 - 00:41
2937UCHWAŁA Nr 998 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Olsztynie przy ul. Olszewskiego oraz ul. Krautforsta 22.10.2020 - 00:32
2938Zarządzenie Nr 12/2009 Rektora z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Higiena pasz”.22.10.2020 - 02:00
2940Nr 721 z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 118 miasta Olsztyn22.10.2020 - 00:41
2941Regulamin BIP UWM20.10.2020 - 16:29
2942Nr 164 z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie porozumienia, określającego zasady współpracy podmiotów zaangażowanych w budowę, rozwój i prowadzenie działalności przez EduKlaster...22.10.2020 - 00:25
2943Decyzja Nr 22/2009 Rektora z dnia 6 czerwca 2009 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej do spraw przyjęć na I rok studiów doktoranckich w roku akademickim 2009/201021.10.2020 - 22:06
2944Zarządzenie Nr 54 Rektora z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym na 2008 rok22.10.2020 - 02:00
2944Nr 110/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie oświadczeń o stanie kontroli zarządczej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie22.10.2020 - 01:39
2945Nr 125 z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie ustalenia limitów przyjęć kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2009/201022.10.2020 - 00:54
2945Nr 136 z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie przyznania Medalu „Benemerenti Universitati Nostrae”22.10.2020 - 00:53
2946Nr 244 z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie weryfikowania wniosków o honorowanie osób szczególnie zasłużonych dla Uniwersytetu22.10.2020 - 00:58
2947Zarządzenie Nr 25 z dnia 5 lipca 2007 roku zmieniające Zarządzenie nr 33 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 31 października 2006 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów UWM22.10.2020 - 02:02
2947Nr 223 z dnia 26 października 2007 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych22.10.2020 - 00:58
2947Nr 430 z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Wyposażenie laboratoriów technicznej kontroli budowli”22.10.2020 - 00:47
2949Zarządzenie Nr 23/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Kształcenie i higiena głosu” 22.10.2020 - 01:57
2950Nr 266 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu położonego w obrębie ewidencyjnym nr 153 m. Olsztyn22.10.2020 - 00:57
2951Nr 548 z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia prowizorium planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na 2011 rok22.10.2020 - 00:45
2951Decyzja Nr 52/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie jednorazowej wypłaty świadczenia pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w postaci 20.10.2020 - 21:01
2952Nr 233 z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych w 2014 roku22.10.2020 - 00:23
2954Nr 743 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr. hab. n. med. Anatola DOWŻENKO22.10.2020 - 00:41
2955Decyzja Nr 4 z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie powołania Komisji Historycznej.20.10.2020 - 13:07
2955Nr 303 z dnia 9 maja 2008 roku zmieniająca Uchwałę Nr 78 z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim22.10.2020 - 00:57
2956Nr 433 z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie przyznania Złotego, Srebrnego i Brązowego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz odznaki „Zasłużony dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”22.10.2020 - 00:47
2958Nr 519 z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 118 miasta Olsztyn22.10.2020 - 00:46
2958Nr 74/2014 z dnia 24 września 2014 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej uczestnikom studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie22.10.2020 - 01:35
2959Nr 63 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy przez Prodziekana Wydziału Prawa i Administracji prof. dr. hab. Andrzeja Misiuka22.10.2020 - 00:55
2961Decyzja Nr 26/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia liczby stypendiów doktoranckich na I roku stacjonarnych studiów doktoranckich w roku akademickim 2012/201321.10.2020 - 00:34
2962Zarządzenie Nr 47 z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie utworzenia Centrum Badań Energii Odnawialnej.22.10.2020 - 02:02

Łącznie 27285102 odwiedzin dla wszystkich podstron.